Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 18/2007/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 210903 văn bản

1

Quyết định 18/2007/QĐ-UBND mức phụ cấp đối với giáo viên mầm non ngoài công lập do tỉnh Hà Nam ban hành

18/2007/QD-UBND,Quyết định 18 2007,Tỉnh Hà Nam,Giáo dục UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2007/QĐ-UBND Phủ Lý, ngày 21 tháng 12 năm 2007

Ban hành: 21/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2013

2

Quyết định 18/2007/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

18/2007/QD-UBND,Quyết định 18 2007,Thành phố Hồ Chí Minh,Hội đồng Thi đua Khen thưởng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 18/2007/QĐ-UBND Bình

Ban hành: 15/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2007

3

Quyết định 18/2007/QĐ-UBND thành lập Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp trên cơ sở chuyển giao bộ phận đấu giá, nhiệm vụ đấu giá từ Trung tâm tư vấn tài chính, thẩm định giá, đấu giá - Sở Tài chính do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành

18/2007/QD-UBND,Quyết định 18 2007,Tỉnh Hưng Yên,Sở Tư pháp,Sở Tài chính,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 18/2007/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 14 tháng 11

Ban hành: 14/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2007

4

Quyết định 18/2007/QĐ-UBND về quy trình xử lý đơn, hòa giải cơ sở, giải quyết tranh chấp, khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực đất đai do Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành

18/2007/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 23 tháng 10 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN, HÒA GIẢI CƠ SỞ, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH, HÀNH VI HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy

Ban hành: 23/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2009

5

Quyết định 18/2007/QĐ-UBND về Quy chế Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Điện Biên do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành

18/2007/QD-UBND,Quyết định 18 2007,Tỉnh Điện Biên,Quy chế Bảo vệ môi trường,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2007/QĐ-UBND Điện

Ban hành: 02/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2011

6

Quyết định 18/2007/QĐ-UBND thu hồi Quyết định 871/1998//UBT do tỉnh Vĩnh Long ban hành

18/2007/QD-UBND,Quyết định 18,Tỉnh Vĩnh Long,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2007/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 27 tháng 9

Ban hành: 27/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2013

7

Quyết định 18/2007/QĐ-UBND về Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh Hoà Bình

HOÀ BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2007/QĐ-UBND Hoà Bình, ngày 14 tháng 9 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY

Ban hành: 14/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2012

8

Quyết định 18/2007/QĐ-UBND ban hành bảng giá nhà xây mới, tài sản vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành

18/2007/QD-UBND,Quyết định 18 2007,Tỉnh Đắk Nông,Bảng giá nhà xây mới,Bảng đơn giá vật kiến trúc,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 18/2007/QĐ-UBND

Ban hành: 13/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2010

9

Quyết định 18/2007/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội miền Tây tỉnh Quảng Trị đến năm 2010, có tính đến năm 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

18/2007/QD-UBND,Quyết định 18 2007,Tỉnh Quảng Trị,Miền tây,Phát triển kinh tế xã hội,Phát triển kinh tế,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 18/2007/QĐ-UBND

Ban hành: 13/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2007

10

Quyết định 18/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về chế độ trợ cấp đối với người có bằng đại học về công tác tại xã, phường, thị trấn và hợp tác xã nông nghiệp trong tỉnh Trà Vinh do Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành

18/2007/QD-UBND,Quyết định 18 2007,Tỉnh Trà Vinh,Chế độ trợ cấp,Người có bằng đại học ,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 18/2007/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày

Ban hành: 06/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2010

11

Quyết định 18/2007/QĐ-UBND về quy chế quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng do tỉnh Quảng Bình ban hành

18/2007/QD-UBND,Quyết định 18 2007,Tỉnh Quảng Bình,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2007/QĐ-UBND Đồng Hới, ngày 16

Ban hành: 16/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2013

12

Quyết định 18/2007/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung chính sách tái định cư dự án đường Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn do tỉnh Bình Định ban hành

18/2007/QD-UBND,Quyết định 18,Tỉnh Bình Định,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc --------------- Số: 18/2007/QĐ-UBND Quy Nhơn, ngày 09 tháng 8

Ban hành: 09/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2013

13

Quyết định 18/2007/QĐ-UBND sửa đổi chế độ chi tiêu hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

18/2007/QĐ-UBND Vị Thanh, ngày 09 tháng 8 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHẾ ĐỘ CHI TIÊU HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách

Ban hành: 09/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2012

14

Quyết định 18/2007/QĐ-UBND ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình – phần lắp đặt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

18/2007/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 07 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH – PHẦN LẮP ĐẶT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 19/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2009

15

Quyết định 18/2007/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 66/2005/.UBNDT về điều chỉnh mức chi Quỹ bảo trợ an ninh, quốc phòng ở các xã, phường, thị trấn do tỉnh Sóc Trăng ban hành

18/2007/QD-UBND,Quyết định 18,Tỉnh Sóc Trăng,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2007/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 18 tháng 7 năm

Ban hành: 18/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2015

16

Quyết định 18/2007/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 55/2006/QĐ-UBND về bồi thường thiệt hại, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

---------------- Số: 18/2007/QĐ-UBND Tam Kỳ, ngày 28 tháng 6 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, ĐÍNH CHÍNH, TRÌNH BÀY LẠI MỘT SỐ ĐIỀU TẠI QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 55/2006/QĐ-UBND NGÀY 15/12/2006 CỦA UBND TỈNH VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI, HỖ TRỢ VÀ TÁI

Ban hành: 28/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2012

17

Quyết định 18/2007/QĐ-UBND về mức thu, tỷ lệ phân bổ số thu, quản lý, sử dụng, thanh và quyết toán mức thu phí thẩm định kết quả đấu thầu áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

---------------- Số: 18/2007/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 20 tháng 6 năm 2007. QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC THU, TỶ LỆ PHÂN BỔ SỐ THU, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, THANH TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN MỨC THU PHÍ THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ ĐẤU THẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM Căn cứ Luật

Ban hành: 20/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2012

18

Quyết định 18/2007/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở văn hoá - thông tin do tỉnh Cà Mau ban hành

18/2007/QD-UBND,Quyết định 18 2007,Tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2007/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 07 tháng 6 năm

Ban hành: 07/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2013

19

Quyết định 18/2007/QĐ-UBND ban hành Bảng quy định đơn giá bồi thường cây trồng, hoa màu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành

18/2007/QĐ-UBND Rạch Giá, ngày 07 tháng 6 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG QUY ĐỊNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY TRỒNG, HOA MÀU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành

Ban hành: 07/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2010

20

Quyết định 18/2007/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 52/2006/QĐ-UBND về bảng phân loại đường phố thành phố Buôn Ma Thuột và thị trấn các huyện để làm cơ sở tính thuế nhà, đất do tỉnh Đắk Lắk ban hành

18/2007/QD-UBND,Quyết định 18,Tỉnh Đắk Lắk,Bất động sản,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2007/QĐ-UBND Buôn Ma Thuột, ngày 05 tháng 06 năm

Ban hành: 05/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.83