Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 1774/TCHQ-TXNK "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 23818 công văn

1

Công văn 1774/TCHQ-TXNK năm 2015 về thuế chống bán phá giá đối với hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số: 1774/TCHQ-TXNK V/v thuế chống bán phá giá Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2015 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh. Tổng cục Hải quan nhận được công văn số LV150206-TXNK ngày 10/02/2015 của Công ty TNHH Laird Việt Nam về vướng mắc trong việc áp dụng thuế chống bán phá giá đối với hàng hóa nhập

Ban hành: 05/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2015

2

Công văn 1774/TCHQ-TXNK về mặt hàng thép lá cán nguội do Tổng cục Hải quan ban hành

1774/TCHQ-TXNK V/v mặt hàng thép lá cán nguội Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2013 Kính gửi: Công ty CP thương mại và sản xuất Tân Phước Khanh. (Khu công nghiệp, Phú Mỹ I, TT Phú Mỹ, Tân Thành, Vũng Tàu) Trả lời công văn số 05/03/TPK-HQ ngày 22/03/2013 của

Ban hành: 08/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2013

3

Công văn số 1774/TCHQ-GSQL về việc áp dụng ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

1774/TCHQ-GSQL,Công văn 1774 2008,Tổng cục Hải quan,Đầu tư BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1774/TCHQ-GSQL V/v: áp dụng ưu đãi đầu tư Hà Nội, ngày 18

Ban hành: 18/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2008

4

Công văn số 1774/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xin kéo dài thời hạn nộp thuế truy thu theo quyết định 03/QĐ-CHQTN

1774/TCHQ-KTTT,Công văn 1774 2006,Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1774/TCHQ-KTTT Hà Nội, ngày 25 tháng 04

Ban hành: 25/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

5

Công văn 1774/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1774/TTg-NN,Công văn 1774 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện Dự án,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa Hải Dương,Chuyển mục đích thực hiện Dự án tỉnh Hải Dương,Đầu tư,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 15/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2020

6

Công văn 6304/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với máy phân loại màu chè do Tổng cục Hải quan ban hành

ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính. Ngày 20/3/2020, Tổng cục Hải quan có công văn số 1774/TCHQ-TXNK gửi Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về xử lý thuế GTGT máy phân loại màu chè theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 1677/BTC-TCT ngày 29/01/2016. Trường hợp mặt hàng “máy phân loại màu chè” chưa được hướng dẫn tại khoản 2 Điều 1

Ban hành: 25/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2020

7

Công văn 1774/VPCP-QHQT năm 2020 về tạm hoãn đi công tác nước ngoài do Văn phòng Chính phủ ban hành

1774/VPCP-QHQT,Công văn 1774 2020,Văn phòng Chính phủ,Công tác nước ngoài,Đi công tác nước ngoài ,Xuất cảnh tạm hoãn xuất cảnh ,Thể thao - Y tế,Quyền dân sự VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2020

8

Công văn 969/TCHQ-TXNK năm 2021 thực hiện Thông tư 06/2021/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

969/TCHQ-TXNK,Công văn 969 2021,Tổng cục Hải quan,Thực hiện Thông tư 06/2021/TT-BTC,Quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu,Quản lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 01/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2021

9

Công văn 930/TCHQ-TXNK năm 2021 về nhập khẩu dây chuyền máy móc phục vụ sản xuất phân bón do Tổng cục Hải quan ban hành

930/TCHQ-TXNK,Công văn 930 2021,Tổng cục Hải quan,Hướng dẫn nhập khẩu dây chuyền máy móc,Dây chuyền máy móc phục vụ sản xuất phân bón,Nhập khẩu dây chuyền máy móc,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2021

10

Công văn 929/TCHQ-TXNK năm 2021 về việc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu là dụng cụ truyền máu, lọc máu do Tổng cục Hải quan ban hành

929/TCHQ-TXNK,Công văn 929 2021,Tổng cục Hải quan,Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu là dụng cụ truyền máu,Thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dụng cụ truyền máu,Thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dụng cụ lọc máu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí,Thể thao - Y tế BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------

Ban hành: 26/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2021

11

Công văn 898/TCHQ-TXNK năm 2021 hướng dẫn làm thủ tục xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành

898/TCHQ-TXNK,Công văn 898 2021,Tổng cục Hải quan,Thủ tục xác định trước mã số,Hướng dẫn xác định trước mã số,Hướng dẫn xác định mã HS,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2021

12

Công văn 895/TCHQ-TXNK năm 2021 về xác định trị giá hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

895/TCHQ-TXNK,Công văn 895 2021,Tổng cục Hải quan,Xác định trị giá hải quan,Hướng dẫn trị giá hải quan,Trị giá giao dịch mặt hàng rượu mạnh,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2021

13

Công văn 883/TCHQ-TXNK năm 2021 về đề nghị tái giám định mẫu do Tổng cục Hải quan ban hành

883/TCHQ-TXNK,Công văn 883 2021,Tổng cục Hải quan,Đề nghị tái giám định mẫu,Phân tích lại mặt hàng Cà chua,Tách mẫu tái giám định,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2021

14

Công văn 880/TCHQ-TXNK năm 2021 xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu đưa đi thuê gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

880/TCHQ-TXNK,Công văn 880 2021,Tổng cục Hải quan,Xử lý thuế hàng hóa nhập khẩu đưa đi thuê gia công,Xử lý thuế hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu,Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất đưa đi thuê gia công,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 23/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2021

15

Công văn 878/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại "tủ đông lạnh" do Tổng cục Hải quan ban hành

878/TCHQ-TXNK,Công văn 878 2021,Tổng cục Hải quan,Hướng dẫn phân loại hàng hóa,Phân loại hàng hóa tủ đông lạnh,Hướng dẫn phân loại tủ đông lạnh,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

16

Công văn 879/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu đưa đi thuê gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

879/TCHQ-TXNK,Công văn 879 2021,Tổng cục Hải quan,Xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu,Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu,Hàng hóa nhập khẩu đưa đi thuê gia công,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 23/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

17

Công văn 855/TCHQ-TXNK năm 2021 về áp dụng thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ New Caledonia do Tổng cục Hải quan ban hành

855/TCHQ-TXNK,Công văn 855 2021,Tổng cục Hải quan,Thuế suất hàng hóa nhập khẩu từ New Caledonia,Áp dụng thuế suất nhập khẩu từ New Caledonia,Hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ New Caledonia,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 22/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2021

18

Công văn 856/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại mặt hàng Thuốc thú y do Tổng cục Hải quan ban hành

856/TCHQ-TXNK,Công văn 856 2021,Tổng cục Hải quan,Phân loại mặt hàng Thuốc thú y,Hướng dẫn phân loại Thuốc thú y,Truy thu thuế đối với Thuốc Thú y,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2021

19

Công văn 850/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại mặt hàng “Thuốc thú y Ecotraz 250” do Tổng cục Hải quan ban hành

850/TCHQ-TXNK,Công văn 850 2021,Tổng cục Hải quan,Phân loại mặt hàng Thuốc thú y,Hướng dẫn phân loại Thuốc thú y,Phân loạ Thuốc thú y Ecotraz 250,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2021

20

Công văn 843/TCHQ-TXNK năm 2021 về trả lời vướng mắc về việc cách hiểu mã hàng 3004.20.71 do Tổng cục Hải quan ban hành

843/TCHQ-TXNK,Công văn 843 2021,Tổng cục Hải quan,Cách hiểu mã hàng 3004.20.71,Trả lời mã hàng 3004.20.71,Vướng mắc mã hàng 3004.20.71,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.159.107