Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 1806/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 1620 tiêu chuẩn

201

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 486:2001 về quy trình sản xuất sữa ngô ngọt do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

trắng loại I, theo TCVN 1695 – 87 2.1.3. Phụ gia thực phẩm Dùng phụ gia thực phẩm theo quyết định số 867/ 1998/ -BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 4 tháng 4 năm 1998 về việc ban hành “ Danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với lương thực, thực phẩm " - Hương liệu: Sử dụng một số hương ngô thích hợp (corn flavour) - Phẩm màu: Sử dụng

Ban hành: 11/09/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

202

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5509:2009 về không khí vùng làm việc - Silic dioxit trong bụi hô hấp - Giới hạn tiếp xúc tối đa

số 3733/2002/-BYT, ban hành ngày 10 tháng 10 năm 2002.  [3] OSHA Standard applies to Free Silica dust 29 CFR 1910.1000 Table Z-3  [4] CPL-02-07-007 CPL 2-2.7, Crystalline Silica Occupational Safety and Health Administration.  [5] United states Department of Labor. Occupational safety & Health administration. Quartz

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

203

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10737:2015 về Trứng tằm giống - Yêu cầu kỹ thuật

số mẫu (i trong trường hợp này là từ 1 đến 5). 5.8. Xác định tỷ lệ bệnh gai Xác định bệnh tằm gai theo TCVN 3245:1979. THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Quyết định 675/-BNN-CN ngày 04 tháng 4 năm 2014 Quyết định phê duyệt các chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật cho các đàn vật nuôi giống gốc. [2] QCVN

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2015

204

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12510-1:2018 về Rừng trồng - Rừng phòng hộ ven biển - Phần 1: Rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay

17/2015/-TTg ngày 09/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế quản lý rừng phòng hộ. [6] Luật số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017 của Quốc hội ban hành Luật Lâm nghiệp.

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2019

205

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4894:1989 (ST SEV 2039-79) về Vật liệu dệt - Xơ bông - Danh mục chỉ tiêu chất lượng do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

characteristics Cơ quan biên soạn: Trung tâm Tiêu chuẩn - Chất lượng Cơ quan trình duyệt và đề nghị ban hành: Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Cơ quan xét duyệt và ban hành: Ủy ban Khoa học Nhà nước Quyết định ban hành số 695/ ngày 25 tháng 12 năm 1989 VẬT LIỆU DỆT - XƠ BÔNG DANH MỤC CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG

Ban hành: 25/12/1989

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

206

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 03:2008/BTNMT về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất biên soạn, Vụ Môi trường và Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Quyết định số 04/2008/-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ GIỚI HẠN CHO PHÉP CỦA KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT National technical regulation

Ban hành: 18/07/2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

207

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 36:2011/BTTTT về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

chất lượng" ban hành theo Quyết định số 29/2006/-BBCVT ngày 5 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông). Các quy định kỹ thuật và phương pháp xác định của QCVN 36:2011/BTTTT phù hợp với các Khuyến nghị của Liên minh Viễn thông Thế giới (ITU). QCVN 36:2011/BTTTT do Cục Quản

Ban hành: 26/05/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

208

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 444:2001 về quy trình sản xuất cà chua an toàn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

định số: 116 //BNN của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngày 04 tháng 12 năm 2001) 1- Phạm vi áp dụng:  Quy trình kỹ thuật sản xuất cà chua an toàn áp dụng cho các giống cà chua "Lycopesicum esculentum Mill "ở tất cả các mùa vụ tại các vùng sản xuất trong cả nước. 2- Quy định chung:  2.1- Quy trình kỹ

Ban hành: 04/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

209

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 470:2001 về hạt giống dưa hấu thụ phấn tự do - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

(Ban hành theo quyết định số: 115/2001//BNN của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngày 30 tháng 11 năm 2001) 1. Phạm vi áp dụng: - Tiêu chuẩn này áp dụng cho mọi lô hạt giống dưa hấu thụ phấn tự do (Citrullus lanatus Thunb)được sản xuất và lưu thông trong cả nước . - Tiêu chuẩn này quy định những điều kiện cơ bản

Ban hành: 30/11/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

210

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 472:2001 về hạt giống đậu xanh - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10TCN472:2001,Tiêu chuẩn ngành 10TCN472:2001,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Yêu cầu kỹ thuật,Hạt giống đậu xanh ,10 TCN 472:2001,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 10 TCN 472:2001 HẠT GIỐNG ĐẬU XANH YÊU CẦU KỸ THUẬT Mungbean seed Technical requirements (Ban hành theo quyết định số: 115/2001//BNN của

Ban hành: 30/11/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

211

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 113:1988 về cây cam con - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Cây không nhiễm các bệnh nguy hiểm (vân vàng lá…) và ít các sâu bệnh thông thường khác. 1 Ban hành kèm theo quyết định số 575 NN/KHKT/ ngày 17 tháng 12 năm 1988 của Bộ Nông nghiệp và CNTP.

