Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 18/2011/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 196836 văn bản

201

Thông tư 16/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 61/2006/TT-BTC hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước do Bộ Tài chính ban hành

16/2011/TT-BTC,Thông tư 16 2011,Bộ Tài chính,Hướng dẫn chính sách thuế,Hàng nông sản chưa qua chế biến,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 16/2011/TT-BTC

Ban hành: 09/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2011

202

Thông tư 15/2011/TT-BTC hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

15/2011/TT-BTC,Thông tư 15 2011,Bộ Tài chính,Quỹ phát triển khoa học công nghệ,Doanh nghiệp BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 15/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2011

Ban hành: 09/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2011

203

Thông tư 14/2011/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 do Bộ Tài chính ban hành

14/2011/TT-BTC,Thông tư 14 2011,Bộ Tài chính,Lập dự toán kinh phí,Quản lý kinh phí,Sử dụng kinh phí,Quyết toán kinh phí,Quyết toán kinh phí bầu cử,Kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội,Bầu cử đại biểu quốc hội,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 08/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2011

204

Thông tư 13/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 153/2010/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành

13/2011/TT-BTC,Thông tư 13 2011,Bộ Tài chính,Sửa đổi,Hóa đơn bán hàng hóa,Hoá đơn cung ứng dịch vụ ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 13/2011/TT-BTC

Ban hành: 08/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2011

205

Thông tư 10/2011/TT-BTC Quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn Ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

10/2011/TT-BTC,Thông tư 10 2011,Bộ Tài chính,Quản lý dự án,Dự án đầu tư xây dựng,Sử dụng vốn ngân sách nhà nước,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 10/2011/TT-BTC

Ban hành: 26/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2011

206

Thông tư 12/2011/TT-BTC Sửa đổi Thông tư 84/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân và sửa đổi Thông tư số 02/2010/TT-BTC hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

12/2011/TT-BTC,Thông tư 12 2011,Bộ Tài chính,Hướng dẫn ,Luật thuế thu nhập cá nhân,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 26 tháng 01

Ban hành: 26/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2011

207

Thông tư 09/2011/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành

09/2011/TT-BTC,Thông tư 09 2011,Bộ Tài chính,Thuế giá trị gia tăng,Thu nhập doanh nghiệp,Kinh doanh bảo hiểm,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 09/2011/TT-BTC

Ban hành: 21/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2011

208

Thông tư 06/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 103/2007/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 59/2007/QĐ-TTg về quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và công ty nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

06/2011/TT-BTC,Thông tư 06 2011,Bộ Tài chính,Chế độ quản lý sử dụng,Quản lý phương tiện đi lại,Sử dụng phương tiện đi lại,Tiêu chuẩn phương tiện đi lại,Định mức phương tiện đi lại,Đơn vị sự nghiệp công lập,Công ty nhà nước,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 14/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2011

209

Thông tư 07/2011/TT-BTC hướng dẫn mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành

07/2011/TT-BTC,Thông tư 07 2011,Bộ Tài chính,Hướng dẫn ,Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 07/2011/TT-BTC

Ban hành: 14/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2011

210

Thông tư 08/2011/TT-BTC sửa đổi Quyết định 86/2008/QĐ-BTC về định mức bảo quản thóc đổ rời trong điều kiện áp suất thấp do Cục Dự trữ quốc gia trực tiếp quản lý do Bộ Tài chính ban hành

08/2011/TT-BTC,Thông tư 08 2011,Bộ Tài chính,Định mức bảo quản thóc đổ rời,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 08/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2011

Ban hành: 14/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2011

211

Thông tư 05/2011/TT-BTC về định mức bảo quản máy bơm nước chữa cháy dự trữ nhà nước do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý của Bộ Tài chính ban hành

05/2011/TT-BTC,Thông tư 05 2011,Bộ Tài chính,Định mức bảo quản máy bơm chữa cháy,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 05/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2011

Ban hành: 13/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2011

212

Thông tư 02/2011/TT-BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với kim loại do Bộ Tài chính ban hành

02/2011/TT-BTC,Thông tư 02 2011,Bộ Tài chính,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Dự trữ nhà nước đối với kim loại ,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 02/2011/TT-BTC Hà Nội,

Ban hành: 07/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2011

213

Thông tư 03/2011/TT-BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với ô tô, xe và máy chuyên dùng do Bộ Tài chính ban hành

03/2011/TT-BTC,Thông tư 03 2011,Bộ Tài chính,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Xe máy chuyên dùng,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 03/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 07 tháng

Ban hành: 07/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2011

214

Thông tư 04/2011/TT-BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với nhà bạt cứu sinh loại nhẹ do Bộ Tài chính ban hành

04/2011/TT-BTC,Thông tư 04 2011,Bộ Tài chính,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Nhà bạt cứu sinh loại nhẹ ,Nhà bạt cứu sinh loại nhẹ,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 04/2011/TT-BTC

Ban hành: 07/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2011

215

Thông tư 01/2011/TT-BTC quy định việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho hội có hoạt động gắn với nhiệm vụ của nhà nước giao; việc quản lý, sử dụng tài sản, tài chính của hội; quản lý việc tiếp nhận, sử dụng nguồn tài trợ của cá nhân, tổ chức nước ngoài cho hội do Bộ Tài chính ban hành

01/2011/TT-BTC,Thông tư 01 2011,Bộ Tài chính,Ngân sách Nhà nước,Quản lý sử dụng tài sản nhà nước,Quản lý sử dụng tài chính hội,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 01/2011/TT-BTC

Ban hành: 06/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2011

216

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2017 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

18/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 18 2017,Bộ Tài chính,Chế độ thu lệ phí,Thẻ căn cước công dân ,Quản lý lệ phí,Thuế - Phí - Lệ Phí,Quyền dân sự BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/VBHN-BTC

Ban hành: 08/06/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2017

217

Thông tư 18/2020/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

18/2020/TT-BCA,Thông tư 18 2020,Bộ Công An,Thực hiện dân chủ,Công tác phòng cháy chữa cháy,Lực lượng Công an nhân dân,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2020/TT

Ban hành: 20/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2020

218

Thông tư 18/2006/TT-BTC hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính do Bộ Tài chính ban hành

18/2006/TT-BTC,Thông tư 18 2006,Bộ Tài chính,Kiểm soát chi Ngân sách,Kiểm soát chi ngân sách nhà nước,Đơn vị thực hiện chế độ tự chủ,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 13/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

219

Thông tư 18/2019/TT-BXD về hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

18/2019/TT-BXD,Thông tư 18 2019,Bộ Xây dựng,Nguồn vốn đầu tư,Vốn đầu tư xây dựng,Quản lý vốn đầu tư xây dựng,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2019/TT-BXD Hà

Ban hành: 26/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2020

220

Thông tư 18/2019/TT-BTTTT ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành" do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

18/2019/TT-BTTTT,Thông tư 18 2019,Bộ Thông tin và Truyền thông,Cơ sở dữ liệu quốc gia,Định dạng dữ liệu gói tin,Dịch vụ công,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.231.61