Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 18/2020/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 28922 văn bản

21

Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 24/2014/NQ-HĐND quy định mức chi hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

18/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 18 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND bãi bỏ mức chi hỗ trợ phổ cập giáo dục Quảng Ngãi,Tài chính nhà nước,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2020

22

Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020 (lần 4) do tỉnh Hậu Giang ban hành

phúc --------------- Số: 18/2020/NQ-HĐND Hậu Giang, ngày 10 tháng 11 năm 2020 NGHỊ QUYẾT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 (LẦN 4) HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 18 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6

Ban hành: 10/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2021

23

Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2020/NQ-HĐND Bến Tre, ngày 31 tháng 10 năm 2020 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG TẠM THỜI LÒNG ĐƯỜNG, HÈ PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN

Ban hành: 31/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2020

24

Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND về xây dựng hệ thống trường học thông minh trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025

--------------- Số: 18/2020/NQ-HĐND Bình Phước, ngày 27 tháng 10 năm 2020 NGHỊ QUYẾT XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRƯỜNG HỌC THÔNG MINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA (CHUYÊN ĐỀ) Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền

Ban hành: 27/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2020

25

Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2020/NQ-HĐND Tiền Giang, ngày 30 tháng 9 năm 2020 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH ĐỀ ÁN XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG HỘI ĐỒNG NHÂN

Ban hành: 30/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2020

26

Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND về thông qua cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2020/NQ-HĐND Thái Bình, ngày 11 tháng 7 năm 2020 NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA CƠ CHẾ THU VÀ SỬ DỤNG MỨC THU DỊCH VỤ TUYỂN SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Ban hành: 11/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2020

27

Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND bãi bỏ 02 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành về lĩnh vực Tài chính

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2020/NQ-HĐND Hà Giang, ngày 10 tháng 7 năm 2020 NGHỊ QUYẾT BÃI BỎ 02 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG BAN HÀNH VỀ LĨNH VỰC TÀI CHÍNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ 14 Căn cứ

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2020

28

Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND về hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng do tỉnh Yên Bái ban hành

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2020/NQ-HĐND Yên Bái, ngày 04 tháng 7 năm 2020 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC HỖ TRỢ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG THÔI VIỆC THEO NGUYỆN VỌNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI KHÓA XVIII - KỲ HỌP THỨ 17

Ban hành: 04/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2020

29

Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND Quy định về số lượng, chức danh, mức phụ cấp và phụ cấp kiêm nhiệm đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; Hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố; Quy định mức bồi

HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2020/NQ-HĐND Quảng Trị, ngày 21 tháng 4 năm 2020 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG, CHỨC DANH, MỨC PHỤ CẤP VÀ PHỤ CẤP KIÊM NHIỆM ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, Ở THÔN, TỔ DÂN

Ban hành: 21/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2020

30

Nghị quyết 18/NQ-HĐND năm 2021 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Tuyên Quang

18/NQ-HDND,Nghị quyết 18 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách,Kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Tuyên Quang,Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 2025,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 27/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2021

31

Nghị quyết 18/NQ-HĐND năm 2021 hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng tại Làng trẻ em SOS Huế do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

18/NQ-HDND,Nghị quyết 18 2021,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Hỗ trợ kinh phí chăm sóc tại Làng trẻ em SOS Huế,Hỗ trợ kinh phí nuôi dưỡng tại Làng trẻ em SOS Huế,Hỗ trợ kinh phí tại Làng trẻ em SOS Huế 2021,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 26/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2021

32

Nghị quyết 18/NQ-HĐND năm 2021 quy định về mức chi trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Khánh Hòa ban hành

18/NQ-HDND,Nghị quyết 18 2021,Tỉnh Khánh Hòa,Mức chi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV Khánh Hòa,Mức chi bầu cử đại biểu Khánh Hòa 2021,Mức chi bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Khánh Hòa,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 15/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2021

33

Nghị quyết 18/NQ-HĐND năm 2020 công bố Danh mục Nghị quyết quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành

18/NQ-HDND,Nghị quyết 18 2020,Tỉnh Cà Mau,Công bố Danh mục Nghị quyết hết hiệu lực,Công bố Danh mục hết hiệu lực tỉnh Cà Mau,Công bố quy phạm pháp luật hết hiệu lực,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

34

Nghị quyết 18/NQ-HĐND năm 2020 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do tỉnh Cà Mau ban hành

18/NQ-HDND,Nghị quyết 18 2020,Tỉnh Cà Mau,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Cà Mau,Kế hoạch phát triển kinh tế tỉnh Cà Mau 2021,Đầu tư,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2021

35

Nghị quyết 18/NQ-HĐND năm 2020 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 của thành phố Hà Nội

18/NQ-HDND,Nghị quyết 18 2020,Thành phố Hà Nội,Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 2020,Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 2025,Kế hoạch đầu tư công trung hạn Hà Nội 2021 2025,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 07/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2021

36

Nghị quyết 18/NQ-HĐND năm 2020 về sáp nhập, đặt tên các ấp trên địa bàn huyện Châu Thành và huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

18/NQ-HDND,Nghị quyết 18 2020,Tỉnh Tiền Giang,Sáp nhập ấp huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang,Sáp nhập ấp huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang,Đặt tên ấp huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 30/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

37

Nghị quyết 18/NQ-HĐND về điều chỉnh biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội; cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Hải Dương năm 2020

18/NQ-HDND,Nghị quyết 18 2020,Tỉnh Hải Dương,Điều chỉnh biên chế công chức trong các cơ quan,Điều chỉnh số lượng người làm việc trong các cơ quan,Số lượng người làm việc trong các cơ quan tỉnh Hải Dương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 25/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2020

38

Nghị quyết 18/NQ-HĐND về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng

18/NQ-HDND,Nghị quyết 18 2020,Thành phố Hải Phòng,Giải pháp phát triển kinh tế 6 tháng cuối năm 2020,Giải pháp phát triển xã hội 6 tháng cuối năm 2020,Nhiệm vụ quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2020,Thương mại,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG -------

Ban hành: 22/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2020

39

Nghị quyết 18/NQ-HĐND điều chỉnh Nghị quyết 50/NQ-HĐND về danh mục công trình, dự án thuộc diện thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

18/NQ-HDND,Nghị quyết 18 2020,Tỉnh Bình Dương,Điều chỉnh Nghị quyết 50/NQ-HĐND tỉnh Bình Dương,Điều chỉnh danh mục công trình thuộc diện thu hồi đất,Điều chỉnh danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa,Đầu tư,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 20/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2020

40

Nghị quyết 18/NQ-HĐND năm 2020 về chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu

18/NQ-HDND,Nghị quyết 18 2020,Tỉnh Bạc Liêu,Chương trình giám sát Hội đồng nhân dân,Chương trình giám sát Hội đồng nhân dân Bạc Liêu,Thống nhất chương trình giám sát năm 2021,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.129.133