Ban hành: 17/12/1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

212

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 114:1988 về cây cam con - Phương pháp thử do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

tra lại những cây nghi ngờ giữa chưa đạt và đạt tiêu chuẩn ở vườn. 3. Xác định tình hình sâu bệnh Theo hướng dẫn của ngành bảo vệ thực vật. 1 Ban hành kèm theo quyết định số 575 NN/KHKT/ ngày 17 tháng 12 năm 1988 của Bộ Nông nghiệp và CNTP.

Ban hành: 17/12/1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

213

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 29:2010/BGTVT về ống xả xe mô tô, xe gắn máy do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

1636/2002/-BGTVT ngày 30 tháng 5 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ ỐNG XẢ XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY National technical regulation on Exhaust pipes of motorcycles and mopeds 1. Quy định chung 1.1. Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn này quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ

Ban hành: 01/12/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

214

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 30:2010/BGTVT về khung xe mô tô, xe gắn máy do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

QCVN 30: 2010/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 36/2010/TT-BGTVT ngày 01 tháng 12 năm 2010. Quy chuẩn này được chuyển đổi trên cơ sở tiêu chuẩn ngành 22 TCN 299-02 được ban hành kèm theo Quyết định số 1635/2002/-BGTVT ngày 30 tháng 5 năm

Ban hành: 01/12/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

215

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 27:2010/BGTVT về thùng nhiên liệu xe mô tô, xe gắn máy do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

định số 68/2001/-BKHCNMT ngày 28 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THÙNG NHIÊN LIỆU XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY National technical regulation on Fuel tanks of motorcycles and mopeds 1. Quy định chung 1.1. Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn này quy định về kiểm

Ban hành: 01/12/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

216

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 27:2010/BTNMT về độ rung do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

6962:2001về Rung và chấn động - Rung động do các hoạt động xây dựng và sản xuất công nghiệp - Mức tối đa cho phép đối với môi trường khu công cộng và khu dân cư, trong danh mục các tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường bắt buộc áp dụng ban hành kèm theo Quyết định số 35/2002/-BKHCNMT ngày 25 tháng 6 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi

Ban hành: 16/12/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

217

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8928:2013 về Phòng trừ bệnh hại cây rừng - Hướng dẫn chung

quy định về dập tắt ổ dịch Khi có dấu hiệu dịch, cơ quan bảo vệ thực vật các cấp cần tiến hành xác định và hướng dẫn chủ rừng thực hiện phương pháp dập dịch. Khi có dịch các cơ quan bảo vệ thực vật cấp Tỉnh báo cáo để UBND tỉnh ra quyết định công bố dịch trong phạm vi của Tỉnh và báo cáo lên Bộ. Trường hợp vùng dịch thuộc phạm vi từ 2

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2014

218

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 448:2001 về quy trình kỹ thuật sản xuất dưa chuột an toàn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

(Ban hành theo quyết định số: 116 //BNN của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngày 04 tháng 12 năm 2001) 1- Phạm vi áp dụng:  Quy trình kỹ thuật sản xuất dưa chuột (Cucumis sativus. L) an toàn áp dụng cho các giống trồng ở các mùa vụ, tại các vùng sản xuất dưa chuột trong cả nước. 2- Quy định chung: 2.1- Quy

Ban hành: 04/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

219

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 442:2001 về quy trình sản xuất rau bắp cải an toàn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

số: 116//BNN của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngày 04 tháng 12 năm 2001). Cải bắp (Brassica oleraceae var. capitata) là cây rau có nguồn gốc ôn đới, loại cây chủ lực trong họ thập tự trồng trong vụ đông xuân ở Việt Nam. Cải bắp là loại rau có hàm lượng Vitamin A, Vitamin C cao, sử dụng đa dạng, dễ trồng, chịu thâm

Ban hành: 04/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

220

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2277:1978 về Mực in typô - Yêu cầu kỹ thuật do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Quyết định ban hành số 218 KHKT/ ngày 14 tháng 6 năm 1978. 546 KHKT/ ngày 27 tháng 12 năm 1977 TCVN 2277-78 MỰC IN TYPO YÊU CẦU KỸ THUẬT Ink for print tipo Requirement technical 1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho mực in typo sản xuất từ các loại

Ban hành: 14/06/1978

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.249