Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 1806/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 361-380 trong 1620 tiêu chuẩn

362

Tiêu chuẩn ngành 52 TCN-CTYT 37:2005 về Tiêu chuẩn thiết kế - Các Khoa xét nghiệm - Bệnh viện đa khoa

theo Quyết định số 35/2005/-BYT ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ - CÁC KHOA XÉT NGHIỆM (KHOA VI SINH, KHOA HÓA SINH, KHOA HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU, LABO GIẢI PHẪU BỆNH) 1. PHẠM VI ÁP DỤNG 1.1. Tiêu chuẩn được áp dụng để lập, thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế xây dựng công

Ban hành: 31/10/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

363

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6175-1:2017 về Thủy sản khô tẩm gia vị ăn liền - Phần 1: Cá, mực khô

định số 46/2007/-BYT ngày 19 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành "Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm" [7] QCVN 8-2:2011/BYT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm [8] CODEX STAN 192-1995, Rev. 2015, General Standard for food additives [9]

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2018

364

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11880:2017 về Cá tra khô phồng

số 24/2013/TT-BYT ngày 14 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành "Quy định mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm" [4] Quyết định số 46/2007/-BYT ngày 19 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành "Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm" [5] QCVN 8-2:2011/BYT, Quy chuẩn

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2018

365

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11909:2017 về Quy trình giám định, bình tuyển bò giống

9120-2011, TCVN 8925: 2012. [2] QCVN 01-43:2011, QCVN 01 - 44: 2011. [3] Quyết định số 675/-BNN-CN. [4] Đinh Văn Cải (2007) Nghiên cứu và phát triển Chăn nuôi bò thịt ở Việt Nam. [5] Trần Quang Hạnh (2010) Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, sinh sản, năng suất và chất lượng sữa của bò cái Hostein Fresian (HF) thuần, các thế hệ lai F1,

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2018

Ban hành: 23/05/2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

367

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 424:2000 về gạo - phương pháp xác định độ bền gel do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

sở thực nghiệm nên tốt nhất trong mỗi đợt phân tích cần tiến hành cùng với 3 mẫu kiểm tra có độ bền gel mềm, cứng, trung bình. [1] Ban hành kèm theo quyết định số: 57/2000/-BNN-KHCN ngày 23 tháng 5 năm 2000 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Ban hành: 23/05/2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

368

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 156:2005 về Hệ thống công trình thuỷ lợi - Quy định về lập và ban hành quy trình vận hành hệ thống của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

công trình thuỷ lợi CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI (Ban hành kèm theo Quyết định số........./20....../-................... ngày......

Ban hành: 21/09/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2014

369

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5625:1991 về Nước gội đầu - Yêu cầu vệ sinh và an toàn do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

Lao động Bộ Y tế biên soạn, Bộ Y tế đề nghị và được Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành theo quyết định số 894/ ngày 31 tháng 12 năm 1991. NƯỚC GỘI ĐẦU - YÊU CẦU VỆ SINH VÀ AN TOÀN Shampoo - Hygiene and safety requirement Tiêu chuẩn này qui định các chỉ tiêu về vệ sinh và an toàn cho nước gội đầu. 1. Yêu cầu vệ sinh và

Ban hành: 31/12/1991

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

370

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5584:1991 (ST SEV 5275-85) về Mép mối hàn khi hàn thép với chất trợ dung - Hình dạng và kích thước do Ủy ban Khoa học và Nhà nước ban hành

ST SEV 5275-85. TCVN 5584-1991 do Trung tâm Tiêu chuẩn - Chất lượng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đề nghị và được Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành theo quyết định số 834/ ngày 12 tháng 12 năm 1991. MÉP MỐI HÀN KHI HÀN THÉP VỚI CHẤT TRỢ DUNG HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC Edges for welded joints

Ban hành: 12/12/1991

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

371

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8412:2010 về công trình thủy lợi - hướng dẫn lập quy trình vận hành

2097/-BKHCN ngày 06/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ: 1. TCVN 8412 : 2010 7. TCVN 8418 : 2010 2. TCVN 8413 : 2010 8. TCVN 8419 : 2010 3. TCVN 8414 : 2010 9. TCVN 8420 : 2010 4. TCVN 8415 : 2010 10.

