Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 18/2011/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 9717 tiêu chuẩn

1

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 18:2011/BGTVT về kiểm tra, nghiệm thu toa xe khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới do Bộ Giao thông vận tải ban hành

National technical regulation on acceptance test of newly manufactured, assembled and imported railway cars Lời nói đầu QCVN 18:2011/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học – Công nghệ trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 67/2011/TT-BGTVT ngày 29 tháng 12 năm 2011

Ban hành: 29/12/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 4-18:2011/BYT về phụ gia thực phẩm – chế phẩm tinh bột do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

HÀ NỘI - 2011 Lời nói đầu QCVN 4-18:2011/BYT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến biên soạn, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 01/2011/TT-BYT ngày 13 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ

Ban hành: 13/01/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6627-18-1:2011 (IEC 60034-18-1 : 2010) về Máy điện quay – Phần 18-1: Đánh giá chức năng hệ thống cách điện –  Hướng dẫn chung

TCVN6627-18-1:2011,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6627-18-1:2011,***,Công nghiệp,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6627-18-1 : 2011 IEC 60034-18-1 : 2010 MÁY ĐIỆN QUAY – PHẦN 18-1 : ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG HỆ THỐNG CÁCH ĐIỆN – HƯỚNG DẪN CHUNG Rotating electrical machines - Part 18-1: Functional evaluation of insulation

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2014

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6627-18-21:2011 (IEC 60034-18-21:1992, sửa đổi 1:1994, sửa đổi 2:1996) về Máy điện quay – Phần 18-21: Đánh giá chức năng hệ thống cách điện - Qui trình thử nghiệm dây quấn kiểu quấn dây – Đánh giá về nhiệt và phân loại

TCVN6627-18-21:2011,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6627-18-21:2011,***,Điện - điện tử,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6627-18-21:2011 IEC 60034-18-21:1992 WITH AMENDMENT 1:1994 AND AMENDMENT 2:1996 MÁY ĐIỆN QUAY - PHẦN 18-21: ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG HỆ THỐNG CÁCH ĐIỆN - QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM DÂY QUẤN KIỂU QUẤN DÂY

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2014

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7675-18:2011 (IEC 60317-18:2010) về Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 18: Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyvinyl acetal, cấp chịu nhiệt 120

TCVN7675-18:2011,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7675-18:2011,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7675-18:2011 IEC 60317-18:2010 QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC LOẠI DÂY QUẤN CỤ THỂ - PHẦN 18: SỢI DÂY ĐỒNG CHỮ NHẬT TRÁNG MEN POLYVINYL ACETAL, CẤP CHỊU NHIỆT 120 Specifications for particular types of winding wires - Part 18

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2014

6

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 06:2011/BTC về dự trữ nhà nước đối với gạo do Bộ Tài chính ban hành

06: 2009/BTC; QCVN 06: 2011/BTC do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với gạo biên soạn, Tổng cục Dự trữ Nhà nước trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư số 205/2011/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính. 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn này quy định các

Ban hành: 30/12/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 14:2011/BTC về dự trữ nhà nước đối với thóc do Bộ Tài chính ban hành

thế QCVN 1:2008/BTC và QCVN 11:2010/BTC; QCVN 14: 2011/BTC do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với thóc biên soạn, Tổng cục Dự trữ Nhà nước trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư số 204/2011/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính. 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh

Ban hành: 30/12/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 12:2011/BTC về dự trữ nhà nước đối với kim loại do Bộ Tài chính ban hành

Lời nói đầu QCVN 12: 2011/BTC do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với kim loại biên soạn, Tổng cục Dự trữ Nhà nước trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư số 02/2011/TT-BTC ngày 07 tháng 01 năm 2011 của Bộ Tài chính. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI KIM LOẠI

Ban hành: 07/11/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 13:2011/BTC về dự trữ nhà nước đối với ô tô, xe và máy chuyên dùng do Bộ Tài chính ban hành

reserve of automobiles, Special machinery and equipments HÀ NỘI - 2011 Lời nói đầu QCVN 13: 2011/BTC do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với ô tô, xe và máy chuyên dùng biên soạn, Tổng cục Dự trữ Nhà nước trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 03/2011/TT-BTC ngày 07 tháng

Ban hành: 07/01/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 03:2011/BTC về dự trữ nhà nước đối với nhà bạt cứu sinh loại nhẹ do Bộ Tài chính ban hành

type relief tents HÀ NỘI - 2011 Lời nói đầu QCVN 03: 2011/BTC thay thế QCVN 3: 2008/BTC; QCVN 03: 2011/BTC do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với nhà bạt cứu sinh loại nhẹ biên soạn, Tổng cục Dự trữ Nhà nước trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 04/2011/TT-BTC ngày 07 tháng 01 năm

