Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1806/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 214698 văn bản

121

Quyết định 61/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự đối với các Sở, cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

61/QD-UBND,Quyết định 61 2021,Tỉnh Bắc Giang,Cơ cấu tổ chức bộ máy Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang,Nhân sự đối với các Sở thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh,Nhân sự đối với các Sở thuộc Ủy ban tỉnh Bắc Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 23/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2021

122

Quyết định 63/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang

63/QD-UBND,Quyết định 63 2021,Tỉnh Bắc Giang,Cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang,Sắp xếp nhân sự Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang,Sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy tỉnh Bắc Giang,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 23/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2021

123

Quyết định 65/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang

65/QD-UBND,Quyết định 65 2021,Tỉnh Bắc Giang,Cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang,Sắp xếp nhân sự Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang,Sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy tỉnh Bắc Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 23/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2021

124

Quyết định 66/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang

66/QD-UBND,Quyết định 66 2021,Tỉnh Bắc Giang,Cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Giao thông tỉnh Bắc Giang,Sắp xếp nhân sự Sở Giao thông tỉnh Bắc Giang,Sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy tỉnh Bắc Giang,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 23/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2021

125

Quyết định 71/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang

71/QD-UBND,Quyết định 71 2021,Tỉnh Bắc Giang,Cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Khoa học tỉnh Bắc Giang,Sắp xếp cơ nhân sự Sở Khoa học tỉnh Bắc Giang,Sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy tỉnh Bắc Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 23/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2021

126

Quyết định 67/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang

67/QD-UBND,Quyết định 67 2021,Tỉnh Bắc Giang,Cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Thông tin tỉnh Bắc Giang,Sắp xếp nhân sự Sở Thông tin tỉnh Bắc Giang,Sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy tỉnh Bắc Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 23/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2021

127

Quyết định 69/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự Sở Y tế tỉnh Bắc Giang

69/QD-UBND,Quyết định 69 2021,Tỉnh Bắc Giang,Cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Y tế tỉnh Bắc Giang,Sắp xếp nhân sự Sở Y tế tỉnh Bắc Giang,Sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy tỉnh Bắc Giang,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 23/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2021

128

Quyết định 152/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Hòa Bình

152/QD-UBND,Quyết định 152 2021,Tỉnh Hòa Bình,Danh mục thủ tục hành chính thuộc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Hòa Bình,Danh mục thủ tục hành chính thuộc Ủy ban cấp xã Hòa Bình,Công bố thủ tục hành chính thuộc Sở Văn hóa,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH -------- CỘNG

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

129

Quyết định 177/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Kiên Giang hết hiệu lực thi hành năm 2020

177/QD-UBND,Quyết định 177 2021,Tỉnh Kiên Giang,Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực,Công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực,Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Kiên Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2021

130

Quyết định 153/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Dịch vụ du lịch, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình

153/QD-UBND,Quyết định 153 2021,Tỉnh Hòa Bình,Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch Hòa Bình,Danh mục thủ tục hành chính thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch Hòa Bình,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH -------- CỘNG

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

131

Quyết định 98/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu của tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2030

98/QD-UBND,Quyết định 98 2021,Tỉnh Bắc Kạn,Thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu,Thực hiện Thỏa thuận biến đổi khí hậu Bắc Kạn,Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận biến đổi khí hậu,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2021

132

Quyết định 95/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

95/QD-UBND,Quyết định 95 2021,Tỉnh Bắc Kạn,Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn tỉnh Bắc Kạn,Đề án Giảm thiểu tình trạng hôn nhân cận huyết,Giảm thiểu tình trạng hôn nhân cận huyết Bắc Kạn,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2021

133

Quyết định 108/QĐ-UBND đính chính về thể thức và kỹ thuật trình bày tại Phụ lục kèm theo Quyết định 02/2021/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

108/QD-UBND,Quyết định 108 2021,Tỉnh Bắc Kạn,Đính chính thể thức Quyết định 02/2021/QĐ-UBND,Đính chính Quyết định 02/2021/QĐ-UBND Bắc Kạn,Đính chính kỹ thuật trình bày Quyết định 02/2021/QĐ-UBND,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2021

134

Quyết định 108/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021-2025

108/QD-UBND,Quyết định 108 2021,Tỉnh Sơn La,Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh,Chỉ số Hiệu quả Hành chính công cấp tỉnh Sơn La,Nâng cao chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2021

135

Quyết định 110/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La

110/QD-UBND,Quyết định 110 2021,Tỉnh Sơn La,Danh mục thủ tục hành chính thuộc Sở Thông tin Sơn La,Công bố thủ tục hành chính thuộc Sở Thông tin Truyền thông Sơn La,Thủ tục hành chính thuộc Sở Thông tin Sơn La,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

136

Quyết định 44/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025

44/QD-UBND,Quyết định 44 2021,Tỉnh Kon Tum,Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp Kon Tum 2021 2025,Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum,Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

137

Quyết định 152/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Y tế, An toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Cà Mau

152/QD-UBND,Quyết định 152 2021,Tỉnh Cà Mau,Thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế ,Công bố thủ tục hành chính Sở Y tế,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2021

138

Quyết định 151/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau

151/QD-UBND,Quyết định 151 2021,Tỉnh Cà Mau,Thủ tục hành chính quản lý viên chức,Công bố thủ tục hành chính Sở Nội vụ,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2021

139

Quyết định 153/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau

153/QD-UBND,Quyết định 153 2021,Tỉnh Cà Mau,Thủ tục hành chính quản lý công chức,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau,Công bố thủ tục hành chính Sở Nội vụ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2021

140

Quyết định 124/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung; được thay thế và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh An Giang

124/QD-UBND,Quyết định 124 2021,Tỉnh An Giang,Công bố thủ tục hành chính Sở Công Thương,Công bố thủ tục hành chính tỉnh An Giang,Thủ tục hành chính Sở Công Thương An Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32