Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 18/2020/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 28922 văn bản

201

Nghị quyết 23/2020/NQ-HĐND về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

23/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 23 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách,Phân bổ vốn đầu tư công Vũng Tàu 2021 2025,Định mức phân bổ vốn đầu tư công Vũng Tàu,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

202

Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

22/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 22 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng Vũng Tàu,Mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng Vũng Tàu,Mức nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng Vũng Tàu,Thuế - Phí - Lệ Phí,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2020

203

Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

21/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 21 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp,Hợp tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp,Khuyến khích phát triển sản xuất sản phẩm nông nghiệp,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

204

Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND về chính sách tín dụng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

20/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp,Chính sách tín dụng khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp,Khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp Vũng Tàu,Doanh nghiệp,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

205

Nghị quyết 19/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

19/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 19 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Bà Rịa,Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,Phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Vũng Tàu,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2020

206

Nghị quyết 17/2020/NQ-HĐND quy định về số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, ấp, khu phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

17/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 17 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã,Chức danh người hoạt động không chuyên trách Vũng Tàu,Phụ cấp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

207

Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác trên địa bàn huyện Côn Đảo được hưởng lương từ ngân sách địa phương do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

16/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 16 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Hỗ trợ cán bộ đang công tác huyện Côn Đảo Vũng Tàu,Chính sách hỗ trợ cán bộ công tác trên huyện Côn Đảo,Hỗ trợ công chức công tác trên huyện Côn Đảo Vũng Tàu,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU --------

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

208

Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND quy định về chế độ hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, ấp, khu phố; Công an viên thường trực ở xã, công an viên phụ trách thôn, ấp; Thôn, ấp, khu đội trưởng và mức khoán kinh phí hoạt động ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

15/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 15 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã,Hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách Vũng Tàu,Chế độ hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

209

Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 53/2016/NQ-HĐND về phê duyệt mức hỗ trợ kinh phí trang bị đồng phục cho công chức, viên chức và hỗ trợ kinh phí cho viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước; Xét Tờ trình số 215/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết 53/2016/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt mức hỗ trợ

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2020

210

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

13/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Mức chi thực hiện công tác thăm dò khảo cổ Bà Rịa Vũng Tàu,Mức chi thực hiện công tác khai quật khảo cổ Bà Rịa Vũng Tàu,Mức chi công tác thăm dò khai quật khảo cổ,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU --------

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2020

211

Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Nhà Bảo tàng Bà Rịa - Vũng Tàu

12/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 12 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Sử dụng phí thăm quan Nhà Bảo tàng Vũng Tàu,Quản lý phí thăm quan Nhà Bảo tàng Vũng Tàu,Mức thu nộp phí thăm quan Nhà Bảo tàng Vũng Tàu,Thuế - Phí - Lệ Phí,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2020

212

Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi tiền thưởng tại các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

11/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 11 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Mức chi tiền thưởng tại các giải thi đấu thể thao,Vũng Tàu quy định tiền thưởng giải thi đấu thể thao,Tiền thưởng tại các giải thi đấu thể thao Vũng Tàu,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

213

Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND quy định về chế độ hỗ trợ, mức đóng góp đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập, tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

10/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 10 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Mức đóng góp người nghiện ma túy tự nguyện,Chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy tự nguyện,Hỗ trợ người nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở công lập,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

214

Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện Nghị quyết 46/2016/NQ-HĐND về chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết 47/2016/NQ-HĐND phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020 đến hết năm 2021

09/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 46/2016/NQ-HĐND Vũng Tàu,Chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều Vũng Tàu 2016 2020,Đề án giảm nghèo bền vững Vũng Tàu 2016 2020,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

215

Nghị quyết 32/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ đối với người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng thuộc gia đình hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025

32/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 32 2020,Tỉnh Nghệ An,Hỗ trợ thân nhân người có công với cách mạng Nghệ An,Chính sách hỗ trợ đối với người có công với cách mạng,Hỗ trợ đối với người có công với cách mạng Nghệ An,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2021

216

Nghị quyết 31/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập; mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Nghệ An

31/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 31 2020,Tỉnh Nghệ An,Mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học tỉnh Nghệ An,Mức thu tối đa hoạt động giáo dục của nhà trường,Mức thu hoạt động giáo dục của nhà trường Nghệ An,Tài chính nhà nước,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2021

217

Nghị quyết 30/2020/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2025

30/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 30 2020,Tỉnh Nghệ An,Chính sách hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa ở cơ sở,Hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa ở cơ sở tỉnh Nghệ An,Xây dựng thiết chế văn hóa ở cơ sở tỉnh Nghệ An năm 2025,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2021

218

Nghị quyết 29/2020/NQ-HĐND về chính sách khen thưởng danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025

29/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 29 2020,Tỉnh Nghệ An,Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa,Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Nghệ An,Khen thưởng Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2021

219

Nghị quyết 28/2020/NQ-HĐND về đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

28/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 28 2020,Tỉnh Nghệ An,Đặt tên đường thị trấn Tân Kỳ huyện Tân Kỳ,Đặt tên đường thị trấn Tân Kỳ tỉnh Nghệ An,Đặt tên đường thị trấn Tân Kỳ Tân Kỳ Nghệ An,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2021

220

Nghị quyết 27/2020/NQ-HĐND về đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

27/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 27 2020,Tỉnh Nghệ An,Đặt tên đường thị trấn Thanh Chương huyện Thanh Chương,Đặt tên đường thị trấn Thanh Chương tỉnh Nghệ An,Đặt tên đường huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.142.104