Ban hành: 07/01/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10736-18:2017 (ISO 16000-18:2011) về Không khí trong nhà - Phần 18: Phát hiện và đếm nấm mốc - Lấy mẫu bằng phương pháp va đập

TCVN10736-18:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10736-18:2017,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10736-18:2017 ISO 16000-18:2011 KHÔNG KHÍ TRONG NHÀ - PHẦN 18: PHÁT HIỆN VÀ ĐẾM NẤM MỐC - LẤY MẪU BẰNG PHƯƠNG PHÁP VA ĐẬP Indoor air - Part 18: Detection and enumeration of moulds - Sampling by impaction

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2018

12

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 18:2019/BTNMT về Dự báo, cảnh báo lũ

Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và được ban hành theo Thông tư số……./2019/TT-BTNMT ngày….... tháng…... năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quy chuẩn này áp dụng thay thế Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Dự báo lũ ban hành theo Quyết định số 18/2008/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008.

Ban hành: 25/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2020

13

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 18:2018/BGTVT về Kiểm tra, nghiệm thu toa xe khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu

18: 2018/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học - Công nghệ trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 30/2018/TT-BGTVT ngày 14 tháng 5 năm 2018. Quy chuẩn này thay thế Quy chuẩn QCVN 18:2011/BGTVT được ban hành theo Thông tư số 67/2011/TT-BGTVT ngày 29 tháng 12 năm 2011

Ban hành: 14/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2018

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11268-18:2018 (ISO 603-18:2013) về Sản phẩm bằng vật liệu mài kết dính - Kích thước - Phần 18: Bánh mài dùng cho máy mài cạnh tấm kính phẳng

TCVN11268-18:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11268-18:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11268-18:2018 ISO 603-18:2013 SẢN PHẨM BẰNG VẬT LIỆU MÀI KẾT DÍNH - KÍCH THƯỚC - PHẦN 18: BÁNH MÀI DÙNG CHO MÁY MÀI CẠNH TẤM KÍNH PHẲNG Bonded abrasive products - Dimensions - Part 18: Grinding wheels for flat glass

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8685-18:2017 về Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 18: Vắc xin vô hoạt phòng bệnh newcastle

TCVN8685-18:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8685-18:2017,***,Hóa chất,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8685-18:2017 QUY TRÌNH KIỂM NGHIỆM VẮC XIN - PHẦN 18: VẮC XIN VÔ HOẠT PHÒNG BỆNH NEWCASTLE Vaccine testing procedure - Part 18: newcastle disease vaccine, inactivated Lời nói đầu TCVN 8685-18:2007 do

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2017

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2018

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11776-18:2017 về Dược liệu sau chế biến - Phần 18: Phụ tử chế

TCVN11776-18:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11776-18:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11776-18:2017 DƯỢC LIỆU SAU CHẾ BIẾN - PHẦN 18: PHỤ TỬ CHẾ Herbal medicine processing - Part 18: Radix Aconiti lateralis Preparata Lời nói đầu TCVN 11776-18:2017 do Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2020

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7568-18:2016 (ISO 7240-18:2009) về Hệ thống báo cháy - Phần 18: Thiết bị vào/ra

TCVN7568-18:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7568-18:2016,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7568-18:2016 ISO 7240-18:2009 HỆ THỐNG BÁO CHÁY - PHẦN 18: THIẾT BỊ VÀO/RA Fire Detection and alarm systems - Part 18: Input/Output devices Lời nói đầu TCVN 7568-18:2016 hoàn toàn tương đương ISO

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2019

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6415-18:2016 (EN 101:1991) về Gạch gốm ốp, lát - Phương pháp thử - Phần 18: Xác định độ cứng bề mặt theo thang Mohs

TCVN6415-18:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6415-18:2016,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6415-18:2016 GẠCH GỐM ỐP, LÁT - PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN 18: XÁC ĐỊNH ĐỘ CỨNG BỀ MẶT THEO THANG MOHS Ceramic floor and wall tiles - Test method - Part 18: Determination of scratch hardness of surface according to Mohs' scale

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2018

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10041-18:2016 (ISO 9073-18:2016) về Vật liệu dệt - Phương pháp thử cho vải không dệt - Phần 18: Xác định độ bền và độ giãn dài khi đứt của vật liệu không dệt bằng phép thử kéo kiểu grab

TCVN10041-18:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10041-18:2016,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10041-18:2016 ISO 9073-18:2007 VẬT LIỆU DỆT -  PHƯƠNG PHÁP THỬ CHO VẢI KHÔNG DỆT - PHẦN 18: XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN VÀ ĐỘ GIÃN DÀI KHI ĐỨT CỦA VẬT LIỆU KHÔNG DỆT BẰNG PHÉP THỬ KÉO KIỂU GRAB Textiles - Test methods for nonwovens

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.231.14