Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1806/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 217540 văn bản

81

Quyết định 1037/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045

1037/QD-UBND,Quyết định 1037 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Mường Lát,Quy hoạch xây dựng huyện Mường Lát Thanh Hóa,Phê duyệt lập quy hoạch xây dựng tỉnh Thanh Hóa,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 29/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2021

82

Quyết định 1038/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045

1038/QD-UBND,Quyết định 1038 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Lập quy hoạch xây dựng Bá Thước tỉnh Thanh Hóa,Phê duyệt lập quy hoạch xây dựng huyện Bá Thước,Phê duyệt lập quy hoạch xây dựng Thanh Hóa,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 29/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2021

83

Quyết định 1039/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức và đào tạo nguồn nhân lực an toàn thông tin, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

1039/QD-UBND,Quyết định 1039 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực an toàn thông tin,Đào tạo nguồn nhân lực an toàn thông tin Thanh Hóa,Nguồn nhân lực an toàn thông tin tỉnh Thanh Hóa,Lao động - Tiền lương,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 29/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2021

84

Quyết định 1035/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045

1035/QD-UBND,Quyết định 1035 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Quan Hóa,Quy hoạch xây dựng Quan Hóa tỉnh Thanh Hóa,Phê duyệt lập quy hoạch xây dựng Thanh Hóa,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 29/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2021

85

Quyết định 1036/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045

1036/QD-UBND,Quyết định 1036 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Phê duyệt lập quy hoạch xây dựng tỉnh Thanh Hóa,Lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Định,Quy hoạch xây dựng huyện Yên Định Thanh Hóa,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 29/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2021

86

Quyết định 830/QĐ-UBND năm 2021 về lĩnh vực, ngành, nghề đầu tư vào cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình

830/QD-UBND,Quyết định 830 2021,Tỉnh Thái Bình,Nành nghề đầu tư vào cụm công nghiệp Thái Bình,Lĩnh vực đầu tư vào cụm công nghiệp Thái Bình,Lĩnh vực ngành nghề đầu tư vào cụm công nghiệp,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 29/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2021

87

Quyết định 720/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, thay thế trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long

720/QD-UBND,Quyết định 720 2021,Tỉnh Vĩnh Long,Thủ tục đường thủy nội địa Sở Giao thông Vĩnh Long,Công bố thủ tục đường thủy nội địa tỉnh Vĩnh Long,Công bố thủ tục đường thủy nội địa Sở Giao thông,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 29/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

88

Quyết định 668/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ

668/QD-UBND,Quyết định 668 2021,Thành phố Cần Thơ,Công bố thủ tục hành chính Sở Giao thông Cần Thơ,Công bố thủ tục hành chính Sở Giao thông 2021,Công bố thủ tục hành chính Thành phố Cần Thơ 2021,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 29/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2021

89

Quyết định 992/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040

992/QD-UBND,Quyết định 992 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch Sầm Sơn,Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung Sầm Sơn,Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung Thanh Hóa,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2021

90

Quyết định 995/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In, Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa

995/QD-UBND,Quyết định 995 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Công bố thủ tục hành chính về Xuất bản Thanh Hóa,Thủ tục hành chính về Xuất bản Sở Thông tin,Thủ tục về Phát hành Sở Thông tin tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 26/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2021

91

Quyết định 1004/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa

1004/QD-UBND,Quyết định 1004 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Công bố thủ tục hành chính về Đường bộ Thanh Hóa,Thủ tục hành chính về đường bộ Sở Giao thông,Thủ tục về đường bộ Sở Giao thông tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 26/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2021

92

Quyết định 280/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới và 18 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Gia Lai

280/QD-UBND,Quyết định 280 2021,Tỉnh Gia Lai,Công bố thủ tục Ủy ban nhân dân huyện Gia Lai,Công bố thủ tục Ủy ban nhân dân thị xã Gia Lai,Công bố thủ tục Ủy ban nhân dân thành phố Gia Lai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 26/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

93

Quyết định 282/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới, 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Gia Lai

282/QD-UBND,Quyết định 282 2021,Tỉnh Gia Lai,Công bố thủ tục hành chính mới Sở Y tế tỉnh Gia Lai,Công bố thủ tục bị bãi bỏ Sở Y tế tỉnh Gia Lai 2021,Quy trình giải quyết thủ tục hành chính Sở Y tế Gia Lai,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 26/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

94

Quyết định 281/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai

281/QD-UBND,Quyết định 281 2021,Tỉnh Gia Lai,Công bố thủ tục về xây dựng Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai,Thủ tục lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai,Công bố thủ tục hành chính Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 26/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

95

Quyết định 524/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

524/QD-UBND,Quyết định 524 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Giải quyết thủ tục về thi Sở Giáo dục Ninh Thuận,Giải quyết thủ tục về tuyển sinh Sở Giáo dục Ninh Thuận,Quy trình giải quyết thủ tục Sở Giáo dục Ninh Thuận,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 26/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

96

Quyết định 702/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình hành động 07-CTHĐ/TU thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Quảng Trị ban hành

702/QD-UBND,Quyết định 702 2021,Tỉnh Quảng Trị,Thực hiện Chương trình 07-CTHĐ/TU tỉnh Quảng Trị,Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII,Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 26/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2021

97

Quyết định 967/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Chính sách và Thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Thanh Hóa

967/QD-UBND,Quyết định 967 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Công bố thủ tục về Thi đua khen thưởng Thanh Hóa,Thủ tục Thi đua khen thưởng Ủy ban xã Thanh Hóa,Chính sách và Thi đua khen thưởng tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 25/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2021

98

Quyết định 970/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới/sửa đổi/bãi bỏ trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp/Ủy ban nhân dân cấp huyện/cấp xã, tỉnh Thanh Hóa

970/QD-UBND,Quyết định 970 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Công bố thủ tục về nuôi con nuôi tỉnh Thanh Hóa,Thủ tục về nuôi con nuôi Ủy ban nhân dân Thanh Hóa,Thủ tục nuôi con nuôi Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 25/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2021

99

Quyết định 1512/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2021

1512/QD-UBND,Quyết định 1512 2021,Tỉnh Hà Tĩnh,Phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản,Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản Hà Tĩnh,Đấu giá quyền khai thác khoáng sản Hà Tĩnh 2021,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 25/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

100

Quyết định 507/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thừa phát lại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận

507/QD-UBND,Quyết định 507 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Thủ tục thừa phát lại Sở Tư pháp Ninh Thuận 2021,Quy trình Giải quyết thủ tục thừa phát lại Ninh Thuận,Giải quyết thủ tục thừa phát lại Sở Tư pháp,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 25/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.228.250