Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1774/TCHQ-TXNK "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 5755 văn bản

161

Thông báo 4158/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Dung dịch hóa chất AUROLESS do Tổng cục Hải quan ban hành

4158/TB-TCHQ,Thông báo 4158 2018,Tổng cục Hải quan,Phân loại hàng hóa,Kết quả phân loại hàng hóa,Hóa chất,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4158/TB-TCHQ

Ban hành: 16/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2018

162

Thông báo 4157/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là dung dịch hóa chất do Tổng cục Hải quan ban hành

4157/TB-TCHQ,Thông báo 4157 2018,Tổng cục Hải quan,Kết quả phân loại hàng xuất nhập khẩu ,Phân loại hàng xuất nhập khẩu ,Hóa chất,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2018

163

Thông báo 4156/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là chất bảo vệ bề mặt lớp mạ chống ăn mòn do Tổng cục Hải quan ban hành

4156/TB-TCHQ,Thông báo 4156 2018,Tổng cục Hải quan,Kết quả phân loại hàng xuất nhập khẩu ,Phân loại hàng xuất nhập khẩu ,Chống ăn mòn ,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2018

164

Thông báo 4155/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là chất làm bóng bề mặt lớp mạ Niken do Tổng cục Hải quan ban hành

4155/TB-TCHQ,Thông báo 4155 2018,Tổng cục Hải quan,Kết quả phân loại hàng xuất nhập khẩu ,Phân loại hàng xuất nhập khẩu ,Chất làm bóng ,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2018

165

Thông báo 4153/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là dầu cá dạng lỏng do Tổng cục Hải quan ban hành

4153/TB-TCHQ,Thông báo 4153 2018,Tổng cục Hải quan,Kết quả phân loại hàng xuất nhập khẩu ,Phân loại hàng xuất nhập khẩu ,Quy trình phân loại hàng xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2018

166

Thông báo 4152/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là dung dịch tẩy rửa do Tổng cục Hải quan ban hành

4152/TB-TCHQ,Thông báo 4152 2018,Tổng cục Hải quan,Kết quả phân loại hàng xuất nhập khẩu ,Phân loại hàng xuất nhập khẩu,Dung dịch dùng để tẩy rửa ,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2018

167

Thông báo 4145/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là nhựa amino do Tổng cục Hải quan ban hành

4145/TB-TCHQ,Thông báo 4145 2018,Tổng cục Hải quan,Kết quả phân loại hàng xuất nhập khẩu ,Phân loại hàng xuất nhập khẩu ,Nhựa amino dạng lỏng ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2018

168

Thông báo 4142/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là đầu đá mài bằng kim cương nhân tạo do Tổng cục Hải quan ban hành

4142/TB-TCHQ,Thông báo 4142 2018,Tổng cục Hải quan,Kết quả phân loại hàng xuất nhập khẩu,Phân loại hàng xuất nhập khẩu ,Xuất khẩu đá mài ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2018

169

Thông báo 4141/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là vải Softshell chống thấm do Tổng cục Hải quan ban hành

4141/TB-TCHQ,Thông báo 4141 2018,Tổng cục Hải quan,Kết quả phân loại hàng xuất nhập khẩu ,Phân loại hàng xuất nhập khẩu ,Vải dệt ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2018

170

Thông báo 4143/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là hạt lọc chống lửa do Tổng cục Hải quan ban hành

4143/TB-TCHQ,Thông báo 4143 2018,Tổng cục Hải quan,Kết quả phân loại hàng xuất nhập khẩu ,Phân loại hàng xuất nhập khẩu ,Quy trình phân loại hàng xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 13/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2018

171

Thông báo 4136/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là gia vị hỗn hợp dùng chế biến thực phẩm do Tổng cục Hải quan ban hành

4136/TB-TCHQ,Thông báo 4136 2018,Tổng cục Hải quan,Gia vị,Kết quả phân loại hàng xuất nhập khẩu ,Phân loại hàng xuất nhập khẩu ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2018

172

Thông báo 4144/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là đầu mài đá bằng kim cương nhân tạo do Tổng cục Hải quan ban hành

4144/TB-TCHQ,Thông báo 4144 2018,Tổng cục Hải quan,Kết quả phân loại hàng xuất nhập khẩu ,Phân loại hàng xuất nhập khẩu ,Xuất khẩu đá mài ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2018

173

Thông báo 4116/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là đèn Flash của điện thoại do Tổng cục Hải quan ban hành

4116/TB-TCHQ,Thông báo 4116 2018,Tổng cục Hải quan,Kết quả phân loại hàng xuất nhập khẩu ,Phân loại hàng xuất nhập khẩu ,Điện thoại di động,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2018

174

Thông báo 4137/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là vải lưới do Tổng cục Hải quan ban hành

4137/TB-TCHQ,Thông báo 4137 2018,Tổng cục Hải quan,Kết quả phân loại hàng xuất nhập khẩu ,Phân loại hàng xuất nhập khẩu ,Hàng hóa xuất nhập khẩu là Vải lưới,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 13/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2018

175

Thông báo 4115/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là vải dệt thoi do Tổng cục Hải quan ban hành

4115/TB-TCHQ,Thông báo 4115,Tổng cục Hải quan,Vải dệt thoi ,Kết quả phân loại hàng xuất nhập khẩu ,Phân loại hàng xuất nhập khẩu ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2018

176

Thông báo 4065/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu đối với thép không hợp kim dạng thanh mới chỉ được tạo hình nguội do Tổng cục Hải quan ban hành

4065/TB-TCHQ,Thông báo 4065 2018,Tổng cục Hải quan,Phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu,Hàng hóa xuất nhập khẩu,Kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu ,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2018

177

Thông báo 4029/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả xác định trước mã số đối với hạt nhựa do Tổng cục Hải quan ban hành

4029/TB-TCHQ,Thông báo 4029 2018,Tổng cục Hải quan,Hạt nhựa,Mặt hàng hạt nhựa,Xuất nhập khẩu Hạt nhựa,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4029/TB-TCHQ

Ban hành: 10/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2018

178

Thông báo 4051/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là thép hợp kim cán phẳng do Tổng cục Hải quan ban hành

4051/TB-TCHQ,Thông báo 4051 2018,Tổng cục Hải quan,Phân loại hàng xuất nhập khẩu,Kết quả phân loại hàng xuất nhập khẩu,Thép hợp kim cán phẳng ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2018

179

Thông báo 3998/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là chất kết dính DIVASILL V do Tổng cục Hải quan ban hành

3998/TB-TCHQ,Thông báo 3998 2018,Tổng cục Hải quan,Hàng hóa xuất nhập khẩu,Kết quả phân loại hàng hóa,Phân loại hàng hóa,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2018

180

Thông báo 4015/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Copolyme acrylat nguyên sinh dạng lỏng do Tổng cục Hải quan ban hành

4015/TB-TCHQ,Thông báo 4015 2018,Tổng cục Hải quan,Hàng hóa xuất nhập khẩu ,Kết quả phân loại hàng hóa,Kết quả phân loại hàng hóa nhập khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.228.250