Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 18/2011/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 196939 văn bản

181

Thông tư 40/2011/TT-BTC sửa đổi của thông tư 108/2007/TT-BTC về hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) do Bộ Tài chính ban hành

40/2011/TT-BTC,Thông tư 40 2011,Bộ Tài chính,Cơ chế quản lý tài chính,Dự án hỗ trợ phát triển chính thức ,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 40/2011/TT-BTC

Ban hành: 22/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2011

182

Thông tư 37/2011/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 85/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành

37/2011/TT-BTC,Thông tư 37 2011,Bộ Tài chính,Hướng dẫn ,Xử phạt vi phạm hành chính,Lĩnh vực chứng khoán,Thị trường chứng khoán,Chứng khoán,Vi phạm hành chính BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 16/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2011

183

Thông tư 36/2011/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ do Bộ Tài chính ban hành

36/2011/TT-BTC,Thông tư 36 2011,Bộ Tài chính,Thủ tục hải quan,Hàng hóa xuất khẩu,Hàng hóa nhập khẩu,Hàng hóa quá cảnh,Gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh ,Xây dựng - Đô thị BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 16/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2011

184

Thông tư 38/2011/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành

38/2011/TT-BTC,Thông tư 38 2011,Bộ Tài chính,Phí hoạt động chứng khoán,Tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán,Thuế - Phí - Lệ Phí,Chứng khoán BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 38/2011/TT-BTC

Ban hành: 16/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2011

185

Thông tư 35/2011/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ viễn thông do Bộ Tài chính ban hành

35/2011/TT-BTC,Thông tư 35 2011,Bộ Tài chính,Thuế giá trị gia tăng,Dịch vụ viễn thông,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 35/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng

Ban hành: 15/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2011

186

Thông tư 33/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 47/2005/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa do Bộ Tài chính ban hành

33/2011/TT-BTC,Thông tư 33 2011,Bộ Tài chính,Chế độ thu nộp quản lý sử dụng,Giao thông đường thủy nội địa,Phí lệ phí,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 14/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2011

187

Thông tư 34/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 228/2009/TT-BTC hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

34/2011/TT-BTC,Thông tư 34 2011,Bộ Tài chính,Trích lập các khoản dự phòng,Khoản dự phòng,Sử dụng các khoản dự phòng,Dự phòng giảm giá hàng tồn kho,Tổn thất khoản đầu tư tài chính,Dự phòng nợ phải thu khó đòi,Bảo hành sản phẩm hàng hoá,Công trình xây lắp,Doanh nghiệp BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 14/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2011

188

Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành

32/2011/TT-BTC,Thông tư 32 2011,Bộ Tài chính,Sử dụng hoá đơn điện tử,Hoá đơn cung ứng dịch vụ ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 32/2011/TT-BTC

Ban hành: 14/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2011

189

Thông tư 31/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 100/2002/TT-BTC hướng dẫn việc cấp bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng thương mại nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

31/2011/TT-BTC,Thông tư 31 2011,Bộ Tài chính,Cấp bổ sung vốn điều lệ,Ngân hàng thương mại Nhà nước,Tiền tệ - Ngân hàng BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 31/2011/TT-BTC Hà Nội,

Ban hành: 07/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2011

190

Thông tư 30/2011/TT-BTC quy định bổ sung Mục lục Ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

30/2011/TT-BTC,Thông tư 30 2011,Bộ Tài chính,Bổ sung mục lục ngân sách Nhà nước,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 30/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm

Ban hành: 02/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2011

191

Thông tư 29/2011/TT-BTC điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng đường thuộc nhóm 17.01 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành

29/2011/TT-BTC,Thông tư 29 2011,Bộ Tài chính,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2011

Ban hành: 01/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2011

192

Thông tư 26/2011/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 2299/QĐ-TTg về kéo dài thời gian thực hiện Quyết định 1942/QĐ-TTg về thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hoá dầu tiêu thụ trong nước của Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên lọc hoá dầu Bình Sơn do Bộ Tài chính ban hành

26/2011/TT-BTC,Thông tư 26 2011,Bộ Tài chính,Thu điều tiết,Sản phẩm lọc dầu tiêu thụ trong nước,Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 28/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2011

193

Thông tư 28/2011/TT-BTC hướng dẫn Luật quản lý thuế, Nghị định 85/2007/NĐ-CP và 106/2010/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

28/2011/TT-BTC,Thông tư 28 2011,Bộ Tài chính,Luật quản lý thuế,Hướng dẫn ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 28/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2011

Ban hành: 28/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2011

194

Thông tư 25/2011/TT-BTC quy định về đấu giá bán hàng dự trữ quốc gia do Bộ Tài chính ban hành

25/2011/TT-BTC,Thông tư 25 2011,Bộ Tài chính,Đấu giá bán hàng dự trữ quốc gia,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 25/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm

Ban hành: 25/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2011

195

Thông tư 23/2011/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài do Bộ Tài chính ban hành

23/2011/TT-BTC,Thông tư 23 2011,Bộ Tài chính,Phí sử dụng đường bộ,Trạm thu phí Bắc Thăng Long Nội Bài,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 23/2011/TT-BTC

Ban hành: 23/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2011

196

Thông tư 24/2011/TT-BTC hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành

24/2011/TT-BTC,Thông tư 24 2011,Bộ Tài chính,Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi,Mặt hàng nhóm 2710,Nhóm 2710,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 24/2011/TT-BTC

Ban hành: 23/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2011

197

Thông tư 21/2011/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc, mừng thọ và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi do Bộ Tài chính ban hành

---------------- Số: 21/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2011 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ BAN ĐẦU CHO NGƯỜI CAO TUỔI TẠI NƠI CƯ TRÚ; CHÚC THỌ, MỪNG THỌ VÀ BIỂU DƯƠNG, KHEN THƯỞNG NGƯỜI CAO TUỔI Căn cứ Luật Người cao tuổi ngày 23 tháng 11

Ban hành: 18/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2011

198

Thông tư 20/2011/TT-BTC quy định mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng phốt pho vàng thuộc mã 2804.70.00.00 trong biểu thuế xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành

20/2011/TT-BTC,Thông tư 20 2011,Bộ Tài chính,Thuế xuất khẩu,Mức thuế suất,Mặt hàng phốt pho vàng ,Biểu thuế xuất khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 17/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2011

199

Thông tư 19/2011/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

19/2011/TT-BTC,Thông tư 19 2011,Bộ Tài chính,Quyết toán dự án hoàn thành,Bằng nguồn vốn nhà nước ,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 14

Ban hành: 14/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2011

200

Thông tư 17/2011/TT-BTC hướng dẫn Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng quỹ tìm kiếm thăm dò dầu khí do Bộ Tài chính ban hành

17/2011/TT-BTC,Thông tư 17 2011,Bộ Tài chính,Quy chế trích lập,Quản lý sử dụng Quỹ,Quỹ tìm kiếm thăm dò dầu khí,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 10/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.56.184