Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 1806/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 321-340 trong 1620 tiêu chuẩn

321

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 4-2:2010/BYT về phụ gia thực phẩm - chất làm ẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

24/2007/-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và các quy định của pháp luật. 2. Kiểm tra đối với chất làm ẩm Việc kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn đối với các chất làm ẩm phải thực hiện theo các quy định của pháp luật. IV. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 1. Tổ chức, cá nhân phải công bố hợp quy phù

Ban hành: 20/05/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

322

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12829-2:2020 về Công trình phòng cháy, chữa cháy rừng - Đường băng cản lửa - Phần 2: Băng xanh

khảo [1] Quyết định số 801 - ng�y 26/09/1986 của Bộ trưởng Bộ L�m nghiệp về Ban h�nh quy phạm ph�ng ch�y, chữa ch�y rừng th�ng, rừng tr�m v� một số loại rừng dễ ch�y kh�c QPN-86. [2] Ti�u chuẩn ng�nh 04 TCN 88-2006: Quy tr�nh ph�ng ch�y, chữa ch�y rừng tr�m [3] Ti�u chuẩn ng�nh 04 TCN 89 - 2007: Quy phạm ph�ng ch�y, chữa ch�y

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2021

323

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12714-8:2020 về Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài cây bản địa - Phần 8: Lát hoa

t�n rừng trồng để cung cấp gỗ lớn ng�y 29/12/2006. [2]. Bộ N�ng nghiệp v� Ph�t triển n�ng th�n, 2007. Danh mục giống c�y l�m nghiệp phải �p dụng ti�u chuẩn ng�nh ban h�nh k�m theo Quyết định số 15/2005/-BNN ng�y 15/3/2007. [3]. C�ng ty Giống v� phục vụ trồng rừng, 1995. Sổ tay kỹ thuật hạt giống v� gieo ươm một số lo�i c�y rừng,

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

324

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12714-7:2020 về Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài cây bản địa - Phần 7: Dầu rái

Thư mục t�i liệu tham khảo [1]. C�ng ty Giống v� phục vụ trồng rừng, 1995. Sổ tay kỹ thuật hạt giống v� gieo ươm một số lo�i c�y rừng, Nxb N�ng nghiệp. [2]. Danh mục giống c�y l�m nghiệp phải �p dụng ti�u chuẩn ng�nh ban h�nh k�m theo Quyết định số 15/2005/-BNN ng�y 15/3/2007 của Bộ N�ng nghiệp v� Ph�t triển n�ng th�n. [3].

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

325

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-218: 2006 về dịch vụ truy nhập internet gián tiếp qua mạng viễn thông cố định mặt đất và dịch vụ kết nối internet - Tiêu chuẩn chất lượng do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

mạng viễn thông cố định mặt đất và dịch vụ kết nối Internet - Tiêu chuẩn chất lượng” được xây dựng trên cơ sở soát xét, sửa đổi, bổ sung Tiêu chuẩn ngành TCN 68 - 218: 2003 “Dịch vụ Internet - Tiêu chuẩn chất lượng” ban hành theo Quyết định số 161/2003/-BBCVT ngày 30/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông. Tiêu chuẩn Ngành TCN 68 -

Ban hành: 05/09/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

326

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-186:2006 về dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất - Tiêu chuẩn chất lượng do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

Ngành TCN 68 - 186: 2006 “Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất - Tiêu chuẩn chất lượng” được xây dựng trên cơ sở soát xét, bổ sung Tiêu chuẩn Ngành TCN 68 -186: 2003 “Dịch vụ điện thoại trên mạng di động mặt đất công cộng - Tiêu chuẩn chất lượng” ban hành theo Quyết định số 161/2003/-BBCVT ngày 30/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu

Ban hành: 05/09/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

327

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 122:2002 về tiêu chuẩn phòng, chống lũ đồng bằng sông Hồng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

14TCN122:2002,Tiêu chuẩn ngành 14TCN122:2002,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,14TCN 122:2002,Đồng bằng sông Hồng,Tiêu chuẩn phòng chống lũ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TIÊU CHUẨN NGÀNH 14TCN 122:2002 TIÊU CHUẨN PHÒNG, CHỐNG LŨ ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG (Ban hành theo quyết định số 60/2002/-BNN ngày 5 tháng 7

Ban hành: 05/07/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

328

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10684-4:2018 về Cây công nghiệp lâu năm - Tiêu chuẩn cây giống, hạt giống - Phần 4: Hồ tiêu

and Development (ICECRD), 2009. [3] Kỹ thuật trồng, thâm canh, chế biến và bảo quản hồ tiêu, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, 2008 [4] Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch hồ tiêu, ban hành theo Quyết định số 730/-BNN-TT ngày 05 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2018

329

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12509-3:2018 về Rừng trồng - Rừng sau thời gian kiến thiết cơ bản - Phần 3: Nhóm loài cây ngập mặn

(%) Nb là số cây bị sâu bệnh hại (cây) Ndt là tổng số cây điều tra (cây). Thư mục tài liệu tham khảo [1] Quyết định số 46/2007/-BNN ngày 28/5/2007 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về việc Ban hành Quy định về việc xác định rừng trồng, rừng khoanh nuôi thành rừng. [2] Thông tư 34/2009TTT-BNN&PTNT ngày 10/6/2010 của Bộ

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2019

330

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 672:2006 về bột sắn thực phẩm – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

quyết định số 867/1998/ - BYT đối với mặt hàng này. 5. Vệ sinh 5.1. Khuyến cáo, sản phẩm bột sắn thực phẩm áp dụng theo các qui định của tiêu chuẩn này phải được sản xuất phù hợp với các mục tương ứng của TCVN 5603:1998 (CAC/ RCP 1 -1969; REV 3 - 1997) - Qui phạm thực hành về những nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm. 5.2. Bột

