Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 1806/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 1620 tiêu chuẩn

62

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04:2009/BTNMT về xây dựng lưới tọa độ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

VN-2000: Là tên Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia hiện hành của Việt Nam được thống nhất áp dụng trong cả nước theo Quyết định số 83/2000/-TTg ngày 12/07/2000 của Thủ tướng Chính phủ. 4.7. UTM (Universal Transverse Mercator): Là lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc. 4.8. ITRF (International Terrestrial Reference Frame): Là Hệ quy chiếu trắc

Ban hành: 18/06/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

64

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5700:2002 về Văn bản quản lý nhà nước – Mẫu trình bày do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số:         /năm ban hành văn bản (nếu là văn bản quy phạm pháp luật)/ chữ viết tắt tên loại văn bản – chữ viết tắt tên cơ quan ban hành văn bản. Giữa số, năm ban hành văn bản và ký hiệu văn bản là các dấu gạch chéo, gạch nối viết liền không cách. Ví dụ 1: Số: 5/2000/NĐ-CP (Nghị định số 5 năm 2000 của Chính phủ) Ví dụ 2: Số: 12/QĐ-UBND (Quyết

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

65

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 37:2011/BTNMT về chuẩn hóa địa danh phục vụ công tác thành lập bản đồ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

lập bản đồ. 3. Các từ viết tắt và giải thích từ ngữ 3.1. Các từ viết tắt IPA (International Phonetic Alphabet): Bảng mẫu tự phiên âm quốc tế. UNGEGN (United Nations Group of Experts on Geographic Names): Nhóm Chuyên gia địa danh Liên hợp quốc. CSDL: Cơ sở dữ liệu. UBND: Ủy ban nhân dân. DTTS: Dân tộc thiểu số.

Ban hành: 06/07/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

67

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 264:2006 về quy phạm ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành

ngay bề mặt nước bao quanh tàu. Khi dòng thải vuông góc với thân tàu, đường kính tối thiểu của cửa thải được xác định bằng công thức sau: D = Trong đó: D: Đường kính nhỏ nhất của lỗ thải (m); L: Khoảng cách từ đường vuông góc mũi đến lỗ thải (m); QD: Cường độ

Ban hành: 28/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

69

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 643:2005 về rau quả - Nước lạc tiên - Yêu cầu kỹ thuật

TTCVN 6958:2001; TTCVN 6959:2001; TTCVN 7270:2003 2.1.2.2. Axít xitric: Theo TTCVN 5516:1991 2.1.2.3. Các chất phụ gia thực phẩm Theo Quyết định số 3742/2001/-BYT ngày 31/8/2001 của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm" 2.1.3. Vật liệu Hộp sắt dùng cho đồ hộp thực

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

70

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5325:1991 về Bảo vệ rừng đầu nguồn do Ủy ban Khoa học và Nhà nước ban hành

đề nghị và được Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành theo Quyết định số 119 / ngày 28 tháng 2 năm 1991. BẢO VỆ RỪNG ĐẦU NGUỒN Watershed forest protection 1. Khái niệm 1.1 Rừng đầu nguồn là rừng điều tiết nguồn nước để hạn chế lũ lụt, cung cấp nước cho các dòng chảy, hồ trong mùa khô, hạn chế xói mòn bảo vệ đất, hạn chế

Ban hành: Năm 1991

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

72

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 793:2006 về tiêu chuẩn rau quả - Vải lạnh đông nhanh - Yêu cầu kỹ thuật

thước quả (đường kính chỗ lớn nhất): Không nhỏ hơn 28 mm. 2.1.1.7. Hàm lượng chất khô hoà tan (Đo bằng khúc xạ kế ở 20 oC) Không nhỏ hơn 14 % 2.1.1.8. Hàm lượng a xit (tính theo axit Xitric): Không lớn hơn 0,4%. 2.1.1.9. Tạp chất Không cho phép 2.1.1.10. Hàm lượng vi sinh vật Theo quyết định 867/-BYT của Bộ Y tế

Ban hành: Năm 2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

73

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 147:2006 về tiêu chuẩn công nhận giống cây trồng lâm nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

số 15/2004/PL-UBTVQH 11 của Uỷ ban thường vụ quốc hội (ban hành theo Lệnh của Chủ tich nước số 03/2004/L-CTN ngày 5 tháng 4 năm 2004). - Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp (ban hành theo Quyết định số 89/2005/-BNN ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT). - Tiều chuẩn công nhận giống cây trồng lâm

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

75

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12509-1:2018 về Rừng trồng - Rừng sau thời gian kiến thiết cơ bản - Phần 1: Nhóm loài cây sinh trưởng nhanh

đường kính tán lá trung bình của cây trồng trong ô tiêu chuẩn (cm) A4.4  Xác định tỷ lệ cây bị sâu, bệnh hại Trong đó: P là tỷ lệ cây rừng bị sâu, bệnh hại (%) Nb là số cây bị sâu bệnh hại (cây) Ndt là tổng số cây điều tra (cây). Thư mục tài liệu tham khảo [1] Quyết định số 46/2007/-BNN ngày 28/5/2007

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2019

76

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 645:2005 về tiêu chuẩn rau quả - Bí đỏ lạnh đông nhanh - Yêu cầu kỹ thuật

đối đồng đều trong cùng một đơn vị bao gói. Hàm lượng chất khô hoà tan (đo bằng khúc xạ kế ở 200C): 6 ¸ 11% Nhiệt độ tâm sản phẩm: Không lớn hơn âm 18oC (-180C) 2.2.3. Chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm Hàm lượng kim loại nặng: Theo Quyết định 867/-BYT của Bộ Y tế ngày 04 tháng 4 năm 1998 về việc ban hành "Danh mục tiêu

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

77

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 646:2005 về tiêu chuẩn rau quả - Ớt muối - Yêu cầu kỹ thuật

phụ Muối ăn tinh chế, trắng, khô theo TCVN 8974-84 2.1.3. Vật liệu bao bì Bao bì chất dẻo (PE) chuyên dùng cho thực phẩm không được thủng rách và phù hợp với Quyết định số 3339/2001/-BYT ngày 30/7/2001 của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định về vệ sinh đối với một số loại bao bì bằng chất dẻo dùng để bao gói, chứa đựng thực phẩm".

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

78

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 837:2006 về thức ăn chăn nuôi - tiêu chuẩn hàm lượng vitamin trong thức ăn hỗn hợp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Animal feeding stuffs - Vitamin levels in compound feeds (Ban hành kèm theo Quyết định số 4099//BNN-KHCN ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định hàm lượng vitamin trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gia súc -  gia cầm. 2. Chỉ tiêu quy định.

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

79

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 9:2012/BKHCN về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

điển hình) quy định trong Phụ lục II của “Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy” ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Thử nghiệm phải được thực hiện bởi phòng thử nghiệm được chỉ định hoặc được thừa nhận của bên

Ban hành: 12/04/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

80

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 792:2006 về tiêu chuẩn rau quả - Lạc tiên nghiền nhuyễn - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

lạc tiên chín. Không có mùi vị lạ. 2.1.4. Hàm lượng chất khô hòa tan (đo bằng khúc xạ kế ở 20oC) Không nhỏ hơn 14% 2.1.5. Hàm lượng axit (tính theo axit xitric) Không nhỏ hơn 2,5% 2.1.6. Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật Theo Quyết định số 867/1998 -BYT ngày 04/4/1998 của Bộ Y tế về việc ban hành “Danh mục tiêu

Ban hành: 26/10/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.50