Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 18/2020/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 28922 văn bản

121

Nghị quyết 520/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

520/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 520 2020,Tỉnh Kiên Giang,Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công tỉnh Kiên Giang,Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020,Kế hoạch đầu tư công tỉnh Kiên Giang 2020,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 23/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2021

122

Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025

21/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 21 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo,Mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp Thừa Thiên Huế,Nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp Huế,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG

Ban hành: 23/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2021

123

Nghị quyết 519/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

519/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 519 2020,Tỉnh Kiên Giang,Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn,Kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Kiên Giang,Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 2020,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 23/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2021

124

Nghị quyết 521/2020/NQ-HĐND về Danh mục dự án, công trình phải điều chỉnh, hủy bỏ trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Nhà máy nước liên xã 7,18 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 7,18 7,18 Tân Thành Tân Hiệp Nghị quyết số 291/2020/NQ-HĐND ngày 02/01/2020 của HĐND tỉnh Điều chỉnh lại loại

Ban hành: 23/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2021

125

Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025

20/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp Huế,Khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp Huế,Cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 23/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2021

126

Nghị quyết 18/2018/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 161/2011/NQ-HĐND về quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010-2020

18/2018/NQ-HDND,Nghị quyết 18 2018,Tỉnh Hải Dương,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2018/NQ-HĐND Hải Dương, ngày 13 tháng 12

Ban hành: 13/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2019

127

Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND quy định về mức quà tặng đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công nhân dịp ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, Tết Nguyên đán hằng năm; đối tượng người có công được đi điều dưỡng tập trung; nhân khẩu thuộc hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán hằng năm trên địa bàn tỉnh Hà Nam

21/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 21 2020,Tỉnh Hà Nam,Mức quà tặng đối với người có công với cách mạng,Mức quà tặng người có công với cách mạng dịp Tết,Quà tặng người có công với cách mạng dịp Tết Hà Nam,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 22/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2021

128

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ hệ thống giám sát tàu cá cho ngư dân thành phố Hải Phòng

13/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2020,Thành phố Hải Phòng,Chính sách hỗ trợ hệ thống giám sát tàu cá cho ngư dân,Hỗ trợ hệ thống giám sát tàu cá cho ngư dân Hải Phòng,Chính sách giám sát tàu cá cho ngư dân Hải Phòng HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 22/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2021

129

Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành

đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020 23. Nghị quyết số 21/2015/NQ-HĐND ngày 18/12/2015 về việc phê duyệt Quy hoạch phòng chống lũ chi tiết các tuyến sông có đê trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ban hành: 22/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2021

130

Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, quận trên địa bàn thành phố Hải Phòng

08/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2020,Thành phố Hải Phòng,Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hải Phòng,Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hải Phòng,Mức chi bảo đảm hoạt động Hội đồng tư vấn,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 22/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2021

131

Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND quy định về mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng

09/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2020,Thành phố Hải Phòng,Hoạt động Ban Thanh tra nhân dân cấp xã Hải Phòng,Mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra cấp xã,Hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra cấp xã Hải Phòng,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG

Ban hành: 22/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2021

132

Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 152/NQ-HĐND quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2017 do thành phố Hải Phòng ban hành

10/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 10 2020,Thành phố Hải Phòng,Hải Phòng sửa đổi Nghị quyết 152/NQ-HĐND,Sửa đổi quy định phân cấp thu chi Hải Phòng,Tỷ lệ điều tiết các khoản thu giữa ngân sách các cấp,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 22/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2021

133

Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND quy định về việc phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển và các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, tỉnh Sóc Trăng

14/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 14 2020,Tỉnh Sóc Trăng,Phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển Sóc Trăng,Đầu tư phát triển nguồn ngân sách tỉnh Sóc Trăng,Phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 22/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2021

134

Nghị quyết 347/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 131/2017/NQ-HĐND về thực hiện chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về làm công chức tại xã, phường, thị trấn, giai đoạn 2018-2021 do tỉnh Hưng Yên ban hành

ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 675/BC-BPC ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 131/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng

Ban hành: 22/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

135

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 23/2017/NQ-HĐND và thay thế Phụ lục 2,3,10,11,16 kèm theo Nghị quyết 92/2016/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng

13/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2020,Tỉnh Sóc Trăng,Sửa đổi Nghị quyết 23/2017/NQ-HĐND Sóc Trăng,Sử dụng một số loại phí lệ phí tỉnh Sóc Trăng,Quản lý một số loại phí lệ phí tỉnh Sóc Trăng,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 22/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

Ban hành: 12/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2019

137

Nghị quyết 18/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

18/2018/NQ-HDND,Nghị quyết 18 2018,Tỉnh Tây Ninh,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2018/NQ-HĐND Tây Ninh, ngày 12 tháng

Ban hành: 12/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2019

138

Nghị quyết 18/2018/NQ-HĐND về hỗ trợ kinh phí cho công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An

18/2018/NQ-HDND,Nghị quyết 18 2018,Tỉnh Nghệ An,Thủ tục Tố tụng,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2018/NQ-HĐND Nghệ An, ngày 12 tháng 12 năm

Ban hành: 12/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2019

139

Nghị quyết 18/2018/NQ-HĐND quy định về mức phân bổ và nội dung chi đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

18/2018/NQ-HDND,Nghị quyết 18 2018,Tỉnh Cao Bằng,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2018/NQ-HĐND Cao Bằng, ngày

Ban hành: 12/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2019

140

Nghị quyết 18/2018/NQ-HĐND quy định về nội dung chi và mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện, thành phố tỉnh Thái Bình

18/2018/NQ-HDND,Nghị quyết 18 2018,Tỉnh Thái Bình,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2018/NQ-HĐND Thái Bình,

Ban hành: 11/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.142.104