Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 18/2020/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 29001 văn bản

161

Nghị quyết 70/2020/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-2025

70/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 70 2020,Tỉnh Yên Bái,Chính sách hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục,Hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục tỉnh Yên Bái,Hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục 2021 2025,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 16/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2021

162

Nghị quyết 55/2020/NQ-HĐND về kéo dài thời gian thực hiện và điều chỉnh nội dung Nghị quyết 45/2016/NQ-HĐND về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017-2020

55/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 55 2020,Tỉnh Yên Bái,Kéo dài Nghị quyết 45/2016/NQ-HĐND Yên Bái,Thực hiện 45/2016/NQ-HĐND Yên Bái 2017 2020,Phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 16/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2021

163

Nghị quyết 72/2020/NQ-HĐND về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết 40/2019/NĐ-HĐND thông qua giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020, sang năm 2021

72/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 72 2020,Tỉnh Yên Bái,Kéo dài Nghị quyết 40/2019/NĐ-HĐND Yên Bái,Sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi tỉnh Yên Bái,Kéo dài Nghị quyết giá sản phẩm công ích thủy lợi,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 16/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2021

164

Nghị quyết 74/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND quy định về giải thưởng và mức thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt giải cao trong các cuộc thi cấp quốc tế, khu vực, trong nước, cấp tỉnh và danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Yên Bái

74/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 74 2020,Tỉnh Yên Bái,Sửa đổi Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND Yên Bái,Mức thưởng tập thể đạt giải cao di sản văn hóa,Mức thưởng đạt giải cao di sản văn hóa Yên Bái,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 16/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2021

165

Nghị quyết 55/2020/NQ-HĐND sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 39/2019/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

55/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 55 2020,Tỉnh Cao Bằng,Sửa đổi Nghị quyết 39/2019/NQ-HĐND Cao Bằng,Sử dụng Phí sử dụng công trình trong khu vực cửa khẩu,Quản lý Phí sử dụng công trình trong khu vực cửa khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 16/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

166

Nghị quyết 64/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác tại các huyện thuộc diện sáp nhập đơn vị hành chính; cán bộ, công chức cấp xã thuộc diện dôi dư do sắp xếp phải điều động công tác trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

64/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 64 2020,Tỉnh Cao Bằng,Hỗ trợ cán bộ cấp xã thuộc diện dôi dư,Hỗ trợ công chức cấp xã thuộc diện dôi dư,Hỗ trợ cán bộ cấp xã dôi dư tỉnh Cao Bằng,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 16/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2021

167

Nghị quyết 59/2020/NQ-HĐND về phê chuẩn Đề án “Xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025”

59/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 59 2020,Tỉnh Cao Bằng,Chính sách đối với Dân quân tự vệ tỉnh Cao Bằng,Chế độ đối với Dân quân tự vệ tỉnh Cao Bằng,Xây dựng lực lượng đối với Dân quân tự vệ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 16/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/01/2021

168

Nghị quyết 58/2020/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Cao Bằng

58/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 58 2020,Tỉnh Cao Bằng,Kế hoạch đầu tư công tỉnh Cao Bằng,Kế hoạch đầu tư công năm 2021,Kế hoạch đầu tư công Cao Bằng 2021,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/01/2021

169

Nghị quyết 57/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân quy định tại Nghị định 09/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

57/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 57 2020,Tỉnh Cao Bằng,Mức chi hỗ trợ nạn nhân tại Nghị định 09/2013/NĐ-CP,Hỗ trợ trực tiếp nạn nhân tại Nghị định 09/2013/NĐ-CP,Quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 16/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2021

170

Nghị quyết 56/2020/NQ-HĐND về Chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2020-2025

56/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 56 2020,Tỉnh Cao Bằng,Chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp,Hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Cao Bằng,Hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tỉnh Cao Bằng,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 16/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2021

171

Nghị quyết 54/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước có sử dụng ngân sách tỉnh Cao Bằng

54/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 54 2020,Tỉnh Cao Bằng,Mức chi tiếp khách nước ngoài tỉnh Cao Bằng,Mức chi tổ chức hội nghị quốc tế tỉnh Cao Bằng,Mức chi chi tiếp khách trong nước tỉnh Cao Bằng,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 16/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/01/2021

172

Nghị quyết 50/2020/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 tỉnh Cao Bằng

50/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 50 2020,Tỉnh Cao Bằng,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm tỉnh Cao Bằng,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 2025,Phát triển kinh tế xã hội 5 năm tỉnh Cao Bằng 2021 2025,Đầu tư,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 16/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2021

173

Nghị quyết 43/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (lần 6) và kế hoạch đầu tư công năm 2020 tỉnh Cao Bằng

43/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 43 2020,Tỉnh Cao Bằng,Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn Cao Bằng,Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn Cao Bằng,Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 2020,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 16/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/01/2021

174

Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND quy định chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

06/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 06 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ Tuyên Quang,Khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ,Chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2020

175

Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện trong năm 2021 đối với một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang

05/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 05 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Tiếp tục thực hiện một số Nghị quyết Hội đồng,Tiếp tục thực hiện một số Nghị quyết Tuyên quang,Tiếp tục thực hiện một số Nghị quyết trong 2021,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2020

176

Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025

09/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Quy định mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương,Mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương Tuyên Quang,Mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương 2021 2025 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/01/2021

177

Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND về giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm C trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

08/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Giao Ủy ban tỉnh quyết định chủ trương đầu tư,Quyết định chủ trương đầu tư tỉnh Tuyên Quang,Giao Ủy ban quyết định chủ trương dự án nhóm C,Đầu tư,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2021

178

Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em nhà trẻ và mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; mức hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

07/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em nhà trẻ,Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em nhà trẻ Tuyên Quang,Mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non Tuyên Quang,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 15/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/01/2021

179

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND về biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025

13/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2020,Tỉnh Vĩnh Phúc,Công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Vĩnh Phúc,Hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật,Nâng cao công tác phổ biến giáo dục pháp luật,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 14/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2021

180

Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ công tác Dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025

16/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 16 2020,Tỉnh Vĩnh Long,Chính sách hỗ trợ công tác Dân số,Hỗ trợ công tác Dân số và phát triển,Hỗ trợ công tác Dân số tỉnh Vĩnh Phúc,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.76.226