Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1806/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 217540 văn bản

21

Quyết định 1806/QĐ-TTg năm 2011 bổ nhiệm Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1806/QD-TTg,Quyết định 1806 2011,Thủ tướng Chính phủ,Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo,Chính sách nhà ở,Thị trường Bất động sản,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1806/QĐ

Ban hành: 18/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2011

22

Quyết định 1806/QĐ-BNN-ĐMDN năm 2008 về việc đổi tên nông trường 716 thành công ty cà phê 716 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

1806/QD-BNN-DMDN,Quyết định 1806 2008,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Đổi tên nông trường 716,Công ty cà phê 716,Doanh nghiệp BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 16/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2008

23

Quyết định 1806/QĐ-MTg năm 1994 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và cấp giấy phép môi trường do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

1806/QD-MTg,Quyết định 1806 1994,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi ,Quy chế tổ chức và hoạt động,Đánh giá tác động môi trường,Báo cáo đánh giá tác động môi trường,Cấp giấy phép môi trường,Hội đồng thẩm định báo cáo,Tài nguyên - Môi trường BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 31/12/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2013

24

Quyết định 1004/QĐ-UBND năm 2016 tổ chức lại Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Ninh Thuận

dấu của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được thực hiện theo quy định hiện hành. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1806/QĐ-UBND ngày 19/8/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ

Ban hành: 25/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2017

25

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2020 về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

cáo trong cơ quan hành chính nhà nước theo Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ; Thông tư số 19/2020/TT-BGDĐT ngày 30/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 1.3. Tiếp tục tập trung thực hiện Quyết định số 1806/QĐ-UBND ngày

Ban hành: 15/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2020

26

Quyết định 1056/QĐ-UBND năm 2012 về Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống lụt, bão công trình Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị

đập công trình Thủy điện hạ Rào Quán. IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN Quy chế này thay thế cho Quy chế đã được ban hành kèm theo Quyết định số 1806/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2010 của UBND tỉnh Quảng Trị. Trong quá trình thực hiện Quy chế phối hợp, nếu có nội dung cần sửa đổi, bổ sung, Giám đốc Công ty Thủy điện Quảng Trị, Thủ trưởng các

Ban hành: 18/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2014

27

Quyết định 2169/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế quản lý tài chính Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa

Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã; Căn cứ Quyết định số 1806/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề án thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa; Căn cứ Quyết định số 2167/QĐ-UBND ngày 11/6/2018 2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Quỹ

Ban hành: 11/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2018

28

Quyết định 140/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”

140/QD-UBND,Quyết định 140 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Xác định Chỉ số cải cách hành chính Tuyên Quang,Chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban Tuyên Quang,Chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 14/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

29

Quyết định 1612/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội

1612/QD-UBND,Quyết định 1612 2021,Thành phố Hà Nội,Công bố thủ tục hành chính quản lý nhà nước Hà Nội,Thủ tục về quản lý nhà nước Sở Văn hóa Hà Nội,Công bố thủ tục quản lý nhà nước Sở Văn hóa Hà Nội,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 08/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2021

30

Quyết định 293/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

293/QD-UBND,Quyết định 293 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Dịch vụ công sử dụng ngân sách lĩnh vực Lưu trữ,Danh mục dịch vụ công lĩnh vực Lưu trữ Tuyên Quang,Dịch vụ công dùng ngân sách về Lưu trữ Tuyên Quang,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 08/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2021

31

Quyết định 770/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục 04 thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre

770/QD-UBND,Quyết định 770 2021,Tỉnh Bến Tre,Công bố thủ tục về đường bộ Sở Giao thông Bến Tre,Công bố thủ tục hành chính về đường bộ tỉnh Bến Tre,Thủ tục về đường bộ Sở Giao thông Bến Tre 2021,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 08/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2021

32

Quyết định 767/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh Bến Tre

767/QD-UBND,Quyết định 767 2021,Tỉnh Bến Tre,Thủ tục phòng chống tham nhũng Thanh tra Bến Tre,Công bố thủ tục phòng chống tham nhũng Bến Tre,Thủ tục phòng chống tham nhũng Bến Tre 2021,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 08/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2021

33

Quyết định 766/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre

766/QD-UBND,Quyết định 766 2021,Tỉnh Bến Tre,Thủ tục khoa học công nghệ Sở Nông nghiệp Bến Tre,Công bố thủ tục về khoa học công nghệ Bến Tre,Thủ tục khoa học công nghệ và môi trường Bến Tre,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 08/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2021

34

Quyết định 600/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Khoa học công nghệ và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái

600/QD-UBND,Quyết định 600 2021,Tỉnh Yên Bái,Thủ tục Khoa học công nghệ và môi trường Yên Bái,Công bố thủ tục Khoa học công nghệ Sở Nông nghiệp,Thủ tục về Khoa học môi trường Sở Nông nghiệp Yên Bái,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 08/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

35

Quyết định 601/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái

601/QD-UBND,Quyết định 601 2021,Tỉnh Yên Bái,Thủ tục về Lao động tiền lương Sở Lao động Yên Bái,Công bố thủ tục Lao động tiền lương tỉnh Yên Bái 2021,Thủ tục Lao động tiền lương Ủy ban huyện Yên Bái,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 08/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

36

Quyết định 754/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

754/QD-UBND,Quyết định 754 2021,Tỉnh Hòa Bình,Công bố thủ tục Lao động tiền lương tỉnh Hòa Bình,Thủ tục Lao động tiền lương Sở Lao động Hòa Bình,Thủ tục Lao động tiền lương Ủy ban huyện Hòa Bình,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 08/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2021

37

Quyết định 1721/QĐ-UBND năm 2021 quy định về hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 252/2020/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, thị trường khoa học công nghệ và doanh nghiệp khoa học công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025

1721/QD-UBND,Quyết định 1721 2021,Tỉnh Hà Tĩnh,Thực hiện Nghị quyết 252/2020/NQ-HĐND Hà Tĩnh,Chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ Hà Tĩnh,Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hà Tĩnh đến 2025,Sở hữu trí tuệ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 08/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

38

Quyết định 726/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang

726/QD-UBND,Quyết định 726 2021,Tỉnh An Giang,Công bố thủ tục Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang,Thủ tục Khoa học Công nghệ và Môi trường An Giang,Thủ tục về Khoa học và Môi trường Sở Nông nghiệp,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 07/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2021

39

Quyết định 387/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính, Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu

387/QD-UBND,Quyết định 387 2021,Tỉnh Lai Châu,Công bố thủ tục hành chính Sở Thông tin tỉnh Lai Châu,Thủ tục hành chính Sở Thông tin tỉnh Lai Châu,Quy trình giải quyết thủ tục Sở Thông tin Lai Châu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 07/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2021

40

Quyết định 1136/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hóa cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa

1136/QD-UBND,Quyết định 1136 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Công bố thủ tục hành chính về Văn hóa Thanh Hóa,Thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa Sở Văn hóa,Công bố thủ tục về Văn hóa tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.228.250