Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 179/1999/N��-CP, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 196294 văn bản

1

Nghị quyết 179/NQ-CP năm 2020 về phê duyệt Nghị định thư thực hiện gói cam kết thứ mười một về dịch vụ vận tải hàng không trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ (AFAS) do Chính phủ ban hành

179/NQ-CP,Nghị quyết 179 2020,Chính phủ,Nghị định thư thực hiện vận tải hàng không,Vận tải hàng không theo Hiệp định ASEAN,Gói cam kết dịch vụ vận tải hàng không,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2020

2

Nghị định 179/1999/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Tài nguyên nước

179/1999/ND-CP,Nghị định 179 1999,Chính phủ,Luật Tài nguyên nước,Hướng dẫn,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 179/1999/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 1999

Ban hành: 30/12/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

3

Nghị định 179/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

179/2013/ND-CP,Nghị định 179 2013,Chính phủ,Vi phạm hành chính,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 179/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2013

Ban hành: 14/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2013

4

Nghị định 179/2007/NĐ-CP ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ

179/2007/ND-CP,Nghị định 179 2007,Chính phủ,Quy chế làm việc của Chính Phủ,Quy chế làm việc,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 179/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm

Ban hành: 03/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2007

5

Thông báo 179/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Hội nghị trực tuyến về tình hình triển khai các dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành

179/TB-VPCP,Thông báo 179 2021,Văn phòng Chính phủ,Triển khai dự án trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông,Dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông,Kết luận về dự án trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 08/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2021

6

Quyết định 179/QĐ-UBDT năm 2021 về Kế hoạch xây dựng Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện do Ủy ban Dân tộc ban hành

179/QD-UBDT,Quyết định 179 2021,Uỷ ban Dân tộc,Chức năng cơ quan chuyên môn công tác dân tộc,Cơ quan công tác dân tộc thuộc Ủy ban cấp tỉnh,Cơ quan công tác dân tộc thuộc Ủy ban cấp huyện,Bộ máy hành chính ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2021

7

Quyết định 179/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025

179/QD-UBND,Quyết định 179 2021,Tỉnh An Giang,Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh An Giang,Phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử,Phê duyệt phát triển thương mại điện tử An Giang,Thương mại,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 27/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2021

8

Quyết định 179/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa

179/QD-UBND,Quyết định 179 2021,Tỉnh Khánh Hòa,Thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai,Giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên,Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Khánh Hòa,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 19/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2021

9

Nghị quyết 179/NQ-HĐND năm 2020 phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 do tỉnh Điện Biên ban hành

179/NQ-HDND,Nghị quyết 179 2020,Tỉnh Điện Biên,Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương,Quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Điện Biên,Quyết toán ngân sách địa phương năm 2019,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 08/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2021

10

Kế hoạch 179/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 theo Quyết định 1520/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

179/KH-UBND,Tỉnh Kiên Giang,Thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi,Chiến lược phát triển chăn nuôi tỉnh Kiên Giang,Chiến lược phát triển chăn nuôi 2021 2030 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 13/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2021

11

Nghị định 179/2004/NĐ-CP quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2004 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 179/2004/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 2004 QUY ĐỊNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa ngày 24 tháng 12 năm 1999; Theo đề

Ban hành: 21/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

12

Kế hoạch 179/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

179/KH-UBND,Quyết định 179 2020,Tỉnh Lạng Sơn,Thực hiện trợ giúp người khuyết tật tỉnh Lạng Sơn,Chương trình trợ giúp người khuyết tật tỉnh Lạng Sơn,Trợ giúp người khuyết tật tỉnh Lạng Sơn 2021 2030,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 09/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2021

13

Nghị định 179-CP năm 1994 sửa đổi Quy chế Đặt và hoạt động của Văn phòng đại diện tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam kèm theo Nghị định 82-CP năm 1994

179-CP,Nghị định 179-CP 1994,Chính phủ,Đặt văn phòng đại diện,Quy chế,Văn phòng đại diện,Tổ chức kinh tế nước ngoài,Tổ chức kinh tế nước ngoài tại VN,Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài,Sửa đổi,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/11/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

14

Kế hoạch 179/KH-UBND năm 2020 về nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Hà Nội

179/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Ứng dụng công nghệ thông tin Hà Nội,Hoạt động thông tin cơ sở Hà Nội,Hoạt động thông tin cơ sở dựa trên công nghệ thông tin,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 07/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2020

15

Kế hoạch 179/KH-UBND năm 2020 về phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2020-2025

179/KH-UBND,Tỉnh Thanh Hóa,Phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi,Phòng chống bệnh Dịch tả lợn tỉnh Thanh Hóa,Phòng chống bệnh Dịch tả lợn 2020 2025 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2020

16

Kế hoạch 179/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 893/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

179/KH-UBND,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Thực hiện Quyết định 893/QĐ-TTg Thừa Thiên Huế,Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ,Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về công chức,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 28/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2020

17

Quyết định 179/1999/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp quản lý trại tạm giam, nhà tạm giữ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

179/1999/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 179/1999/QĐ-TTG NGÀY 30 THÁNG 8 NĂM 1999 QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP QUẢN LÝ TRẠI TẠM GIAM, NHÀ TẠM GIỮ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Nghị định số 25/CP ngày 23

Ban hành: 30/08/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

18

Kế hoạch 179/KH-UBND năm 2020 về đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và trật tự an toàn xã hội, ứng phó với dịch Covid-19 trong đợt cao điểm phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An

179/KH-UBND,Tỉnh Nghệ An,Tháo gỡ khó khăn sản xuất ứng phó Covid-19,Tháo gỡ khó khăn kinh doanh ứng phó Covid-19,Bảo đảm an sinh xã hội ứng phó Covid-19 tỉnh Nghệ An,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2020

19

Kế hoạch 179/KH-UBND năm 2020 về đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona tại tỉnh Cao Bằng

179/KH-UBND,Tỉnh Cao Bằng,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 179/KH-UBND Cao Bằng, ngày 04 tháng 02 năm 2020 KẾ HOẠCH ĐÁP

Ban hành: 04/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2020

20

Quyết định 179/QĐ-UBND về Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

179/QD-UBND,Quyết định 179 2020,Tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 179/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 31 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 31/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.223.30