Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 18/2006/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 211008 văn bản

1

Quyết định 18/2006/QĐ-UBND về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Điện Biên năm 2007 và thời kỳ ổn định ngân sách 2007 - 2010

18/2006/QD-UBND,Quyết định 18 2006,Tỉnh Điện Biên,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2006/QĐ-UBND Điện Biên Phủ, ngày 14 tháng

Ban hành: 14/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2014

2

Quyết định 18/2006/QĐ-UBND về quy chế phối hợp giải quyết một số vấn đề về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài do tỉnh Hà Nam ban hành

18/2006/QD-UBND,Quyết định 18 2006,Tỉnh Hà Nam,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2006/QĐ-UBND Phủ Lý, ngày 29 tháng 8 năm

Ban hành: 29/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2013

3

Quyết định 18/2006/QĐ-UBND về luồng, tuyến, thời gian hoạt động của phương tiện, bến bãi, nơi cấm đỗ, dừng xe khu vực nội ô thị xã Bạc Liêu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành

Số: 18/2006/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 22 tháng 8 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ LUỒNG, TUYẾN, THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA PHƯƠNG TIỆN, BẾN BÃI, NƠI CẤM ĐỖ, DỪNG XE KHU VỰC NỘI Ô THỊ XÃ BẠC LIÊU. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày

Ban hành: 22/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2009

4

Quyết định 18/2006/QĐ-UBND phê duyệt đề án chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của văn phòng Uỷ ban nhân dân do tỉnh Tuyên Quang ban hành

18/2006/QD-UBND,Quyết định 18 2006,Tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2006/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 29 tháng 6 năm

Ban hành: 29/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2013

5

Quyết định 18/2006/QĐ-UBND về mức chi kinh phí đảm bảo cho công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

18/2006/QD-UBND,Quyết định 18 2006,Tỉnh Hậu Giang,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2006/QĐ-UBND Vị Thanh, ngày 19

Ban hành: 19/06/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2015

6

Quyết định 18/2006/QĐ-UBND quy định tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh do tỉnh Kiên Giang ban hành

18/2006/QD-UBND,Quyết định 18 2006,Tỉnh Kiên Giang,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2006/QĐ-UBND Rạch Giá, ngày 30

Ban hành: 30/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2013

7

Quyết định 18/2006/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn và điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công, viên chức do tỉnh Trà Vinh ban hành

Số: 18/2006/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày 23 tháng 5 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ

Ban hành: 23/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2014

8

Quyết định 18/2006/QĐ-UBND giao nhiệm vụ quản lý cây xanh đô thị do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

18/2006/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 16 tháng 05 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ QUẢN LÝ CÂY XANH ĐÔ THỊ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị; Xét

Ban hành: 16/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2012

9

Quyết định 18/2006/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

18/2006/QD-UBND,Quyết định 18 2006,Tỉnh Đắk Nông,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2006/QĐ-UBND Gia Nghĩa, ngày 15

Ban hành: 15/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2013

10

Quyết định 18/2006/QĐ-UBND về quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành, kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An

18/2006/QD-UBND,Quyết định 18 2006,Tỉnh Long An,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2006/QĐ-UBND Tân An, ngày 05 tháng 5 năm 2006

Ban hành: 05/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2013

11

Quyết định 18/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Quảng Bình

18/2006/QD-UBND,Quyết định 18 2006,Tỉnh Quảng Bình,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2006/QĐ-UBND Đồng Hới, ngày 04

Ban hành: 04/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2015

12

Quyết định 18/2006/QĐ-UBND ban hành đơn giá cho thuê đất trong các khu công nghiệp,khu kinh tế cửa khẩu và khu du lịch do Uỷ ban Nhân dân tỉnh An giang ban hành

18/2006/QD-UBND,Quyết định 18 2006,Tỉnh An Giang,Khu công nghiệp,Khu kinh tế cửa khẩu,Đơn giá cho thuê đất,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 18/2006/QĐ-UBND Long Xuyên, ngày 19 tháng 04 năm

Ban hành: 19/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2006

13

Quyết định 18/2006/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Công báo tỉnh Lâm Đồng

18/2006/QD-UBND,Quyết định 18,Tỉnh Lâm Đồng,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2006/QĐ-UBND Đà Lạt, ngày 11 tháng 4

Ban hành: 11/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2013

14

Quyết định 18/2006/QĐ-UBND về Chương trình hành động của tỉnh Quảng Nam về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

18/2006/QD-UBND,Quyết định 18 2006,Tỉnh Quảng Nam,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2006/QĐ-UBND Tam Kỳ, ngày 06

Ban hành: 06/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2013

15

Quyết định 18/2006/QĐ-UBND quy định kinh phí hỗ trợ công tác xây dựng, kiểm tra và lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của thành phố Cần Thơ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2006/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 04 tháng 4 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH KINH PHÍ HỖ TRỢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG, KIỂM TRA VÀ LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CHO DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Ban hành: 04/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2013

16

Quyết định 18/2006/QĐ-UBND về Quy định quản lý thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Cà Mau

18/2006/QD-UBND,Quyết định 18 2006,Tỉnh Cà Mau,Quản lý thực hiện ,Tỉnh Cà Mau UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2006/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 23 tháng 3 năm 2006

Ban hành: 23/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2012

17

Quyết định 18/2006/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng chống HIV/AIDS ở tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2006 - 2010

18/2006/QD-UBND,Quyết định 18 2006,Tỉnh Bắc Giang,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2006/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 20 tháng 3

Ban hành: 20/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2015

18

Quyết định 18/2006/QĐ-UBND phê duyệt giá đất trục đường Thanh Niên - Thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu

18/2006/QD-UBND,Quyết định 18 2006,Tỉnh Lai Châu,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2006/QĐ-UBND Lai Châu, ngày 15 tháng 3 năm 2006

Ban hành: 15/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2015

19

Quyết định 18/2006/QĐ-UBND quy định về hoạt động khai thác cát sông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Số: 18/2006/QĐ-UBND Thị xã Cao Lãnh, ngày 14 tháng 3 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC CÁT SÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị

Ban hành: 14/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2015

20

Quyết định 18/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định về phân cấp và uỷ quyền quản lý hoạt động xây dựng trên địa bản tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

18/2006/QĐ-UBND Nha Trang, ngày 10 tháng 03 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP VÀ UỶ QUYỀN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật ban hành văn bản

Ban hành: 10/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.190.122