Ban hành: Năm 2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

331

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 422:2000 về nông sản thực phẩm - Xác định hàm lượng Lizin trong các loại hạt - Phương pháp quang phổ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

(Ban hành theo 57/2000//BNN-KHCN ngày 23/5/2000) Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại hạt ngũ cốc (gạo, mỳ, ngô...), hạt đậu đỗ (đậu tương, đậu xanh...) và quy định phép thử xác định hàm lượng lizin bằng phương pháp quang phổ. 1. Lấy mẫu thử Tiến hành lấy mẫu theo TCVN 5451-91 (ISO 950-1979) 2. Nguyên tắc Dựa trên phản

Ban hành: 23/05/2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

332

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 391:1999 về quy phạm khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ bệnh bạc lá lúa của các thuốc trừ bệnh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỆNH BẠC LÁ LÚA CỦA CÁC THUỐC TRỪ BỆNH Ban hành theo quyết định số: 116/1999/-BNN-KHCN Ngày 4 tháng 8 năm 1999 Quy định chung: Qui phạm này qui định những nguyên tắc, nội dung và phương pháp chủ yếu để đánh giá hiệu lực phòng trừ bệnh bạc lá lúa gây ra bởi vi khuẩn và các đối tượng khác của các thuốc trừ bệnh đã có và chưa có

Ban hành: 04/08/1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

333

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 392:1999 về quy phạm khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ bệnh đốm lá hại cây lạc, đậu đỗ của các thuốc trừ bệnh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

ĐẬU ĐỖ CỦA CÁC THUỐC TRỪ BỆNH Ban hành theo quyết định số: 116/1999/-BNN-KHCN Ngày 4 tháng 8 năm 1999 Quy định chung: Qui phạm này qui định những nguyên tắc, nội dung và phương pháp chủ yếu để đánh giá hiệu phòng trừ bệnh đốm lá hại cây lạc, đậu đỗ của các thuốc trừ bệnh đã có và chưa có trong danh mục các loại thuốc BVTV được

Ban hành: 04/08/1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

334

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 294:2002 về phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - chân phanh mô tô, xe máy - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử do Bộ Giao thông vận tải ban hành

CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ (Ban hành theo Quyết định số:1636/2002/-BGTVT ngày 30/5/2002 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải) Lời nói đầu Tiêu chuẩn 22 TCN 294 - 2002 được biên soạn trên cơ sở tiêu chuẩn QC/T233 - 1997 của Cộng hòa nhân dân Trung hoa Cơ quan đề nghị, biên soạn: Cục Đăng kiểm Việt Nam Cơ quan trình

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

335

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 295:2002 về phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - tay phanh mô tô, xe máy - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử do Bộ Giao thông vận tải ban hành

YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ  (Ban hành theo Quyết định số: 1636/2002/-BGTVT ngày 30/5/2002 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải) Lời nói đầu Tiêu chuẩn 22 TCN 295 - 02 biên soạn trên cơ sở tiêu chuẩn QC/T232 - 1997 của Cộng hòa nhân dân Trung hoa Cơ quan đề nghị, biên soạn: Cục Đăng kiểm Việt Nam Cơ quan trình

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

336

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 299:2002 về phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - khung mô tô, xe máy hai bánh - yêu cầu và phương pháp thử do Bộ Giao thông vận tải ban hành

hành theo quyết định số: 1635/2002/-BGTVT ngày 30/5/2002 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải) Lời nói đầu Tiêu chuẩn 22 TCN 299 - 2002 do Tổng công ty cơ khí GTVT và Cục Đăng kiểm Việt Nam phối hợp biên soạn. Cơ quan trình duyệt: Vụ khoa học Công nghệ - Bộ Giao thông Vận tải Cơ quan xét duyệt và ban hành: Bộ giao thông vận

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

337

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-132:2013/BNNPTNT về rau, quả, chè búp tươi đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

nặng trong thực phẩm. 1.4.4. QCVN 8-3:2012/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm. 1.4.5. QCVN 01:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu – Điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh. 1.4.6. Quyết định số 46/2007/-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế quy định về giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa

Ban hành: 22/01/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

338

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1644:2001 về Thức ăn chăn nuôi - Bột cá - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

điều kiện sản xuất và yêu cầu tiêu dùng, bột cá phải được đóng gói trong các bao kín, nhiều lớp, lớp trong cùng phải là polyetylen. 6.2 Ghi nhãn: Theo quyết định 178/1999/ - TTg và các qui định hiện hành. 6.3 Bảo quản: Bột cá được bảo quản trong các kho cao ráo, khô, mát, sạch, có bục kê, kho phải có biện pháp chống chuột và côn trùng

Ban hành: 28/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

339

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10333-2:2014 về Hố ga bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn - Phần 2: Giếng thăm hình hộp

885/-BXD ngày 30/09/2011); đồng thời áp dụng giải pháp cho “Công nghệ chế tạo các thiết bị bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn dùng trong kết cấu hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường” của Công ty TNHH một thành viên Thoát nước và Phát triển đô thị Bà Rịa - Vũng Tàu (BUSADCO) được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích số 827 theo

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2016

340

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10333-1:2014 về Hố ga bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn - Phần 1: Hố thu nước mưa và hố ngăn mùi

toàn quốc (theo Quyết định số 885/-BXD ngày 30/09/2011); đồng thời áp dụng giải pháp “Hệ thống ngăn mùi” của Công ty TNHH một thành viên Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BUSADCO) được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 957 theo Quyết định số 1275/-SHTT ngày 29/01/2007. HỐ GA BÊ TÔNG

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.236.13