Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1806/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 217213 văn bản

101

Quyết định 336/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

336/QD-UBND,Quyết định 336 2021,Tỉnh Điện Biên,Thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch,Công bố thủ tục hành chính Sở Văn hóa,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Điện Biên,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 16/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2021

102

Quyết định 247/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới, 01 sửa đổi, bổ sung, 01 bị bãi bỏ và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai

247/QD-UBND,Quyết định 247 2021,Tỉnh Gia Lai,Công bố thủ tục hành chính Sở Lao động,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Gia Lai,Thủ tục hành chính Sở Lao động Gia Lai,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 16/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2021

103

Quyết định 244/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới, 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai

244/QD-UBND,Quyết định 244 2021,Tỉnh Gia Lai,Thủ tục hành chính lĩnh vực nuôi con nuôi,Công bố thủ tục hành chính Sở Tư pháp,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 16/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2021

104

Quyết định 553/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng

553/QD-UBND,Quyết định 553 2021,Tỉnh Lâm Đồng,Công bố thủ tục hành chính Sở Y tế,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Lâm Đồng,Thủ tục hành chính lĩnh vực Dược,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2021

105

Quyết định 808/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và Môi trường do các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh thực hiện năm 2021

808/QD-UBND,Quyết định 808 2021,Tỉnh Quảng Ninh,Danh mục sự nghiệp công lĩnh vực tài nguyên,Danh mục sự nghiệp công tỉnh Quảng Ninh,Danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 16/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2021

106

Quyết định 338/QĐ-UBND năm 2021 về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên

338/QD-UBND,Quyết định 338 2021,Tỉnh Điện Biên,Phân loại đơn vị hành chính xã tỉnh Điện Biên,Phân loại đơn vị hành chính phường tỉnh Điện Biên,Phân loại đơn vị hành chính thị trấn tỉnh Điện Biên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 16/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2021

107

Quyết định 1279/QĐ-UBND năm 2021 về đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội

1279/QD-UBND,Quyết định 1279 2021,Thành phố Hà Nội,Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị,Duy trì hệ thống thoát nước đô thị Hà Nội,Hệ thống thoát nước đô thị thành phố Hà Nội,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 16/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2021

108

Quyết định 807/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và Môi trường do các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh thực hiện hàng năm

807/QD-UBND,Quyết định 807 2021,Tỉnh Quảng Ninh,Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước,Danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực tài nguyên,Danh mục dịch vụ sự nghiệp công tỉnh Quảng Ninh,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 16/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2021

109

Quyết định 799/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt điều chỉnh đề cương Đề án Phát triển giáo dục, đào tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

799/QD-UBND,Quyết định 799 2021,Tỉnh Quảng Ninh,Điều chỉnh Đề án Phát triển giáo dục đào tạo,Đề án Phát triển giáo dục đào tạo tỉnh Quảng Ninh,Phát triển giáo dục đáp ứng phát triển kinh tế,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 16/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2021

110

Quyết định 241/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới, 04 bị bãi bỏ và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước, môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai

241/QD-UBND,Quyết định 241 2021,Tỉnh Gia Lai,Thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước,Công bố thủ tục hành chính Sở Tài nguyên,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 16/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2021

111

Quyết định 661/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Thái Nguyên năm 2021

661/QD-UBND,Quyết định 661 2021,Tỉnh Thái Nguyên,Chương trình thực hành tiết kiệm tỉnh Thái Nguyên,Chương trình chống lãng phí tỉnh Thái Nguyên,Thực hành tiết kiệm chống lãng phí tỉnh Thái Nguyên,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 16/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2021

112

Quyết định 357/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn năm 2021-2025

357/QD-UBND,Quyết định 357 2021,Tỉnh Bắc Kạn,Quản lý kinh doanh theo phương thức đa cấp Bắc Kạn,Quản lý Kinh doanh phương thức đa cấp Bắc Kạn,Kinh doanh theo phương thức đa cấp tỉnh Bắc Kạn,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 16/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2021

113

Quyết định 627/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

627/QD-UBND,Quyết định 627 2021,Tỉnh Khánh Hòa,Công bố thủ tục hành chính Chủ tịch Ủy ban,Thủ tục hành chính Chủ tịch Ủy ban tỉnh Khánh Hòa,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Khánh Hòa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 15/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2021

114

Quyết định 582/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long

582/QD-UBND,Quyết định 582 2021,Tỉnh Vĩnh Long,Thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ,Công bố thủ tục hành chính Sở Giao thông,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 15/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2021

115

Quyết định 372/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Chương trình “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” tại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025

372/QD-UBND,Quyết định 372 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Chương trình ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới,Ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Quảng Ngãi,Chương trình Phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 15/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2021

116

Quyết định 564/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng

564/QD-UBND,Quyết định 564 2021,Tỉnh Sóc Trăng,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Cù Lao Dung,Kế hoạch sử dụng đất huyện Cù Lao Dung tỉnh Sóc Trăng,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Sóc Trăng 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2021

117

Quyết định 563/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

563/QD-UBND,Quyết định 563 2021,Tỉnh Sóc Trăng,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Long Phú,Kế hoạch sử dụng đất huyện Long Phú tỉnh Sóc Trăng,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Sóc Trăng 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 15/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2021

118

Quyết định 116/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

116/QD-UBND,Quyết định 116 2021,Tỉnh Bạc Liêu,Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em Bạc Liêu,Chương trình vì trẻ em tỉnh Bạc Liêu 2021 2030,Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Bạc Liêu,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 15/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2021

119

Quyết định 787/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ xây dựng Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025

787/QD-UBND,Quyết định 787 2021,Tỉnh Quảng Ninh,Nâng cao hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa,Hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa thể thao,Hệ thống thiết chế văn hóa thể thao tỉnh Quảng Ninh,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 15/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2021

120

Quyết định 859/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Điều lệ Hội Du lịch Lữ hành thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

859/QD-UBND,Quyết định 859 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Điều lệ Hội Du lịch Lữ hành thành phố Thanh Hóa,Phê duyệt Điều lệ Hội Du lịch Lữ hành Thanh Hóa,Phê duyệt Điều lệ Hội Du lịch Lữ hành 2021,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 15/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.82.241