Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1780/BXD-KTXD "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 10092 văn bản

1

Quyết định 1780/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, mở rộng Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh Quảng Trị

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1780/QĐ-UBND Quảng Trị, ngày 29 tháng 06 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN

Ban hành: 29/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2017

2

Quyết định 1780/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch phổ biến Luật Trẻ em năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Định

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1780/QĐ-UBND Bình Định, ngày 23 tháng 5 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHỔ

Ban hành: 23/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2017

3

Kế hoạch 1780/KH-UBND thực hiện việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập và hướng dẫn phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2017 do tỉnh Bình Dương ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1780/KH-UBND Bình Dương, ngày 10 tháng 5 năm 2017 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN VIỆC GIAO QUYỀN TỰ

Ban hành: 10/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2017

4

Quyết định 1780/QĐ-TCHQ năm 2016 về Quy trình hoàn thuế, không thu thuế xét giảm thuế đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1780/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH HOÀN THUẾ,

Ban hành: 17/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

5

Quyết định 1780/QĐ-UBND năm 2016 công bố xếp loại doanh nghiệp và Hội đồng thành viên, Ban giám đốc doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc tỉnh Thanh Hóa quản lý năm 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1780/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 25 tháng 05 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP VÀ

Ban hành: 25/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2016

6

Quyết định 1780/QĐ-UBND năm 2015 về sửa đổi Chương trình đổi mới công nghệ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Cần Thơ giai đoạn 2013 - 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1780/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 19 tháng 6 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHƯƠNG

Ban hành: 19/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2015

7

Quyết định 1780/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tân Lộc thành phố Cần Thơ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1780/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 01 tháng 7 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

Ban hành: 01/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2014

8

Quyết định 1780/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt Quy hoạch cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2020 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1780/QĐ-UBND Phú Yên, ngày 27 tháng 10 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CẤP NƯỚC

Ban hành: 27/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2011

9

Quyết định 1780/QĐ-TTg năm 2011 phê duyệt Đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1780/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CÔNG

Ban hành: 12/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2011

10

Quyết định 1780/QĐ-BTC năm 2011 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1780/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG BỐ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC

Ban hành: 26/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2012

11

Quyết định 1780/QĐ-TTg năm 2010 phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2004 - 2011 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1780/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH

Ban hành: 24/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2010

12

Quyết định 1780/QĐ-UBND năm 2010 sửa đổi Quyết định 2381/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1780/QĐ-UBND Ngày 08 Tháng 07 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ

Ban hành: 08/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2011

13

Quyết định 1780/QĐ-BGTVT năm 2010 chuyển Công ty Hoa tiêu khu vực VI thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1780/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN CÔNG TY HOA TIÊU KHU VỰC VI THÀNH CÔNG TY TRÁCH

Ban hành: 25/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2010

Ban hành: 24/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2013

15

Quyết định 1780/QĐ-TTg năm 2008 về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Hòa Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 1780/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI TỈNH HÒA

Ban hành: 09/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2008

16

Quyết định 1780/QĐ-BNN-KHCN năm 2011 về định mức kỹ thuật tạm thời áp dụng cho mô hình thuộc dự án khuyến nông Trung ương lĩnh vực Trồng trọt do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1780/QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CÁC ĐỊNH MỨC KỸ THUẬT

Ban hành: 05/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2011

17

Quyết định 1780/QĐ-UBND năm 2007 quy định về phân cấp tuyển dụng viên chức do tỉnh Lâm Đồng ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ----------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1780/QĐ-UBND Đà Lạt, ngày 10 tháng 7 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP

Ban hành: 10/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2013

18

Quyết định 1780/QĐ-BNN-HTQT năm 2009 thành lập Ban tổ chức Hội nghị Lúa gạo Quốc tế lần thứ 3 tại Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1780/QĐ-BNN-HTQT Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC

Ban hành: 25/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2010

19

Tờ trình 922/TTr-SXD hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo văn bản 551/BXD-KTXD do Sở Xây dựng tỉnh Long An ban hành

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO VĂN BẢN SỐ 551/BXD-KTXD NGÀY 02/4/2013 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Căn cứ Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức

Ban hành: 12/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2013

20

Hướng dẫn 301/SXD-KTVLXD năm 2013 điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình theo Công văn 126/BXD-KTXD do Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh ban hành

DỰNG CÔNG TRÌNH THEO CÔNG VĂN SỐ 126/BXD-KTXD NGÀY 22/01/2013 CỦA BỘ XÂY DỰNG - Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003 - Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009; - Căn cứ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị

Ban hành: 10/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

TVPL:
DMCA.com Protection Status