Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 1806/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 261-280 trong 1620 tiêu chuẩn

261

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7046:2002 về thịt tươi - quy định kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

gia cầm và thịt chim, thú nuôi ở trạng thái tươi dùng làm thực phẩm. 2 Tiêu chuẩn viện dẫn Quyết định số 178/1999/ - TTg: “Qui chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu”. TCVN 3699 : 1990 Thuỷ sản. Phương pháp thử định tính hydro sulphua và amoniac. TCVN 4833 - 1 : 2002 (ISO 3100 - 1 : 1991)

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

262

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 317:1998 về hạt giống su hào - Yêu cầu kỹ thuật Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

9,0 1 Ban hành kèm theo quyết định số 32/1998/-BNN-KHCN ngày 24 tháng 02 năm 1998 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ban hành: 24/02/1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

263

Ban hành: 24/02/1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

264

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 320:1998 về hạt giống cải củ - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

70 - Độ ẩm (tối đa) % khối lượng 9,0 9,0 1 Ban hành kèm theo quyết định số 32/1998/-BNN-KHCN ngày 24 tháng 02 năm 1998 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ban hành: 24/02/1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

265

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 321:1998 về hạt giống cà chua - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

lượng 10,0 10,0 1 Ban hành kèm theo quyết định số 32/1998/ - BNN - KHCN ngày 24 tháng 2 năm 1998 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ban hành: 24/02/1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Ban hành: 24/02/1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

267

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5300:2009 về Chất lượng đất - Phân loại đất bị ô nhiễm hóa chất

Quyết định số 46/2007/-BYT, ngày 19 tháng 2 năm 2007 của Bộ Y tế); [2] QCVN 3 : 2008, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất; (Ban hành theo Quyết định số 04/2008/-BTNMT, ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) [3] QCVN 15 : 2008 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng hóa

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

268

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5615:1991 (ST SEV 6257- 88) về chè - phương pháp xác định hàm lượng tạp chất lạ do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

of foreign matter TCVN 5615-1991 do tiểu ban Nông sản thực phẩm biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường- Chất lượng đề nghị và được Uỷ ban Khoa học Nhà nước ban hành theo quyết định số 894/ ngày 31/12/1991. Tiêu chuẩn này thay thế TCVN 1456 - 83 điều 2.5. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định tạp chất hữu cơ và vô cơ bằng

Ban hành: Năm 1991

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

269

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5271:1990 về mật ong tự nhiên - phương pháp xác định độ axit do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

Công nghiệp Thực phẩm Cơ quan đề nghị ban hành: Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm Cơ quan trình duyệt: Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường – Chất lượng Cơ quan xét duyệt và ban hành: Uỷ ban Khoa học Nhà nước Quyết định ban hành số 733/ ngày 31 tháng 12 năm 1990 TCVN 5271 : 1990 MẬT ONG TỰ NHIÊN PHƯƠNG PHÁP

Ban hành: 31/12/1990

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

270

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 607:2005 về tiêu chuẩn rau quả - Măng tre tươi – Nguyên liệu cho chế biến

Loại 2: Không nhỏ hơn 1500gam. Loại 3: Không nhỏ hơn 500gam. 2.6. Chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm 2.6.1. Chỉ tiêu vi sinh vật: Theo Quyết định số 867/1988/-BYT ngày 04/4/1998 của Bộ Y tế về việc ban hành “Danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với lương thực, thực phẩm”. Vi sinh vật                     Giới hạn cho phép trong 1g

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

271

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 831:2006 về quy trình chế biến bột máu làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

processing procedure of blood meal for animal feed ingredient (Ban hành kèm theo Quyết định số 4099//BNN-KHCN ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng Máu của động vật sau khi giết mổ được làm khô và nghiền thành bột, bột máu chỉ dùng làm nguyên liệu phối chế trong

Ban hành: 29/12/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

272

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8794:2011 về trường trung học - yêu cầu thiết kế do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

07/2007/-BGDĐT ngày 02/4/2007, Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học. - Quyết định 27/2001/-BGDĐT ngày 05/7/2001, Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. - Quyết định 37/2008/-BGDĐT ngày 16/7/2008, Quy định về phòng học bộ môn. - Quyết định 01/2003/-BGDĐT ngày 02/01/2003, Quy định tiêu

Ban hành: 23/08/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Ban hành: 05/08/1997

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

275

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5045:1990 (ST SEV 4658-84) về Hợp kim cứng không chứa vonfram - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Cơ quan xét duyệt và ban hành: Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước. Quyết định ban hành số 287/ ngày 22 tháng 05 năm 1990. HỢP KIM CỨNG KHÔNG CHỨA VONFRAM YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Hardmetals non-wolfram Technical requirements

Ban hành: 22/05/1990

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

276

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 39:2011/BTNMT về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

hoặc cao hơn các tiêu chuẩn viện dẫn ở mục 3.2. 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN Quy chuẩn này áp dụng thay thế cho TCVN 6773:2000 - Chất lượng nước - Tiêu chuẩn chất lượng nước dùng cho thủy lợi trong Danh mục các tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường bắt buộc áp dụng ban hành kèm theo Quyết định số 35/2002/-BKHCNMT ngày 25 tháng 6 năm 2002 của Bộ

Ban hành: 12/12/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

277

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 38:2011/BTNMT về chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống thủy sinh do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 35/2002/-BKHCNMT ngày 25 tháng 6 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường. 4.2. Cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chuẩn này. 4.3. Trường hợp các tiêu chuẩn quốc gia viện dẫn trong Quy chuẩn này sửa đổi, bổ

Ban hành: 12/12/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

278

Tiêu chuẩn ngành TCN 26-01:2003 về thuốc lá điếu - Bình hút cảm quan bằng phương pháp cho điểm

Loại trung bình  25 - 32,9 ³ điểm K. K. K. K. Loại thấp  24,9£ điểm K. K. K. K. 4.3.1 Loại tốt Là sản phẩm thuốc điếu được

Ban hành: Năm 2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

279

Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 20:2015/BGTVT về Báo hiệu hàng hải

2.3.2.5. Độ chênh góc đứng giữa hai nguồn sáng Tại bất cứ điểm nào nằm trong vùng định hướng của chập tiêu, độ chênh góc đứng giữa hai nguồn sáng g (tính bằng radian) tại vị trí người quan sát ít nhất phải lớn hơn hoặc bằng 1,5x10-3 radian. 2.3.2.6. Độ chênh góc ngang Độ chênh góc ngang của hai tiêu (qD) mà tại đó người quan sát nhận

Ban hành: 24/11/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2015

280

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5251:1990 về cà phê bột - yêu cầu kỹ thuật do Uỷ ban Khoa học Nhà nước ban hành

ban hành: Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm Cơ quan trình duyệt: Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Cơ quan xét duyệt và ban hành: Uỷ ban Khoa học Nhà nước Quyết định ban hành số 733/ ngày 31 tháng 12 năm 1990. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM NHÓM M 1. Yêu cầu kỹ thuật của cà phê bột được qui định trong

Ban hành: Năm 1990

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.254.47