Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 1806/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 1620 tiêu chuẩn

121

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12714-5:2020 về Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài cây bản địa - Phần 5: Trám trắng

tưới, lượng tưới 4 lít/ m2. A.4.6  Đảo bầu lần cuối trước khi trồng từ 2 tuần đến 3 tuần. Thư mục tài liệu tham khảo [1]. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2001. Tiêu chuẩn Ngành 04.TCN - 24 - 2001 Quy phạm trồng rừng Trám trắng (Ban hành kèm theo quyết định số 3644//BNN-KHCN ngày 09/8/2001). [2]. Bộ Nông nghiệp và

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

122

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 443:2001 về quy trình sản xuất đậu cô ve leo an toàn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

theo quyết định số: 116 //BNN của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngày 04 tháng 12 năm 2001) 1. Phạm vi áp dụng: - Quy trình sản xuất đậu cô ve leo (Phaseolus vulgaris L.) áp dụng cho tất cả các giống đậu cô ve leo. Không áp dụng cho giống đậu cô ve lùn. - Quy trình này nêu lên kỹ thuật cơ bản về sản xuất đậu cô

Ban hành: 04/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

123

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2012/BLĐTBXH về mũ an toàn công nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

theo Quyết định số 24/2007/ – BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ). 4.1.2. Mũ sản xuất trong nước trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường phải gắn dấu hợp quy trên thân mũ. 4.2. Mũ nhập khẩu 4.2.1. Mũ nhập khẩu phải được chứng nhận hợp quy phù hợp với các quy định tại mục 2 của Quy chuẩn này. Việc chứng nhận hợp quy

Ban hành: 16/02/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

124

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 576:2004 về tiêu chuẩn cà chua nguyên liệu cho chế biến

Theo quyết định số 867/1998/-BYT của Bộ Y tế ngày 04/04/1998 về việc ban hành Danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với lương thực thực phẩm. Tên kim loại Mức độ cho phép: Không lớn hơn Asen (As) 1 ppm Chì (Pb) 2 ppm Đồng

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

125

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 577:2004 về tiêu chuẩn ngô ngọt nguyên liệu cho chế biến

220-300 9 đến 14 4,0- 5,0 3,0-4,5 5 Loại III 150 đến 220 trên 8 3,8-5,0 4,5-6,0 5-25 2.3. Chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm Theo quyết định 867/1998/ -BYT ngày 04/04/1998

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

126

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 8:2012/BKHCN về khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

24/2007/-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ như sau: Phương thức 5: “Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất”, hoặc Phương thức 7: “Thử nghiệm mẫu đại diện, đánh giá sự phù hợp của lô sản phẩm,

Ban hành: 12/04/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

127

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 844:2006 về tiêu chuẩn rau quả - Quy trình chế biến hỗn hợp cà chua bi và dưa chuột bao tử giầm dấm

Theo Quyết định số 867/1998 -BYT ngày 04/4/1998 của Bộ Y tế về việc ban hành “Danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với lư­ơng thực, thực phẩm”. 3. Quy trình chế biến 3.1. Sơ đồ quy trình Nguyên liệu ↓ ↓ Cà chua bi

Ban hành: Năm 2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

128

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 845:2006 về tiêu chuẩn rau quả - Quy trình chế biến mận nước đường

lượng Axit (tính theo Axit xitric) Không lớn hơn 1,5% 2.1.1.7. Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật Theo Quyết định số 867/1998 -BYT ngày 04/4/1998 của BộY tế về việc ban hành “Danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với lư­ơng thực, thực phẩm”. 2.1.2. Đường kính Theo TCVN 6958:2001; TCVN 6959:2001; TCVN 7270:2003 2.1.3. Axit

Ban hành: Năm 2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

129

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 788:2006 về tiêu chuẩn rau quả - Quy trình chế biến ngô ngọt lạnh đông

hơn 41mm. Chiều cao của hạt ngô: Từ 5 đến 8mm Chiều dày của hạt ngô: Từ 3 đến 5mm 2.1.6. Hàm lượng chất khô hòa tan (đo bằng khúc xạ kế ở 20oC) Không nhỏ hơn 12%. 2.1.7. Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật Theo Quyết định số 867/1998/-BYT ngày 04/4/1998 của Bộ Y tế về việc ban hành “Danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với

