Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1806/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 217281 văn bản

181

Quyết định 567/QĐ-UBND năm 2021 về Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

567/QD-UBND,Quyết định 567 2021,Tỉnh Bình Thuận,Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa giáo dục phổ thông,Lựa chọn sách giáo khoa giáo dục phổ thông Bình Thuận,Lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 05/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2021

182

Quyết định 507/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang

507/QD-UBND,Quyết định 507 2021,Tỉnh Tiền Giang,Thủ tục hành chính lĩnh vực nuôi con nuôi,Công bố thủ tục hành chính Sở Tư pháp,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Tiền Giang,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 05/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2021

183

Quyết định 534/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa

534/QD-UBND,Quyết định 534 2021,Tỉnh Khánh Hòa,Thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy sản ,Công bố thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Khánh Hòa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2021

184

Quyết định 1071/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp và Xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội

1071/QD-UBND,Quyết định 1071 2021,Thành phố Hà Nội,Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Bảo vệ môi trường,Vị trí việc làm của Trung tâm Bảo vệ môi trường Hà Nội,Vị trí việc làm Trung tâm môi trường trong nông nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 05/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2021

185

Quyết định 494/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

494/QD-UBND,Quyết định 494 2021,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Thủ tục hành chính lĩnh vực Dược,Công bố thủ tục hành chính Sở Y tế,Công bố thủ tục hành chính Vũng Tàu,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 05/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2021

186

Quyết định 511/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang

511/QD-UBND,Quyết định 511 2021,Tỉnh Tiền Giang,Thủ tục hành chính lĩnh vực thi và tuyển sinh,Công bố thủ tục hành chính Sở Giáo dục,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Tiền Giang,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 05/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2021

187

Quyết định 1083/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Công Thương thành phố Hà Nội

1083/QD-UBND,Quyết định 1083 2021,Thành phố Hà Nội,Phê duyệt Điều lệ sửa đổi bổ sung Hiệp hội Công Thương,Điều lệ sửa đổi bổ sung Hiệp hội Công Thương Hà Nội,Phê duyệt Điều lệ bổ sung Hiệp hội Công Thương Hà Nội,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 05/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2021

188

Quyết định 196/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình

196/QD-UBND,Quyết định 196 2021,Tỉnh Ninh Bình,Thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ,Công bố thủ tục hành chính Sở Giao thông,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Ninh Bình,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 05/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2021

189

Quyết định 299/QĐ-UBND năm 2021 quy định về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

299/QD-UBND,Quyết định 299 2021,Tỉnh Đắk Nông,Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong giáo dục phổ thông,Lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông,Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa tỉnh Đắk Nông,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 05/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2021

190

Quyết định 717/QĐ-UBND năm 2021 về điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính xã, phường do tỉnh Quảng Bình ban hành

717/QD-UBND,Quyết định 717 2021,Tỉnh Quảng Bình,Phân loại đơn vị hành chính xã phường Quảng Bình,Điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính xã,Điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính phường,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 05/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2021

191

Quyết định 587/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 do tỉnh Quảng Nam ban hành

587/QD-UBND,Quyết định 587 2021,Tỉnh Quảng Nam,Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công Quảng Nam,Kế hoạch thực hiện vốn đầu tư công Quảng Nam,Thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công Quảng Nam,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2021

192

Quyết định 714/QĐ-UBND năm 2021 về Quy định cụ thể tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông do tỉnh Quảng Bình ban hành

714/QD-UBND,Quyết định 714 2021,Tỉnh Quảng Bình,Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa tỉnh Quảng Bình,Lựa chọn sách giáo khoa giáo dục phổ thông,Lựa chọn sách giáo khoa trong giáo dục phổ thông,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 05/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2021

193

Quyết định 591/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Quyết định 176/-TTg về Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021

591/QD-UBND,Quyết định 591 2021,Tỉnh Quảng Nam,Kế hoạch thực hiện Quyết định 176/-TTg Quảng Nam,Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động,Hỗ trợ phát triển thị trường lao động tỉnh Quảng Nam,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 05/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2021

194

Quyết định 672/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

672/QD-UBND,Quyết định 672 2021,Tỉnh Quảng Ninh,Kế hoạch sử dụng đất thị xã Đông Triều tỉnh Quảng Ninh,Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thị xã Đông Triều,Quy hoạch sử dụng đất thị xã Đông Triều tỉnh Quảng Ninh,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 05/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2021

195

Quyết định 263/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên

263/QD-UBND,Quyết định 263 2021,Tỉnh Điện Biên,Công bố thủ tục hành chính Sở Thông tin,Thủ tục hành chính lĩnh vực Báo chí,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Điện Biên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2021

196

Quyết định 252/QĐ-UBND năm 2021 về định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng trong thực hiện hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Điện Biên

252/QD-UBND,Quyết định 252 2021,Tỉnh Điện Biên,Định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động khuyến nông,Định mức kinh tế hoạt động khuyến nông tỉnh Điện Biên,Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông tỉnh Điện Biên,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 05/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2021

197

Quyết định 392/QĐ-UBND năm 2021 về đính chính một số nội dung tại Quyết định 02/2021/QĐ-UBND do tỉnh Sơn La ban hành

392/QD-UBND,Quyết định 392 2021,Tỉnh Sơn La,Đính chính Quyết định 02/2021/QĐ-UBND Sơn La,Đính chính nội dung Quyết định 02/2021/QĐ-UBND,Đính chính hiệu lực Quyết định 02/2021/QĐ-UBND Sơn La,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 05/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2021

198

Quyết định 298/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2030

298/QD-UBND,Quyết định 298 2021,Tỉnh Bắc Kạn,Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Bắc Kạn,Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Bắc Kạn,Quy hoạch chung xây dựng thành phố Bắc Kạn,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 05/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2021

199

Quyết định 193/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình

193/QD-UBND,Quyết định 193 2021,Tỉnh Ninh Bình,Công bố thủ tục hành chính Sở Giáo dục,Thủ tục hành chính lĩnh vực thi và tuyển sinh,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Ninh Bình,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 04/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2021

200

Quyết định 416/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nuôi con nuôi áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau

416/QD-UBND,Quyết định 416 2021,Tỉnh Cà Mau,Thủ tục hành chính lĩnh vực nuôi con nuôi,Công bố thủ tục hành chính Ủy ban cấp xã,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 04/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.235.183