Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 179/1999/N��-CP, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 54703 công văn

1

Công văn số 179/CP-QHQT ngày 21/02/2003 của Chính phủ về việc dự án Phòng chống HIV/AIDS do Chính phủ Ôxtrâylia viện trợ không hoàn lại

179/CP-QHQT, Công văn 179, Chính phủ CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 179/CP-QHQT V/v dự án phòng chống HIV/AIDS khu vực Châu Á do CP Ôxtrâylia viện trợ KHL Hà Nội, ngày 21 tháng 2 năm 2003 Kính gửi: - Bộ Y tế,

Ban hành: 21/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

2

Công văn 179/BNN-TCTL năm 2021 về tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện kịp thời nguy cơ xảy ra sự cố công trình thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

179/BNN-TCTL,Công văn 179 2021,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Phát hiện kịp thời nguy cơ xảy ra sự cố công trình thủy lợi,Tăng cường kiểm tra nguy cơ xảy ra sự cố công trình thủy lợi,Công tác kiểm tra nguy cơ xảy ra sự cố công trình thủy lợi,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------

Ban hành: 12/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2021

3

Công văn 179/VPCP-TCCV năm 2021 về Báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

179/VPCP-TCCV,Công văn 179 2021,Văn phòng Chính phủ,Báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg,Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang,Kết quả thực hiện Chỉ thị nếp sống văn minh việc cưới,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 08/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2021

4

Công văn 179/TWPCTT năm 2018 thực hiện giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn mùa khô 2018-2019 do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai ban hành

179/TWPCTT,Công văn 179 2018,Ban Chỉ đạo Trung ương phòng ,Chống hạn hán,Tình hình thiếu nước,Phòng chống hạn xâm nhập mặn BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2019

5

Công văn 179/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 về chuyển hình thức sử dụng đất từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

179/TCQLDD-CDKDD,Công văn 179 2020,Tổng cục Quản lý đất đai,Chuyển hình thức sử dụng đất từ trả tiền hàng năm,Chuyển hình thức sử dụng đất sang trả tiền một lần,Chuyển từ thuê đất trả tiền hàng năm sang một lần,Bất động sản,Tài chính nhà nước BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI -------

Ban hành: 07/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2021

6

Công văn 179/VPCP-CN năm 2020 về tổ chức lập quy hoạch chi tiết điều chỉnh Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng do Văn phòng Chính phủ ban hành

179/VPCP-CN,Công văn 179 2020,Văn phòng Chính phủ,Lập quy hoạch,Cảng hàng không quốc tế,Điều chỉnh,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 08/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2020

7

Công văn 179/TCHQ-TXNK năm 2016 về giá nhập khẩu mặt hàng nho khô do Tổng cục Hải quan ban hành

179/TCHQ-TXNK,Công văn 179 2016,Tổng cục Hải quan,Giá trị hàng hóa nhập khẩu ,Trị giá hàng hóa ,Trị giá hàng nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2016

8

Công văn số 0476/KT3-N5 về việc ngưng kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với các thiết bị điện nhập khẩu đã qua sử dụng do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 ban hành

0476/KT3-N5,Công văn 0476 2004,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc N

Ban hành: 10/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2008

9

Công văn 179/GSQL-TH năm 2015 vướng mắc C/O mẫu D do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

179/GSQL-TH,Công văn 179 2015,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Vướng mắc C/O,Vướng mắc C/O mẫu D ,Vướng mắc C/O 2015,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2015

10

Công văn 179/SXD-QLHĐXD năm 2014 dừng thực hiện Thông báo 31/TB-SXD về kiểm tra, đánh giá năng lực hoạt động của các tổ chức tư vấn xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình ban hành

179/SXD-QLHDXD,Công văn 179,Tỉnh Quảng Bình,Tổ chức tư vấn xây dựng ,Năng lực hoạt động tư vấn xây dựng,Tư vấn xây dựng ,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH QUẢNG BÌNH SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 24/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2014

11

Công văn 179/BNN-TY năm 2014 tăng cường kiểm soát gia cầm, sản phẩm gia cầm vận chuyển qua biên giới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

179/BNN-TY,Công văn 179 2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,kiểm soát gia cầm,kiểm soát gia cầm qua biên giới,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thể thao - Y tế BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2014

12

Công văn 179/TCHQ-GSQL năm 2014 đứng tên trên tờ khai hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

179/TCHQ-GSQL,Công văn 179 2014,Tổng cục Hải quan, đứng tên tờ khai hải quan,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 179/TCHQ-GSQL V/v đứng tên trên tờ

Ban hành: 07/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2014

13

Công văn 179/GSQL-TH vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số: 179/GSQL-TH V/v vướng mắc C/O Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2013 Kính gửi: Công ty CP Thương mại và Công nghệ Thực phẩm Hoàng Lâm (Số 15, ngõ 41, Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội) Trả lời công văn số 32/2013/CV-HL ngày 25/02/2013 của Công ty

Ban hành: 13/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

14

Công văn 179/BXD-KTXD hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

179/BXD-KTXD,Công văn 179 2012,Bộ Xây dựng,Quản lý chi phí,Đầu tư xây dựng công trình,Quản lý chi phí đầu tư xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 179/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn

Ban hành: 10/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2012

15

Công văn 179/TXNK-QLN xác nhận nợ thuế do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

179/TXNK-QLN,Công văn 179,Cục thuế xuất nhập khẩu,Xác nhận nợ thuế,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 179/TXNK-QLN V/v Xác nhận nợ

Ban hành: 24/02/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2012

16

Công văn 179/BXD-KTXD hướng dẫn xác định chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng Dự án Nhà khách thành phố Đà Nẵng do Bộ Xây dựng ban hành

179/BXD-KTXD,Công văn 179 2011,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 179/BXD-KTXD V/v: hướng dẫn xác định chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng Dự án Nhà khách

Ban hành: 03/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2011

17

Công văn 179/TCHQ-GSQL về làm thủ tục nhập khẩu muối ngoài hạn ngạch do Tổng cục Hải quan ban hành

179/TCHQ-GSQL,Công văn 179 2011,Tổng cục Hải quan,Nhập khẩu muối ngoài hạn ngạch ,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 179/TCHQ-GSQL V/v làm thủ tục nhập khẩu

Ban hành: 13/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2012

18

Công văn 179/TTg-ĐMDN tổ chức lại Cụm phà Hậu Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

179/TTg-DMDN,Công văn 179 2010,Thủ tướng Chính phủ,Tổ chức lại,Cụm phà Hậu Giang,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 179/TTg-ĐMDN V/v tổ chức lại Cụm phà Hậu Giang

Ban hành: 26/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2010

19

Công văn 179/BXD-KTXD về chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

179/BXD-KTXD,Công văn 179 2009,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 179/BXD-KTXD V/v: Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình xây dựng. Hà Nội,

Ban hành: 17/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

20

Công văn số 1059/1999/CP-NN của Chính phủ về việc cơ chế quản lý đầu tư xây dựng CTHT các xã biên giới

1059/1999/CP-NN,Công văn 1059 1999,Chính phủ CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1059/1999/CP-NN Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 1999 CÔNG VĂN CỦA CHÍNH PHỦ

Ban hành: 07/10/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.110.106