Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 18036/BTC-TCT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 61804 văn bản

1

Thông báo 6194/CT-TTHT nội dung cuộc họp Giao ban công tác Tuyên truyền- Hỗ trợ quý II/2012 do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 18036/BTC-TCT ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung trong quá trình thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Thông tư số 153/2010/TT-BTC, cụ thể: Trong năm 2011, trường hợp người bán lập và giao hoá đơn cho người mua trong thời hạn 10 ngày trước khi gửi Thông báo phát hành hoá

Ban hành: 17/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2012

2

Thông tư 85-BTC/TCT năm 1994 thực hiện thu thuế cước đối với tàu biển nước ngoài đến kinh doanh vận chuyển hàng hoá tại các cảng biển Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

85-BTC/TCT,Thông tư 85-BTC 1994,Bộ Tài chính,Thu thuế cước tàu biển nước ngoài,Thuế cước đối với tàu biển nước ngoài,Thuế cước tàu biển nước ngoài,Thuế cước,Vận chuyển hàng hóa,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 24/10/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

3

Thông tư 29-BTC/TCT năm 1993 hướng dẫn thi hành Nghị quyết Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định Chính phủ về bổ sung Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao do Bộ Tài chính ban hành

29-BTC/TCT,Thông tư 29-BTC 1993,Bộ Tài chính,Thuế thu nhập người thu nhập cao,Thuế thu nhập cao,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 29-BTC/TCT

Ban hành: 01/04/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2012

4

Thông tư 79-BTC/TCT năm 1992 bổ sung Thông tư 08-TC/TCT hướng dẫn thủ tục miễn thuế đối với hàng là vật tư, nguyên liệu nhập khẩu để gia công cho nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

79-BTC/TCT,Thông tư 79-BTC 1992,Bộ Tài chính,Miễn thuế nguyên liệu nhập khẩu gia công,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 79-BTC/TCT

Ban hành: 11/12/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

5

Thông tư 69-BTC/TCT năm 1992 bổ sung thi hành Chỉ thị 01-TTg về nguyên tắc xử lý đối với xe ô tô, xe gắn máy và các hàng hoá khác trong diện tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh, nhập khẩu hộ và nhập lậu do Bộ Tài chính ban hành

69-BTC/TCT,Thông tư 69-BTC 1992,Bộ Tài chính,Xe ô tô xe máy chuyển khẩu,Xe ô tô xe máy nhập khẩu hộ,Xe ô tô xe máy nhập lậu,Xe ô tô xe máy quá cảnh,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 02/11/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

6

Thông tư 56-BTC/TCTB năm 1992 bổ sung Thông tư 08-BTC/TCT 1992 hướng dẫn thủ tục hoàn thuế nhập khẩu đối với hàng tạm nhập tái xuất do Bộ Tài chính ban hành

56-BTC/TCT,Thông tư 56-BTC 1992,Bộ Tài chính,Hoàn thuế nhập khẩu,Thủ tục hoàn thuế nhập khẩu,Tạm nhập tái xuất,Bổ sung,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 12/10/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

7

Thông tư 54-BTC/TCT năm 1991 về việc thu khoản điều tiết thu nhập bổ sung của cán bộ công nhân viên Việt Nam làm việc tại liên doanh dầu khí Việt - Xô do Bộ Tài chính ban hành

54-BTC/TCT,Thông tư 54-BTC 1991,Bộ Tài chính,Điều tiết thu nhập bổ sung,Cán bộ công nhân viên,Thuế - Phí - Lệ Phí,Lao động - Tiền lương BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 54-BTC/TCT

Ban hành: 01/10/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

8

Thông tư 30-BTC/TCT năm 1991 về chế độ quản lý thu thuế đối với ngành khai thác thuỷ sản do Bộ Tài chính ban hành

30-BTC/TCT,Thông tư 30-BTC 1991,Bộ Tài chính,Thuế khai thác thủy sản,Ngành khai thác thủy sản,Khai thác thủy sản,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 23/05/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2012

9

Thông tư 01-BTC/TCT năm 1991 hướng dẫn hoạt động của các đội kiểm tra chống thất thu ngân sách Nhà nước trong năm 1991 do Bộ Tài chính ban hành

01-BTC/TCT,Thông tư 01-BTC 1991,Bộ Tài chính,Đội kiểm tra chống thất thu ngân sách,Kiểm tra chống thất thu ngân sách,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01-BTC/TCT

