Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 18/2011/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 77782 công văn

1

Công văn 8333/BTC-TCNH năm 2014 thực hiện Thông tư 18/2013/TT-BLĐTBXH do Bộ Tài chính ban hành

tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2014 Kính gửi: Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội (Vụ Lao động- Tiền lương). Bộ Tài chính nhận được công văn số 171/STC-TCDN ngày 20/01/2014 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định và đề nghị của Hội đồng Xổ số kiến thiết các khu vực

Ban hành: 24/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2014

2

Công văn 1787/TCT-CS năm 2014 áp dụng văn bản pháp luật trong quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Ngày 04/02/2012, Tổng cục Thuế đã có công văn số 347/TCT-CS gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, theo đó, tại công văn có hướng dẫn: “Ngày 10/02/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 18/2011/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính

Ban hành: 16/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2014

3

Công văn 1769/BXD-ĐMDN đề nghị làm rõ Thông tư 18/2007/TT-BTC do Bộ Xây dựng ban hành

1769/BXD-DMDN,Công văn 1769 2011,Bộ Xây dựng,Chứng khoán BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1769/BXD-ĐMDN V/v đề nghị làm rõ Thông tư 18/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 Hà Nội,

Ban hành: 24/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2011

4

Công văn 11798/BTC-KHTC năm 2013 sửa đổi Thông tư 61/2011/TT-BTC, 41/2005/TT- BTC do Bộ Tài chính ban hành

61/2011/TT-BTC ngày 12/5/2011, số 41/2005/TT- BTC ngày 26/5/2005 của Bộ Tài chính Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2013 Kính gửi: Tổng cục Hải quan. Về việc sửa đổi Thông tư số 61/2011/TT-BTC ngày 12/5/2011 và Thông tư số 41/2005/TT-BTC ngày 26/5/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số

Ban hành: 04/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2013

5

Công văn 812/TCT-DNL năm 2019 về ngày lập và ký duyệt trên hóa đơn điện tử theo Thông tư 32/2011/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

Số: 812/TCT-DNL V/v: ngày lập và ký duyệt trên hóa đơn điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2019 Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thanh Hóa. Tổng cục Thuế nhận được công văn số 287/CT-HCQT,TV,AC ngày 18/01/2019 của Cục thuế tỉnh Thanh Hóa báo cáo vướng mắc và đề nghị hướng

Ban hành: 13/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2019

6

Công văn 946/VPCP-CN năm 2019 về quyết toán dự án BOT, BT trước thời điểm Thông tư 166/2011/TT-BTC có hiệu lực do Văn phòng Chính phủ ban hành

BOT, BT trước thời điểm Thông tư số 166/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2019 Kính gửi: - Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Xây dựng; - Kiểm toán nhà nước; Về đề nghị của Bộ Tài

Ban hành: 31/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2019

7

Công văn 8268/VPCP-CN năm 2018 quyết toán dự án BOT, BT trước thời điểm Thông tư 166/2011/TT-BTC có hiệu lực do Văn phòng Chính phủ ban hành

trước thời điểm Thông tư 166/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2018 Kính gửi: - Bộ Giao thông vận tải; - Bộ Tài chính. Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 9039/BGTVT-ĐTCT ngày 15 tháng 8 năm 2018) về chủ trương

Ban hành: 31/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2018

8

Công văn 217/TCHQ-TVQT năm 2018 về vướng mắc thông báo phát hành biên lai theo Thông tư 178/2011/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Số: 217/tchq-tvqt V/v vướng mắc thông báo phát hành biên lai theo TT 178/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2018 Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh. Trả lời Công văn số 3850/HQHCM-TXNK ngày 18/12/2017 và Công văn số 3992/HQHCM-TXNK ngày 27/12/2017 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, Tổng

Ban hành: 15/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2018

9

Công văn 347/TCT-CS về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 do Tổng cục Thuế ban hành

347/TCT-CS V/v quyết toán thuế TNDN năm 2011 Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2012 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 10/2/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 18/2011/TT-BTC sửa đổi bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanh

Ban hành: 04/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2012

10

Công văn 1987/BTC-VP đính chính Thông tư 193/2011/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

1987/BTC-VP,Công văn 1987 2012,Bộ Tài chính,Quỹ OPEC tài trợ,Đính chính Thông tư 193/2011/TT-BTC ,Nguồn vốn Quỹ OPEC ,Giải ngân dự án ,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1987/BTC

