Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 18/2020/NQ-H������ND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 61094 công văn

1

Công văn 4040/BGDĐT-GDTrH năm 2021 hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Đối với các các môn học theo chương trình nâng cao ở cấp trung học phổ thông và các lớp học theo mô hình trường học mới, cơ sở giáo dục tham khảo Phụ lục II và Phụ lục III kèm theo Công văn này để chủ động điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp với điều kiện thực tế. b) Công văn này thay thế Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ

Ban hành: 16/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2021

2

Công văn 3699/BGDĐT-GDTrH năm 2021 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

thành chương trình năm học trong các tình huống diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. a) Đối với lớp 6 thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 - Các Sở GDĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục trung học xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 về việc xây dựng và

Ban hành: 27/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2021

3

Công văn 3508/BGDĐT-GDTrH năm 2021 về tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

3508/BGDDT-GDTrH,Công văn 3508 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do Covid19,Tiếp nhận cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid19,Tiếp nhận tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú,Giáo dục,Thể thao - Y tế BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG

Ban hành: 17/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2021

4

Công văn 3174/BGDĐT-GDTrH năm 2021 về chỉnh sửa, hoàn thiện tài liệu giáo dục địa phương lớp 6 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

--------------- Số: 3174/BGDĐT-GDTrH V/v chỉnh sửa, hoàn thiện tài liệu giáo dục địa phương lớp 6 Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2021 Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu Thực hiện Thông tư số 33/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy

Ban hành: 29/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2021

5

Công văn 1362/H41-H44 năm 2016 hướng dẫn công tác sản xuất, cấp phát và sử dụng trang phục do Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật Bộ Công an ban hành

1362/H41-H44 V/v hướng dẫn công tác sản xuất, cấp phát và sử dụng trang phục năm 2016 Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2016 Kính gửi: Công an các đơn vị, địa phương Căn cứ Nghị định số 29/2016/-CP ngày 21 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 160/2007/-CP ngày

Ban hành: 18/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2016

6

Công văn 2613/BGDĐT-GDTrH năm 2021 thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2021-2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường được thực hiện theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 của Bộ GDĐT về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường (Công văn 5512); các phụ lục kèm theo Công văn 5512 được sử dụng để tham khảo trong việc xây dựng kế hoạch dạy học các môn học, kế hoạch tổ chức

Ban hành: 23/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2021

7

Công văn 2445/BGDĐT-GDTrH năm 2021 hướng dẫn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với giáo dục trung học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

giáo dục trung học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh 1. Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường - Công tác chỉ đạo hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường theo công văn 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 (đối với năm học 2020-2021); Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 (đối với năm học 2021-2022) -

Ban hành: 14/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2021

8

Công văn 1983/BGDĐT-GDTrH năm 2021 về tăng cường chỉ đạo thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

1983/BGDDT-GDTrH,Công văn 1983 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Tăng cường chỉ đạo thực hiện kế hoạch 2020 2021,Chỉ đạo thực hiện kế hoạch năm học 2020 2021,Thực hiện kế hoạch năm học 2020 2021 Bộ Giáo dục,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 14/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2021

9

Công văn 1374/SGDĐT-GDTrH năm 2021 hướng dẫn dạy học cho khối 9 và khối 12 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1374/SGDDT-GDTrH,Công văn 1374 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Hướng dẫn dạy học cho khối 9 Sở Giáo dục Hồ Chí Minh,Hướng dẫn dạy học cho khối 12 Sở Giáo dục Hồ Chí Minh,Hướng dẫn dạy học cho khối 9 và khối 12 Hồ Chí Minh,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------

Ban hành: 11/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2021

10

Công văn 606/BGDĐT-GDTrH năm 2021 thực hiện chương trình giáo dục và phòng chống dịch COVID-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 606/BGDĐT-GDTrH V/v thực hiện chương trình giáo dục và phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2021 Kính gửi: - Các Sở Giáo dục và Đào tạo1; - Các Trường Trung học phổ thông trực

Ban hành: 18/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2021

11

Công văn 432/BGDĐT-GDTrH năm 2021 về chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học ứng phó với dịch COVID-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

quả việc dạy học trực tuyến theo Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020 của Bộ GDĐT và các hình thức dạy học khác phù hợp với điều kiện của địa phương trong trường hợp phải cho học sinh nghỉ học ở trường. Bộ GDĐT yêu cầu Giám đốc các Sở GDDT chỉ đạo, hướng dẫn các Phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên triển

Ban hành: 29/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

12

Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH năm 2020 về xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5512/BGDĐT-GDTrH V/v xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2020 Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo[1] Thực hiện Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ

Ban hành: 18/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2021

13

Công văn 5103/BGDĐT-GDTrH năm 2020 về tổ chức góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

5103/BGDDT-GDTrH,Công văn 5103 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Tổ chức góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 2,Tổ chức góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 6,Góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 25/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2020

14

Công văn 5105/BGDĐT-GDTrH năm 2020 trả lời kiến nghị về việc “sử dụng điện thoại và đề thi” trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

5105/BGDDT-GDTrH,Công văn 5105 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Trả lời kiến nghị về sử dụng điện thoại và đề thi,Trả lời kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công quốc gia,Sử dụng điện thoại trong trường trung học cơ sở,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 25/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2021

15

Công văn 3414/BGDĐT-GDTrH năm 2020 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

điện tử; bài kiểm tra, đánh giá; hoạt động của giáo viên và hoạt động của học sinh trên môi trường mạng phải được tổ chức và quản lý trên hệ thống quản lý học tập (Learning Management System - LMS) hoặc hệ thống quản lý nội dung học tập (Learning Content Management System - LCMS). 18 Công văn số 3089/BGDĐT-GDTrH ngày 14/8/2020 của

Ban hành: 04/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2020

16

Công văn 3280/BGDĐT-GDTrH năm 2020 về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

3280/BGDDT-GDTrH,Công văn 3280 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học cơ sở,Điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học phổ thông,Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 27/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2020

17

Công văn 3089/BGDĐT-GDTrH năm 2020 về triển khai giáo dục STEM trong giáo dục trung học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

3089/BGDDT-GDTrH,Công văn 3089 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Giáo dục STEM trong giáo dục trung học,Triển khai giáo dục STEM trong giáo dục trung học,Giáo dục Khoa học Công nghệ Kĩ thuật và Toán học,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 14/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2020

18

Công văn 2384/BGDĐT-GDTrH năm 2020 về hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

2384/BGDDT-GDTrH,Công văn 2384 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Phát triển phẩm chất học sinh,Phát triển kế hoạch giáo dục học sinh,Xây dựng giáo dục phẩm chất học sinh,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2020

19

Công văn 2219/BGDĐT-GDTrH về tổ chức dạy học và ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

2219/BGDDT-GDTrH,Công văn 2219 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông ,Tổ chức dạy học trung học phổ thông,Tổ chức dạy học và ôn thi tốt nghiệp,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2020

20

Công văn 1397/GDĐT-TrH năm 2020 hướng dẫn việc quản lí, sử dụng dữ liệu điện tử tại các trường Trung học từ năm học 2019-2020 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1397/GDĐT-TrH Về hướng dẫn việc quản lí, sử dụng dữ liệu điện tử tại các trường Trung học từ năm học 2019-2020. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2020 Kính gửi:

Ban hành: 18/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.58.199
server251