Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 178-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 190081 văn bản

1

Nghị định 178-CP năm 1994 về nhiệm vụ,quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính

178-CP,Nghị định 178-CP 1994,Chính phủ,Bộ Tài chính,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Tổ chức bộ máy,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 178-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm

Ban hành: 28/10/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

2

Quyết định 178-CP năm 1979 về việc chia huyện A Yun Pa thuộc tỉnh Gia Lai - Kon Tum thành huyện A Yun Pa và huyện Krong Pa do Hội đồng Chính phủ ban hành

178-CP,Quyết định 178-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Chia huyện,Huyện Ayun Pa,Tỉnh Gia Lai,Huyện Krông Pa,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 178-CP Hà Nội, ngày 23

Ban hành: 23/04/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2007

3

Quyết định 178-CP năm 1977 về việc hợp nhất và điều chỉnh địa giới một số huyện thuộc tỉnh Vĩnh Phú do Hội đồng Chính phủ ban hành

178-CP,Quyết định 178-CP 1977,Hội đồng Chính phủ,Điều chỉnh địa giới,Tỉnh Vĩnh Phú,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 178-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 1977

Ban hành: 05/07/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2007

4

Nghị quyết số 178-CP về việc đẩy mạnh công tác huy động tiền tiết kiệm của nhân dân do Hội đồng Chính phủ ban hành

178-CP,Nghị quyết 178-CP 1972,Hội đồng Chính phủ,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 178-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 1972 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC HUY ĐỘNG TIỀN TIẾT KIỆM CỦA

Ban hành: 18/09/1972

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2007

5

Quyết định 178-CP năm 1969 về việc mở rộng địa giới thị xã Hà-đông và hợp nhất một số huyện thuộc tỉnh Hà-tây do Hội đồng Chính phủ ban hành

178-CP,Quyết định 178-CP 1969,Hội đồng Chính phủ,Mở rộng địa giới,Thị xã Hà Đông,Tỉnh Hà Tây,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 178-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 1969 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI THỊ XÃ

Ban hành: 15/09/1969

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2007

6

Quyết định 178-CP năm 1964 về việc tách Vụ Thương binh và an toàn xã hội thuộc Bộ Nội vụ thành hai Vụ: Vụ Thương binh và Vụ An toàn xã hội do Hội đồng Chính phủ ban hành

178-CP,Quyết định 178-CP 1964,Hội đồng Chính phủ,Vụ Thương binh an toàn xã hội,Bộ Nội vụ,Vụ Thương binh,Vụ An toàn xã hội,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 178-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 12

Ban hành: 17/12/1964

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2007

7

Thông tư 30-VH/TT-1971 hướng dẫn thi hành Quyết định 178-CP về công tác thư viện do Bộ Văn hóa ban hành

HƯỚNG DẪN THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 178-CP CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC THƯ VIỆN BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA Ngày 16-9-1970, Hội đồng Chính phủ đã ra Quyết định số 178-CP về công tác thư viện. Trong thông tư này, Bộ Văn hóa hướng dẫn thi hành bản quyết định nói trên. I. TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THƯ VIỆN Sách báo là

Ban hành: 17/03/1971

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2007

8

Thông tư 05-LĐ/TT-1979 hướng dẫn thi hành chính sách đối với quân nhân chuyển ngành theo Quyết định 178-CP-1974 do Bộ Lao động ban hành

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN CHUYỂN NGÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 178-CP NGÀY 20-7-1974 CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ. Ngày 20 tháng 7 năm 1974, Hội đồng Chính phủ đã ban hành quyết định số 178-CP sửa đổi, bổ sung chính sách đối với quân nhân chuyển ngành, phục viên. Bộ Lao động đã hướng dẫn thi hành đối với quân nhân

Ban hành: 01/06/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2007

9

Nghị quyết 178/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2020

178/NQ-CP,Nghị quyết 178 2020,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11,Nội dung Phiên họp Chính phủ tháng 11,Phiên họp Chính phủ tháng 11 năm 2020,Đầu tư,Thương mại,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2020

10

Nghị định 178/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

178/2013/ND-CP,Nghị định 178 2013,Chính phủ,Hình thức xử phạt hành chính,Xử phạt hành chính về thực phẩm,Tiền phạt vi phạm hành chính,Thương mại,Vi phạm hành chính,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 14/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2013

11

Nghị định 178/2007/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

178/2007/ND-CP,Nghị định 178 2007,Chính phủ,Nhiệm vụ quyền hạn cơ quan ngang Bộ,Bộ cơ quan ngang Bộ,Cơ quan ngang bộ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 178/2007/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 03/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2007

12

Nghị quyết 178/NQ-HĐND thông qua bổ sung kế hoạch thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

178/NQ-HDND,Nghị quyết 178 2021,Tỉnh Quảng Bình,Thông qua bổ sung kế hoạch thu hồi đất tỉnh Quảng Bình,Bổ sung kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất Quảng Bình,Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất tỉnh Quảng Bình,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 28/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2021

13

Quyết định 178/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

178/QD-UBND,Quyết định 178 2021,Tỉnh Gia Lai,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Gia Lai 2021,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Chư Păh,Kế hoạch sử dụng đất huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 26/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2021

14

Kế hoạch 178/KH-BGDĐT năm 2021 về tổ chức biên soạn Thông tư sửa đổi Thông tư 13/2011/TT-BGDĐT Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

178/KH-BGDDT,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Biên soạn sửa đổi Thông tư 13/2011/TT-BGDĐT,Sửa đổi Quy chế tổ chức của trường tiểu học,Sửa đổi Quy chế hoạt động của trường tiểu học,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2021

15

Quyết định 178/QĐ-TTg năm 2021 về xuất cấp hóa chất khử khuẩn từ nguồn dự trữ quốc gia cho các bộ và địa phương để cấp cho đơn vị phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

178/QD-TTg,Quyết định 178 2021,Thủ tướng Chính phủ,Xuất cấp hóa chất khử khuẩn cho bộ phòng chống Covid-19,Xuất cấp hóa chất khử khuẩn cho địa phương chống Covid-19,Xuất cấp hóa chất khử khuẩn từ nguồn dự trữ quốc gia,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2021

16

Quyết định 178/QĐ-BTP năm 2021 về Kế hoạch xây dựng Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn do Bộ Tư pháp ban hành

178/QD-BTP,Quyết định 178 2021,Bộ Tư pháp,Áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã,Áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại phường,Áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại thị trấn,Vi phạm hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2021

17

Quyết định 178/QĐ-UBND về giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Khánh Hòa năm 2021

178/QD-UBND,Quyết định 178 2021,Tỉnh Khánh Hòa,Giao biên chế công chức trong cơ quan hành chính,Giao biên chế công chức trong cơ quan Khánh Hòa,Giao biên chế công chức trong cơ quan năm 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ----------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 19/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2021

18

Quyết định 178/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông cấp tỉnh, cấp huyện trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định

178/QD-UBND,Quyết định 178 2021,Tỉnh Bình Định,Quy trình giải quyết thủ tục về Giáo dục Bình Định,Giải quyết thủ tục về Giáo dục của Sở Giáo dục Bình Định,Thủ tục về Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục Bình Định,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 14/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2021

19

Kế hoạch 178/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

178/KH-UBND,Tỉnh Kiên Giang,Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa,Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Kiên Giang,Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 13/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2021

20

Nghị định 178/2004/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm

178/2004/ND-CP,Nghị định 178 2004,Chính phủ,Pháp lệnh Phòng chống mại dâm,Phòng chống mại dâm,Hướng dẫn,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 178/2004/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15

Ban hành: 15/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.64