Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1806/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 217213 văn bản

201

Quyết định 578/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên

578/QD-UBND,Quyết định 578 2021,Tỉnh Thái Nguyên,Thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch,Công bố thủ tục hành chính Sở Văn hóa,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Thái Nguyên,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 04/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2021

202

Quyết định 527/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa

527/QD-UBND,Quyết định 527 2021,Tỉnh Khánh Hòa,Công bố thủ tục hành chính Sở Văn hóa,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Khánh Hòa,Thủ tục hành chính Sở Văn hóa Khánh Hòa,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 04/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2021

203

Quyết định 349/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Báo chí thuộc phạm vi quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái

349/QD-UBND,Quyết định 349 2021,Tỉnh Yên Bái,Thủ tục hành chính lĩnh vực Báo chí,Công bố thủ tục hành chính Sở Thông tin,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Yên Bái,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2021

204

Quyết định 578/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 do tỉnh Quảng Nam ban hành

578/QD-UBND,Quyết định 578 2021,Tỉnh Quảng Nam,Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Nam,Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021,Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Nam 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 04/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2021

205

Quyết định 566/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế Tôn vinh, khen thưởng cá nhân, gia đình và tập thể có thành tích hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện do tỉnh Quảng Nam ban hành

566/QD-UBND,Quyết định 566 2021,Tỉnh Quảng Nam,Khen thưởng cá nhân có thành tích hiến máu Quảng Nam,Khen thưởng tập thể có thành tích hiến máu Quảng Nam,Tôn vinh ập thể vận động hiến máu tình nguyện,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 04/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2021

206

Quyết định 191/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế hoạt động của Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ tỉnh Ninh Bình

191/QD-UBND,Quyết định 191 2021,Tỉnh Ninh Bình,Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ tỉnh Ninh Bình,Hoạt động Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ,Quy chế hoạt động Hội đồng khu vực phòng thủ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 03/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2021

207

Quyết định 710/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa

710/QD-UBND,Quyết định 710 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch,Công bố thủ tục hành chính Sở Văn hóa,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 03/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2021

208

Quyết định 559/QĐ-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025

559/QD-UBND,Quyết định 559 2021,Tỉnh Quảng Nam,Thực hiện Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND Quảng Nam,Chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ Quảng Nam,Chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nội đồng Quảng Nam ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 03/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2021

209

Quyết định 556/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Nam

556/QD-UBND,Quyết định 556 2021,Tỉnh Quảng Nam,Quy chế tổ chức của Quỹ phòng chống thiên tai,Tổ chức của Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Nam,Quy chế hoạt động của Quỹ phòng chống thiên tai,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 03/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2021

210

Quyết định 557/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế quản lý thu, nộp, sử dụng và quyết toán Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Nam

557/QD-UBND,Quyết định 557 2021,Tỉnh Quảng Nam,Quyết toán Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Nam,Sử dụng Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Nam,Quy chế quản lý Quỹ Phòng chống thiên tai,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 03/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2021

211

Quyết định 496/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế hoạt động của Trung tâm Giám sát điều hành thông minh tỉnh Quảng Trị

496/QD-UBND,Quyết định 496 2021,Tỉnh Quảng Trị,Trung tâm Giám sát điều hành thông minh tỉnh Quảng Trị,Quy chế hoạt động Trung tâm điều hành thông minh,Quy chế hoạt động Trung tâm Giám sát thông minh,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 03/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2021

212

Quyết định 500/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan, tổ chức thuộc tỉnh Quảng Trị

500/QD-UBND,Quyết định 500 2021,Tỉnh Quảng Trị,Quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan Quảng Trị,Phát hành văn bản điện tử giữa các cơ quan Quảng Trị,Xử lý văn bản điện tử giữa các cơ quan Quảng Trị,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 03/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2021

213

Quyết định 495/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị

495/QD-UBND,Quyết định 495 2021,Tỉnh Quảng Trị,Công bố thủ tục hành chính Sở Nội vụ,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Quảng Trị,Thủ tục hành chính Sở Nội vụ Quảng Trị,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2021

214

Quyết định 667/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

667/QD-UBND,Quyết định 667 2021,Tỉnh Thái Bình,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Quỳnh Phụ,Kế hoạch sử dụng đất huyện Quỳnh Phụ Thái Bình,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Thái Bình 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 03/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2021

215

Quyết định 1614/QĐ-UBND về Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn tỉnh Long An năm 2021

1614/QD-UBND,Quyết định 1614 2021,Tỉnh Long An,Kế hoạch phòng chống dịch bệnh thủy sản,Phòng chống dịch bệnh thủy sản tỉnh Long An,Phòng chống dịch bệnh thủy sản năm 2021 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2021

216

Quyết định 384/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Nuôi con nuôi áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau

384/QD-UBND,Quyết định 384 2021,Tỉnh Cà Mau,Thủ tục hành chính lĩnh vực nuôi con nuôi,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau,Công bố thủ tục hành chính Ủy ban huyện,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 02/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2021

217

Quyết định 459/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ

459/QD-UBND,Quyết định 459 2021,Thành phố Cần Thơ,Công bố thủ tục hành chính Sở Văn hóa,Công bố thủ tục hành chính thành phố Cần Thơ,Thủ tục hành chính Sở Văn hóa Cần Thơ,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 02/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2021

218

Quyết định 462/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ

462/QD-UBND,Quyết định 462 2021,Thành phố Cần Thơ,Công bố thủ tục hành chính Sở Giao thông,Công bố thủ tục hành chính thành phố Cần Thơ,Thủ tục hành chính Sở Giao thông Cần Thơ,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 02/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2021

219

Quyết định 350/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới (lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thi và tuyển sinh) thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La

350/QD-UBND,Quyết định 350 2021,Tỉnh Sơn La,Thủ tục hành chính lĩnh vực tuyển sinh,Công bố thủ tục hành chính Sở Giáo dục,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2021

220

Quyết định 108/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi

108/QD-UBND,Quyết định 108 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Sơn Tây,Kế hoạch sử dụng đất huyện Sơn Tây tỉnh Quảng Ngãi,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 02/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.82.241