Ban hành: 02/01/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

10

Thông tư 61-BTC/TCT năm 1990 về chế độ chứng từ thuế đối với hàng hoá vận chuyển trên đường do Bộ Tài chính ban hành

61-BTC/TCT,Thông tư 61-BTC 1990,Bộ Tài chính,Chứng từ thuế,Hàng hóa vận chuyển,Chứng từ thuế hàng hóa vận chuyển,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 10/12/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

11

Quyết định 1163/QĐ-BTC năm 2021 bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng tại các đơn vị thuộc khối cơ quan Bộ Tài chính

1163/QD-BTC,Quyết định 1163 2021,Bộ Tài chính,Bổ sung định mức sử dụng máy móc thuộc Bộ Tài chính,Định mức sử dụng máy móc tại đơn vị thuộc Bộ Tài chính,Tiêu chuẩn sử dụng thiết bị tại đơn vị thuộc Bộ Tài chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 10/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2021

12

Quyết định 1025/QĐ-BTC năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1387/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm định hải quan trực thuộc Tổng cục Hải quan và Quyết định 1388/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế xuất nhập khẩu trực thuộc Tổng cục Hải quan do Bộ

1025/QD-BTC,Quyết định 1025 2021,Bộ Tài chính,Sửa đổi cơ cấu tổ chức Cục Kiểm định hải quan,Sửa đổi Quyết định 1388/QĐ-BTC,Sửa đổi nhiệm vụ của Cục Thuế xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2021

13

Quyết định 996/QĐ-BTC công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Bộ Tài chính

996/QD-BTC,Quyết định 996 2021,Bộ Tài chính,Công bố công khai dự toán ngân sách,Công khai dự toán ngân sách năm 2021,Bộ Tài chính công khai dự toán ngân sách,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2021

14

Quyết định 993/QĐ-BTC về giao, điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành

993/QD-BTC,Quyết định 993 2021,Bộ Tài chính,Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước,Giao dự toán chi Ngân sách nhà nước ,Giao điều chỉnh dự toán chi ngân sách,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2021

15

Quyết định 994/QĐ-BTC công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Bộ Tài chính

994/QD-BTC,Quyết định 994 2021,Bộ Tài chính,Công bố công khai dự toán ngân sách,Công bố dự toán ngân sách năm 2021,Công khai dự toán ngân sách năm 2021,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2021

16

Quyết định 984/QĐ-BTC năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

984/QD-BTC,Quyết định 984 2021,Bộ Tài chính,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan,Thủ tục hành chính hải quan thuộc quản lý Bộ Tài chính,Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính hải quan,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 12/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2021

17

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC năm 2021 hợp nhất Nghị định về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần do Bộ Tài chính ban hành

03/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 03 2021,Bộ Tài chính,Chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần,Chuyển doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ,Chuyển công ty trách nhiệm hữu hạn,Doanh nghiệp BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/05/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

18

Quyết định 939/QĐ-BTC năm 2021 bổ sung kinh phí mua gạo để xuất cấp hỗ trợ cho học sinh và dự án trồng rừng tại địa phương từ ngày 16/11/2019 đến ngày 15/11/2020 do Bộ Tài chính ban hành

939/QD-BTC,Quyết định 939 2021,Bộ Tài chính,Bổ sung kinh phí mua gạo hỗ trợ cho học sinh,Bổ sung kinh phí mua gạo để xuất cấp hỗ trợ học sinh,Kinh phí mua gạo và dự án trồng rừng tại địa phương,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 10/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2021

19

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2021 hợp nhất Nghị định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

04/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 04 2021,Bộ Tài chính,Đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp,Sử dụng vốn tài sản tại doanh nghiệp,Quản lý vốn tài sản tại doanh nghiệp,Doanh nghiệp BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/05/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2021

20

Quyết định 830/QĐ-BTC năm 2021 công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

830/QD-BTC,Quyết định 830 2021,Bộ Tài chính,Công bố báo cáo định kỳ lĩnh vực tài chính doanh nghiệp,Danh mục báo cáo định kỳ lĩnh vực tài chính doanh nghiệp,Công bố danh mục báo cáo định kỳ của Bộ Tài chính,Doanh nghiệp BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 19/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.223