Ban hành: 17/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2013

11

Công văn 16571/BTC-HCSN năm 2014 về chúc thọ, mừng thọ theo Thông tư 21/2011/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

16571/BTC-HCSN V/v Chúc thọ, mừng thọ theo Thông tư số 21/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2014 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 28/2/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 21/2011/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho

Ban hành: 14/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2014

12

Công văn 2852/TCT-CS năm 2013 trả lời bạn đọc do Tổng cục Thuế ban hành

1, Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011 của Bộ Tài chính quy định: “d2. Sửa đổi, bổ sung điểm 2.5c mục IV Phần C như sau: - Trường hợp doanh nghiệp có trích lập quỹ dự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm sau liền kề nhằm bảo đảm việc trả lương không bị gián đoạn và không sử dụng vào mục đích khác thì quỹ dự phòng được

Ban hành: 30/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2013

13

Công văn 2640/TCT-CS năm 2013 vướng mắc về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Khoản 3.d, Điều 1, Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011 của Bộ Tài chính quy định: "d) Sửa đổi, bổ sung điểm 16 mục V Phần C như sau: Thu nhập về tiêu thụ phế liệu, phế phẩm được xác định bằng thu thập từ việc bán phế liệu, phế phẩm trừ chi phí thu hồi và chi phí tiêu thụ phế liệu, phế phẩm. - Trường hợp doanh nghiệp phát sinh

Ban hành: 14/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2013

14

Công văn 55/CT-TTHT về chi phí được trừ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

tiếp bán ra; mua đất, đá, cát, sỏi của người dân tự khai thác trực tiếp bán ra; mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt; mua đồ dùng, tài sản của hộ gia đình, cá nhân đã qua sử dụng trực tiếp bán ra và một số dịch vụ mua của cá nhân không kinh doanh” ; - Căn cứ Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 sửa đổi, bổ sung một số nội dung Thông

Ban hành: 04/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2012

15

Công văn số 33/BTC-NSNN về việc thực hiện Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính do Bộ Tài chính ban hành

33/BTC-NSNN,Công văn 33 2009,Bộ Tài chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 33/BTC-NSNN V/v thực hiện Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính

Ban hành: 02/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2009

16

Công văn 897/GSQL-GQ3 vướng mắc thực hiện Thông tư 179/2011/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

897/GSQL-GQ3,Công văn 897 2012,Tổng cục Hải quan,Vướng mắc Thông tư 179/2011/TT-BTC ,Hàng hóa bị từ bỏ thất lạc nhầm lẫn,Xử lý hàng hóa thất lạc,Hàng hóa thất lạc,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2012

17

Công văn 4180/TCT-KK vướng mắc khi thực hiện Thông tư 28/2011/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

4180/TCT-KK,Công văn 4180 2012,Tổng cục Thuế,Vướng mắc Thông tư 28/2011/TT-BTC,Triển khai Thông tư 28/2011/TT-BTC,Khấu trừ thuế GTGT,Thuế giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2012

18

Công văn 6617/TCHQ-GSQL vướng mắc thực hiện Thông tư 179/2011/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

6617/TCHQ-GSQL,Công văn 6617 2012,Tổng cục Hải quan,Vướng mắc Thông tư 179/2011/TT-BTC ,Xử lý hàng hóa thất lạc,Hàng hóa nhầm lẫn,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 23/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2012

19

Công văn 8978/VPCP-CN năm 2019 xử lý vướng mắc quyết toán dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT ký hợp đồng trước thời điểm Thông tư 166/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực do Văn phòng Chính phủ ban hành

quyết toán các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT ký hợp đồng trước thời điểm Thông tư 166/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2019 Kính gửi: - Bộ Giao thông vận tải; - Bộ Tài chính. Về đề nghị của Bộ Giao thông vận

Ban hành: 03/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2019

20

Công văn 3985/TCHQ-GSQL hướng dẫn thực hiện Thông tư 117/2011/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

3985/TCHQ-GSQL,Công văn 3985 2012,Tổng cục Hải quan,Hướng dẫn thực hiện Thông tư 117/2011/TT-BTC ,Thương mại BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3985/TCHQ-GSQL V/v hướng

Ban hành: 02/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.231.14