Ban hành: Năm 2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

130

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 121:2002 về hồ chứa nước - công trình thủy lợi - quy định về lập và ban hành Quy trình vận hành điều tiết do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

nâng cấp do Tỉnh, Thành phố là chủ đầu tư, hoặc hồ chứa nước đang khai thác cấp 3, cấp 4, cấp 5 (cấp công trình được phân theo TCVN 5060-90). Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thẩm định Qui trình và trình Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố phê duyệt. 5. LƯU TRỮ, PHÁT HÀNH VÀ TỔ CHỨC

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

131

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8873:2012 về xi măng nở

(MKN), %, không lớn hơn 4,0 4. Hàm lượng kiềm quy đổi (Na2O) (1), %, không lớn hơn 0,6 (1) Áp dụng khi xi măng sử dụng với cốt liệu có khả năng xảy ra phản ứng kiềm - silic. Hàm lượng kiềm quy đổi (Na2O) tính theo công thức: % (Na2O) = %Na2O + 0,658 %

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

Ban hành: 31/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2020

133

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5538:2002 về sữa bột - quy định kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

không lớn hơn 0,5 mg/kg. 4.4.3 Dư lượng thuốc thú y và thuốc bảo vệ thực vật của sữa bột : Theo Quyết định 867/1998/-BYT. 4.5 Các chỉ tiêu vi sinh vật của sữa bột, được qui định trong bảng 4. Bảng 4 – Chỉ tiêu vi sinh vật của sữa bột Tên chỉ tiêu Mức cho phép 1. Tổng số vi

Ban hành: 30/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

134

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 11:2008/BTNMT về xây dựng lưới độ cao do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

HÀ NỘI – 2008 LỜI NÓI ĐẦU Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Xây dựng lưới độ cao QCVN 11: 2008/BTNMT do Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ trình duyệt, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành theo Quyết định số 11/2008/-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2008. Quy chuẩn này được biên soạn trên cơ sở rà soát và chuyển

Ban hành: 18/12/2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

135

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 483:2000 về tiêu chuẩn rau quả - Tương ớt (xốt ớt)

Muối ăn: Theo tiêu chuẩn TCVN 3974 - 84. 2.1.6. Axit axêtic: Dùng cho thực phẩm. 2.1.7. Các chất phụ gia thực phẩm: Theo quyết định số 867 - 1998/ - BYT của Bộ Y Tế ngày 04 / 4 /1998 về việc ban hành “Danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với lương thực, thực phẩm”. 2.2. Tiêu chuẩn cảm quan. 2.2.1. Màu sắc: Màu đỏ hơi sẫm, hoặc

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

137

Quy chuẩn quốc gia QCVN 03-MT:2015/BTNMT về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất

4.1. Quy chuẩn này áp dụng thay thế QCVN 03:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 4.2. Cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc

Ban hành: 21/12/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2016

138

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7028:2002 về sữa tươi tiệt trùng - quy định kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

0,05 4.4.2 Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và dư lượng thuốc thú y của sữa tươi tiệt trùng: Theo quyết định 867/1998/-BYT. 4.5 Các chỉ tiêu vi sinh vật của sữa tươi tiệt trùng, được qui định trong bảng 4. Bảng 4 – Các chỉ tiêu vi sinh vật của sữa tươi tiệt trùng Tên chỉ tiêu Mức cho

Ban hành: 30/10/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

139

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 573:2003 về tiêu chuẩn dứa lạnh đông IQF

lượng: (đã bỏ hoa, cuống). Dứa Queen: Không nhỏ hơn 450 gam. Dứa Cayen: Không nhỏ hơn 600 gam. Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật: Theo quyết định số 867/1998/-BYTcủa Bộ trưởng Bộ Y Tế ngày 04-04-1998 về việc ban hành “Danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với lương thực, thực phẩm” 2.2. Yêu cầu thành phẩm 2.2.1. Chỉ tiêu cảm quan

Ban hành: Năm 2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

140

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2008/BTC về dự trữ quốc gia đối với thóc bảo quản đổ rời trong điều kiện áp suất thấp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

65/2008/-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ DỰ TRỮ QUỐC GIA ĐỐI VỚI THÓC BẢO QUẢN ĐỔ RỜI TRONG ĐIỀU KIỆN ÁP SUẤT THẤP 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật, quy trình bảo quản và công tác quản lý đối với thóc bảo quản đổ rời

Ban hành: 04/08/2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.231.230.175