Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1806/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 214846 văn bản

21

Quyết định 1806/QĐ-TTg năm 2011 bổ nhiệm Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1806/QD-TTg,Quyết định 1806 2011,Thủ tướng Chính phủ,Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo,Chính sách nhà ở,Thị trường Bất động sản,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1806/QĐ

Ban hành: 18/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2011

22

Quyết định 1806/QĐ-BNN-ĐMDN năm 2008 về việc đổi tên nông trường 716 thành công ty cà phê 716 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

1806/QD-BNN-DMDN,Quyết định 1806 2008,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Đổi tên nông trường 716,Công ty cà phê 716,Doanh nghiệp BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 16/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2008

23

Quyết định 1806/QĐ-MTg năm 1994 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và cấp giấy phép môi trường do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

1806/QD-MTg,Quyết định 1806 1994,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi ,Quy chế tổ chức và hoạt động,Đánh giá tác động môi trường,Báo cáo đánh giá tác động môi trường,Cấp giấy phép môi trường,Hội đồng thẩm định báo cáo,Tài nguyên - Môi trường BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 31/12/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2013

24

Quyết định 1004/QĐ-UBND năm 2016 tổ chức lại Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Ninh Thuận

dấu của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được thực hiện theo quy định hiện hành. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1806/QĐ-UBND ngày 19/8/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ

Ban hành: 25/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2017

25

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2020 về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

cáo trong cơ quan hành chính nhà nước theo Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ; Thông tư số 19/2020/TT-BGDĐT ngày 30/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 1.3. Tiếp tục tập trung thực hiện Quyết định số 1806/QĐ-UBND ngày

Ban hành: 15/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2020

26

Quyết định 1056/QĐ-UBND năm 2012 về Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống lụt, bão công trình Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị

đập công trình Thủy điện hạ Rào Quán. IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN Quy chế này thay thế cho Quy chế đã được ban hành kèm theo Quyết định số 1806/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2010 của UBND tỉnh Quảng Trị. Trong quá trình thực hiện Quy chế phối hợp, nếu có nội dung cần sửa đổi, bổ sung, Giám đốc Công ty Thủy điện Quảng Trị, Thủ trưởng các

Ban hành: 18/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2014

27

Quyết định 2169/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế quản lý tài chính Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa

Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã; Căn cứ Quyết định số 1806/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề án thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa; Căn cứ Quyết định số 2167/QĐ-UBND ngày 11/6/2018 2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Quỹ

Ban hành: 11/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2018

28

Quyết định 384/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

384/QD-UBND,Quyết định 384 2021,Tỉnh Bến Tre,Kế hoạch sử dụng đất huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bến Tre 2021,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Thạnh Phú,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 25/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2021

29

Quyết định 64/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở năm 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”

64/QD-UBND,Quyết định 64 2021,Tỉnh Bắc Ninh,Phê duyệt Đề án Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở,Đề án Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tỉnh Bắc Ninh,Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở Bắc Ninh 2020 2021,Bất động sản,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 24/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2021

30

Quyết định 65/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án “Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở năm 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”

65/QD-UBND,Quyết định 65 2021,Tỉnh Bắc Ninh,Đề án Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở,Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở Bắc Ninh,Đề án Hỗ trợ người có công với cách mạng tỉnh Bắc Ninh,Bất động sản,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 24/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2021

31

Quyết định 218/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch thuộc chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh

218/QD-UBND,Quyết định 218 2021,Tỉnh Bắc Ninh,Thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch,Công bố thủ tục hành chính Sở Tư pháp,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Bắc Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2021

32

Quyết định 170/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình

170/QD-UBND,Quyết định 170 2021,Tỉnh Ninh Bình,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hóa chất,Công bố thủ tục hành chính Sở Công Thương,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Ninh Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

33

Quyết định 526/QĐ-UBND năm 2021 công bố hiện trạng rừng tỉnh Lào Cai, năm 2020

526/QD-UBND,Quyết định 526 2021,Tỉnh Lào Cai,Công bố hiện trạng rừng tỉnh Lào Cai,Công bố hiện trạng rừng năm 2020,Hiện trạng rừng tỉnh Lào Cai năm 2020,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2021

34

Quyết định 539/QĐ-UBND năm 2021 về thiết lập các vùng cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 do Ban Chỉ đạo phòng dịch bệnh Covid-19 thành phố Hải Phòng ban hành

539/QD-UBND,Quyết định 539 2021,Thành phố Hải Phòng,Thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống Covid19,Vùng cách ly y tế phòng chống dịch bệnh Covid19,Cách ly y tế phòng chống dịch Covid19 Hải Phòng,Thể thao - Y tế UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 ------- CỘNG

Ban hành: 22/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2021

35

Quyết định 60/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

60/QD-UBND,Quyết định 60 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập,Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp Tuyên Quang,Đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 22/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

36

Quyết định 216/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung thuộc chức năng quản lý của Sở Nội vụ Bắc Ninh

216/QD-UBND,Quyết định 216 2021,Tỉnh Bắc Ninh,Công bố thủ tục hành chính Sở Nội vụ,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Bắc Ninh,Thủ tục hành chính Sở Nội vụ Bắc Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2021

37

Quyết định 325/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang

325/QD-UBND,Quyết định 325 2021,Tỉnh Bắc Giang,Thủ tục hành chính quản lý công sản,Công bố thủ tục hành chính Sở Tài chính,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 21/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2021

38

Quyết định 124/QĐ-UBND năm 2021 về phân loại đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

124/QD-UBND,Quyết định 124 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Phân loại đơn vị hành chính cấp xã thành phố Tuyên Quang,Phân loại đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Tuyên Quang,Phân loại đơn vị hành chính thành phố Tuyên Quang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 20/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

39

Quyết định 121/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

121/QD-UBND,Quyết định 121 2021,Tỉnh Kon Tum,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Ngọc Hồi,Kế hoạch sử dụng đất huyện Ngọc Hồi tỉnh Kon Tum,Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Kon Tum năm 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 19/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2021

40

Quyết định 118/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Kon Rẫy, tỉnh Kom Tum

118/QD-UBND,Quyết định 118 2021,Tỉnh Kon Tum,Kế hoạch sử dụng đất huyện Kon Rẫy tỉnh Kom Tum,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Kon Rẫy,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32