Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 18/2014/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 129256 văn bản

1

Chỉ thị 18/2014/CT-UBND tăng cường thực hiện việc kiểm soát, thanh toán khoản chi ngân sách nhà nước do tỉnh An Giang ban hành

18/2014/CT-UBND,Chỉ thị 18 2014,Tỉnh An Giang,Kiểm soát thanh toán ,Thanh toán khoản chi ngân sách nhà nước ,Tỉnh An Giang,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 30/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2015

2

Quyết định 18/2014/QĐ-UBND quy định hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ

18/2014/QD-UBND,Quyết định 18 2014,Thành phố Cần Thơ,Hạn mức giao đất ở,Công nhận đất ở,Hạn mức công nhận đất ở,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 24/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2014

3

Quyết định 18/2014/QĐ-UBND về hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở; diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

18/2014/QD-UBND,Quyết định 18 2014,Tỉnh Hưng Yên,Hạn mức giao đất ở,Hạn mức giao đất ,Diện tích tối thiểu được phép tách thửa,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 21/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2014

4

Quyết định 18/2014/QĐ-UBND quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

18/2014/QD-UBND,Quyết định 18 2014,Tỉnh Tuyên Quang,Quản lý cung cấp sử dụng Internet,Quản lý địa chỉ Internet,Công nghệ thông tin,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2014

5

Quyết định 18/2014/QĐ-UBND về bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

18/2014/QD-UBND,Quyết định 18 2014,Tỉnh Bắc Kạn,Bảo trì công trình xây dựng,Hướng dẫn bảo trì công trình xây dựng ,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 02/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2014

6

Quyết định 18/2014/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa qua các điểm thông quan hàng hóa trong khu kinh tế cửa khẩu và các cửa khẩu phụ ngoài khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Hà Giang

18/2014/QD-UBND,Quyết định 18 2014,Tỉnh Hà Giang,Quản lý hoạt động kinh doanh,Tạm nhập tái xuất hàng hóa ,Xuất nhập khẩu ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2014/QĐ-UBND

Ban hành: 01/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2014

7

Quyết định 18/2014/QĐ-UBND về Quy chế tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

18/2014/QD-UBND,Quyết định 18 2014,Tỉnh Sóc Trăng,Người hoạt động không chuyên trách phường,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2014/QĐ-UBND

Ban hành: 30/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2014

8

Quyết định 18/2014/QĐ-UBND về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

18/2014/QD-UBND,Quyết định 18 2014,Tỉnh Vĩnh Long,Bố trí tái định cư,Bồi thường tái định cư,Hỗ trợ tái định cư,Bồi thường hỗ trợ tái định cư ,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2014

9

Quyết định 18/2014/QĐ-UBND về chính sách khuyến khích đầu tư lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020

18/2014/QD-UBND,Quyết định 18 2014,Tỉnh Thái Bình,Khuyến khích đầu tư công nghiệp,Đặc biệt khuyến khích đầu tư,Dự án khuyến khích đầu tư,Khuyến khích đầu tư,Đầu tư,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2014

10

Quyết định 18/2014/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng nguồn vốn từ Ngân sách tỉnh ủy thác sang chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

18/2014/QD-UBND,Quyết định 18 2014,Tỉnh Lạng Sơn,Quản lý vốn ngân sách nhà nước,Cho vay đối với hộ nghèo ,Hộ nghèo vay vốn,Hộ cận nghèo,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2014

11

Quyết định 18/2014/QĐ-UBND về Quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý hoạt động khuyến công tỉnh Yên Bái

18/2014/QD-UBND,Quyết định 18 2014,Tỉnh Yên Bái,Doanh nghiệp UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2014/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 17 tháng 9 năm 2014

Ban hành: 17/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2014

12

Quyết định 18/2014/QĐ-UBND về kiện toàn, quy định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Nam Định

18/2014/QD-UBND,Quyết định 18 2014,Tỉnh Nam Định,Ban Chỉ đạo về nhân quyền Nam Định ,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2014/QĐ-UBND

Ban hành: 15/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2014

13

Quyết định 18/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 24/2013/QĐ-UBND quy định chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch trên địa bàn nông thôn tỉnh Bình Phước

18/2014/QD-UBND,Quyết định 18 2014,Tỉnh Bình Phước,Cấp nước sạch,Dự án cấp nước sạch,Đầu tư,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2014/QĐ-UBND

Ban hành: 11/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2014

14

Quyết định 18/2014/QĐ-UBND quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

18/2014/QD-UBND,Quyết định 18 2014,Tỉnh Trà Vinh,Chuẩn tiếp cận pháp luật ,Chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân ,Giáo dục pháp luật,Mức chi phổ biến giáo dục pháp luật,Phổ biến giáo dục pháp luật,Chi phổ biến giáo dục pháp luật,Tài chính nhà nước,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------

Ban hành: 04/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2014

15

Quyết định 18/2014/QĐ-UBND về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

18/2014/QD-UBND,Quyết định 18 2014,Tỉnh Khánh Hòa,Quản lý nhà ở tái định cư ,Phát triển nhà ở tái định cư ,Nhà ở tái định cư,Bất động sản,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2014

16

Quyết định 18/2014/QĐ-UBND về định mức hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP do tỉnh Quảng Bình ban hành

18/2014/QD-UBND,Quyết định 18,Tỉnh Quảng Bình,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2014/QĐ-UBND Quảng Bình, ngày 03 tháng

Ban hành: 03/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2014

17

Quyết định 18/2014/QĐ-UBND ban hành Bảng tiêu chuẩn xây dựng xã, phường, thị trấn văn hóa áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

18/2014/QD-UBND,Quyết định 18 2014,Tỉnh Đồng Tháp,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 18/2014/QĐ-UBND Đồng Tháp, ngày 29

Ban hành: 29/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2014

18

Quyết định 18/2014/QĐ-UBND Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

18/2014/QD-UBND,Quyết định 18 2014,Tỉnh Bạc Liêu,Quy định hành chính ,Quy định hành chính UBND quản lý ,Kiến nghị về quy định hành chính,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2014

19

Quyết định 18/2014/QĐ-UBND quy định mức chi phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg do tỉnh Sơn La ban hành

18/2014/QD-UBND,Quyết định 18 2014,Tỉnh Sơn La,Chi phí đào tạo nghề ,Định mức chi phí đào tạo nghề ,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 20/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2014

20

Quyết định 18/2014/QĐ-UBND về định mức chi phí quản lý và mức hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình thuộc đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số di dân thực hiện định canh, định cư đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo Quyết định 33/2013/QĐ-TTg

18/2014/QD-UBND,Quyết định 18 2014,Tỉnh Đắk Nông,Chính sách hỗ trợ dân tộc thiểu số,Hỗ trợ đồng báo dân tộc thiểu số,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 15/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.192.201