Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1774/TCHQ-TXNK "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 5757 văn bản

41

Quyết định 3153/QĐ-TCHQ năm 2020 quy định về định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa Tổng cục Hải quan và Doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng trong hệ thống hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua hàng ở Việt Nam và mang theo khi xuất cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành

3153/QD-TCHQ,Quyết định 3153 2020,Tổng cục Hải quan,Định dạng thông điệp dữ liệu trong hoàn thuế,Hệ thống hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài,Định dạng dữ liệu trong hoàn thuế giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 13/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2020

42

Quyết định 2939/QĐ-TCHQ năm 2020 quy định về thực hiện phân cấp quản lý công chức, viên chức Tổng cục Hải quan

2939/QD-TCHQ,Quyết định 2939 2020,Tổng cục Hải quan,Phân cấp quản lý công chức Tổng cục Hải quan,Phân cấp quản lý viên chức Tổng cục Hải quan,Thực hiện phân cấp quản lý công chức viên chức,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 06/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2020

43

Thông báo 6735/TB-TCHQ năm 2020 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

6735/TB-TCHQ,Thông báo 6735 2020,Tổng cục Hải quan,Kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu,Kết quả phân loại đối với hàng hóa nhập khẩu,Phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 19/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2020

44

Thông báo 6734/TB-TCHQ năm 2020 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

6734/TB-TCHQ,Thông báo 6734 2020,Tổng cục Hải quan,Kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu,Kết quả phân loại đối với hàng hóa nhập khẩu,Phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 19/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2020

45

Thông báo 6629/TB-TCHQ năm 2020 về kết quả xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành

6629/TB-TCHQ,Thông báo 6629 2020,Tổng cục Hải quan,Trả lại hồ sơ xác định trước mã số hàng hóa,Kết quả xác định trước mã số,Thông báo kết quả xác định trước mã số,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2020

46

Thông báo 6429/TB-TCHQ năm 2020 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là sản phẩm từ nhựa polypropylen do Tổng cục Hải quan ban hành

6429/TB-TCHQ,Thông báo 6429 2020,Tổng cục Hải quan,Kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu,Kết quả phân loại đối với hàng hóa nhập khẩu,Phân loại hàng hóa sản phẩm từ nhựa polypropylen,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 02/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2020

47

Thông báo 6428/TB-TCHQ năm 2020 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

6428/TB-TCHQ,Thông báo 6428 2020,Tổng cục Hải quan,Kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu,Kết quả phân loại đối với hàng hóa nhập khẩu,Phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 02/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2020

48

Quyết định 2328/QĐ-TCHQ năm 2020 quy định về tiêu chuẩn chức danh, chức trách, nhiệm vụ; định biên an toàn tối thiểu thuyền viên trên tàu thuyền tuần tra, kiểm soát Hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

2328/QD-TCHQ,Quyết định 2328 2020,Tổng cục Hải quan,An toàn tối thiểu thuyền viên trên tàu thuyền tuần tra,An toàn thuyền viên trên tàu thuyền kiểm soát Hải quan,An toàn thuyền viên trên tàu thuyền tuần tra Hải quan,Lao động - Tiền lương,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG

Ban hành: 14/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2020

49

Thông báo 5344/TB-TCHQ năm 2020 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Ván gỗ cao su ghép do Tổng cục Hải quan ban hành

5344/TB-TCHQ,Thông báo 5344 2020,Tổng cục Hải quan,Kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu,Kết quả phân loại hàng hóa xuất khẩu là Ván gỗ cao su ghép,Phân loại hàng hóa nhập khẩu là Ván gỗ cao su ghép,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 13/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2020

50

Quyết định 2096/QĐ-TCHQ năm 2020 quy định về định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa Tổng cục Hải quan và Ngân hàng thương mại trong hệ thống hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua hàng ở Việt Nam và mang theo khi xuất cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành

2096/QD-TCHQ,Quyết định 2096 2020,Tổng cục Hải quan,Định dạng thông điệp dữ liệu,Hệ thống hoàn thuế giá trị gia tăng,Hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài,Xuất nhập khẩu,Tiền tệ - Ngân hàng,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 05/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2020