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

372

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-09:2009/BNNPTNT về cơ sở chế biến rau quả - điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

là nước sạch đáp ứng yêu cầu dùng cho chế biến thực phẩm, bảo đảm đạt ”Tiêu chuẩn về Vệ sinh nước ăn uống” theo Quyết định số 1329/2002/-BYT ngày 18/4/2002 của Bộ Y tế. 2.1.4.4. Hệ thống cung cấp hơi nước Hơi nước sử dụng cho chế biến rau quả phải bảo đảm sạch, an toàn, không gây ô nhiễm cho rau quả. Nồi hơi phải bố trí khu

Ban hành: 02/12/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

373

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-06:2009/BNNPTNT về cơ sở chế biến cà phê – điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

1329/-BYT ngày 18/4/2002 về việc ban hành Tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống. - Nước sử dụng cho chế biến ướt và vệ sinh công nghiệp phải là nước sạch, trong, không có mùi vị lạ, thành phần sắt cho phép không quá 5mg/l. Tuyệt đối không được dùng nước thải hồi lưu để xát cà phê. 2.1.4.6. Hệ thống thông gió, hút bụi Hướng của hệ thống

Ban hành: 02/12/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

374

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-07:2009/BNNPTNT về cơ sở chế biến chè – điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

phải là nước sạch, phù hợp quy định của Bộ Y tế tại quyết định số 1329/-BYT ngày 18/4/2002 về việc ban hành Tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống. Số lượng nước phải đủ cho sản xuất, sinh hoạt và vệ sinh công nghiệp. 2.1.3.4. Hệ thống cung cấp hơi nước và nhiệt Nồi hơi phải bố trí khu vực riêng, có tường ngăn cách biệt với khu vực chế biến

Ban hành: 02/12/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

375

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 603:2004 về ngũ cốc và đậu đỗ - Đậu xanh hạt - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

loại, có mùi tự nhiên, không có mùi lạ hay bất cứ mùi nào chứng tỏ bị hư hỏng (mùi mốc, thối, cháy…). 5.1.2. Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, chất bảo quản và chất nhiễm bẩn khác không được vượt quá mức tối đa cho phép theo quy định về "Danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với lương thực thực phẩm" ban hành theo Quyết định số 867/1998/-BYT ngày

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

376

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5107:2003 về Nước mắm do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

1329/2002/BYT/ về “Tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống”. 3. Yêu cầu kỹ thuật 3.1. Yêu cầu về nguyên liệu - Cá được dùng để sản xuất nước mắm phải tươi, có chất lượng phù hợp. - Muối ăn, phù hợp với TCVN 3974 - 84. - Nước, theo Quyết định 1329/2002/BYT/ về “Tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống”. 3.2. Phân hạng Nước mắm được phân

Ban hành: 31/12/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

377

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-191:2003 về tương thích điện từ (emc) - thiết bị viễn thông - yêu cầu chung về phát xạ do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

số 195/2003/-BBCVT ngày 29 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông. Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-191: 2003 được ban hành dưới dạng song ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh). Trong trường hợp có tranh chấp về cách hiểu do biên dịch, bản tiếng Việt được áp dụng. TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ (EMC) THIẾT BỊ VIỄN THÔNG YÊU CẦU CHUNG

Ban hành: 29/12/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

378

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 581:2003 về quy phạm khảo nghiệm trên đồng ruộng - Hiệu lực phòng trừ sâu đục quả (conopomorpha sinensis bradley) hại nhãn, vải của các thuốc trừ sâu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

kèm theo số 193/1998//BNN-BVTV ngày 02 tháng 12 năm 1998 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 1.3. Những điều kiện khảo nghiệm: Các khảo nghiệm được bố trí trên những vườn nhãn, vải thường bị sâu đục quả gây hại và các địa điểm đại diện cho vùng sinh thái. Các điều kiện trồng trọt (đất, phân bón, giống cây trồng, mật độ trồng,

Ban hành: 23/10/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

379

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6311:1997 về dầu dừa thực phẩm

chung về ghi nhãn cho thực phẩm bao gói sẵn 23/TĐC- của Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng [CODEX STAND 1 – 1985 (Rev.1 - 1991)]. 7.1. Tên của thực phẩm 7.1.1. Tên của thực phẩm được ghi rõ trên nhãn là “Dầu dừa”. 7.1.2. Khi dầu dừa đã được este hóa hoặc đã qua bất kỳ quá trình chế biến nào làm thay đổi thành phần axit

Ban hành: 10/11/1997

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

380

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 402:1999 về muối tinh - Yêu cầu kỹ thuật Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10TCN402:1999,Tiêu chuẩn ngành 10TCN402:1999,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Muối tinh,Yêu cầu kỹ thuật,10TCN 402:1999 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 402:1999 MUỐI TINH - YÊU CẦU KỸ THUẬT (Ban hành kèm theo Quyết định số 142 1999/-BNN-KHCN ngày 14 tháng 10 năm 1999 ) 1. Phạm vi áp dụng: Tiêu

Ban hành: 14/10/1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.254.47