51

Quyết định 1616/QĐ-TCHQ năm 2020 về Kế hoạch hành động đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong và sau dịch bệnh COVID-19 do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

vị thuộc và trực thuộc TCHQ 12/2020 (3) Bãi bỏ việc đề xuất và phê duyệt miễn thuế trong thông quan đối với từng tờ khai hải quan của loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu trong quy trình miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế. Cục TXNK, Cục GSQL

Ban hành: 19/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2020

52

Quyết định 1589/QĐ-TCHQ năm 2020 về Kế hoạch triển khai giải pháp nâng cao xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới của Việt Nam giai đoạn 2020-2021 do Tổng cục Hải quan ban hành

1589/QD-TCHQ,Quyết định 1589 2020,Tổng cục Hải quan,Nâng cao chỉ số Giao dịch thương mại,Nâng cao xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại,Nâng cao chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 16/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2020

53

Quyết định 1471/QĐ-TCHQ năm 2021 về Quy trình lựa chọn, kiểm tra hàng hóa bằng máy soi container do Tổng cục Hải quan ban hành

1471/QD-TCHQ,Quyết định 1471 2020,Tổng cục Hải quan,Quy trình kiểm tra hàng hóa bằng máy soi container,Lựa chọn kiểm tra hàng hóa bằng máy soi container,Quy trình lựa chọn hàng hóa bằng máy soi container,Thương mại BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 01/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2021

54

Quyết định 1304/QĐ-TCHQ năm 2020 về phê duyệt Đề án thí điểm tham vấn một lần, sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

1304/QD-TCHQ,Quyết định 1304 2020,Tổng cục Hải quan,Phê duyệt Đề án thí điểm tham vấn một lần,Phê duyệt sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần,Đề án thí điểm sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần,Thương mại BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 29/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2020

55

Thông báo 2538/TB-TCHQ năm 2020 về kết quả xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành

2538/TB-TCHQ,Thông báo 2538 2020,Tổng cục Hải quan,Kết quả xác định trước mã số,Xác định trước mã số Tổng cục Hải quan,Mã số mã vạch đối với hàng hóa xuất khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2020

56

Quyết định 1048/QĐ-TCHQ năm 2020 về quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng Tổng cục Hải quan

1048/QD-TCHQ,Quyết định 1048 2020,Tổng cục Hải quan,Bảo đảm an toàn thông tin mạng Tổng cục Hải quan,Bảo đảm an ninh thông tin mạng Tổng cục Hải quan,Quy chế bảo đảm an toàn an ninh thông tin mạng,Xuất nhập khẩu,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 14/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2021

57

Chỉ thị 1040/CT-TCHQ về thực hiện đồng bộ, quyết liệt giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020 do Tổng cục Hải quan ban hành

dung đánh giá thu ngân sách năm 2020 theo đúng mẫu và thời gian quy định tại Công văn 804/TCHQ-TXNK ngày 14/02/2017. 10.2. Tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế tại đơn vị; phân loại các nhóm nợ có khả năng thu, nợ không có khả năng thu, mỗi nhóm nợ có đánh giá chi tiết theo từng doanh nghiệp, tờ khai, tình trạng nợ thuế của doanh

Ban hành: 21/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2020

58

Thông báo 845/TB-TCHQ năm 2020 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

845/TB-TCHQ,Thông báo 845 2020,Tổng cục Hải quan,Phân loại hàng hóa xuất khẩu,Phân loại đối với hàng hóa nhập khẩu,Kết quả phân loại hàng hóa Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2020

59

Quyết định 192/QĐ-TCHQ năm 2020 về Quy chế phối hợp xử lý thông tin liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan của các quốc gia bị áp dụng biện pháp trừng phạt theo Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

192/QD-TCHQ,Quyết định 192 2020,Tổng cục Hải quan,Xử lý thông tin,Hàng hóa xuất nhập khẩu ,Quy định mang tính trừng phạt,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2020

60

Quyết định 191/QĐ-TCHQ năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục trực thuộc Cục Kiểm tra sau thông quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

191/QD-TCHQ,Quyết định 191 2020,Tổng cục Hải quan,Chi cục Kiểm tra sau thông quan,Cơ cấu tổ chức,Cục Kiểm tra sau thông quan,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.251