Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 177/2003/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 180342 văn bản

1

Quyết định 177/2003/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 177/2003/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 177/2003/QĐ-TTG NGÀY

Ban hành: 01/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2012

2

Quyết định 177/QĐ-TTg về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho địa phương dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, giáp hạt năm 2018 và bị thiệt hại do dịch bệnh hại lúa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 177/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XUẤT CẤP GẠO TỪ NGUỒN DỰ TRỮ QUỐC GIA

Ban hành: 06/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2018

3

Quyết định 177/QĐ-TTg năm 2011 về tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 177/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ban hành: 27/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2011

4

Quyết định 177/QĐ-TTg năm 2010 phê duyệt kế hoạch điều chỉnh tiến độ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 177/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH TIẾN ĐỘ SẮP

Ban hành: 29/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2010

5

Quyết định 177/QĐ-QLD năm 2019 về rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi Danh mục các thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 177/QĐ-QLD Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC RÚT SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC RA

Ban hành: 22/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2019

6

Quyết định 177/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 177/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 21 tháng 3 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH

Ban hành: 21/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2019

7

Quyết định 177/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 177/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày 23 tháng 01 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC

Ban hành: 23/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2019

8

Quyết định 177/QĐ-TTg năm 2008 tặng thưởng cờ thi đua của Chính phủ cho Bảo hiểm Xã hội các Tỉnh An Giang, Bình Dương, Hải Dương, Quảng Bình, Lạng Sơn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------ Số: 177/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ban hành: 05/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2008

9

Quyết định 177/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Cao Bằng do tỉnh Cao Bằng ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 177/QĐ-UBND Cao Bằng, ngày 28 tháng 02 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH

Ban hành: 28/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2018

10

Quyết định 177/QĐ-BCĐCCHC Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 177/QĐ-BCĐCCHC Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ

Ban hành: 29/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2017

11

Quyết định 177/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản do tỉnh Lai Châu ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 177/QĐ-UBND Lai Châu, ngày 08 tháng 3 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI

Ban hành: 08/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2017

12

Quyết định 177/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt mức trích tỷ lệ % số tiền lãi thu được từ Quỹ quốc gia về việc làm do tỉnh Bắc Ninh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 177/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 27 tháng 02 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MỨC TRÍCH TỶ

Ban hành: 27/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2017

13

Quyết định 177/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp và thương mại tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 177/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 16 tháng 01 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU

Ban hành: 16/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2017

14

Quyết định 177/2007/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 177/2007/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT “ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN NHIÊN LIỆU SINH HỌC

Ban hành: 20/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2007

15

Quyết định 177/2003/QĐ-UB phê duyệt Đề án Sử dụng hợp lý quỹ biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước tại thành phố Đà Lạt do Tỉnh Lâm Đồng ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 177/2003/QĐ-UB Đà Lạt, ngày 25 tháng 12 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN SỬ DỤNG HỢP

Ban hành: 25/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2014

16

Quyết định 177/2003/QĐ-UB quy định chi tiết tỷ lệ (%) phân chia các khoản thu Ngân sách giữa các cấp Ngân sách được hưởng trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số 177/2003/QĐ-UB Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT TỶ LỆ (%) PHÂN

Ban hành: 22/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2007

17

Quyết định 177/QĐ-UBDT phê duyệt thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư Chương trình 135 năm 2016 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 177/QĐ-UBDT Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BỔ SUNG THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÀO DIỆN

Ban hành: 19/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2016

18

Quyết định 177/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 177/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 04 tháng 04 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÁC THỦ TỤC HÀNH

Ban hành: 04/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2016

19

Quyết định 177/2003/QĐ-BBCVT ban hành "Danh mục dịch vụ bưu chính, mạng và dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng" do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 177/2003/QĐ-BBCVT Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH "DANH MỤC DỊCH VỤ BƯU CHÍNH, MẠNG VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG BẮT BUỘC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG". BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU

Ban hành: 10/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

20

Quyết định 177/2003/QĐ-BCN đổi tên Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật An toàn Công nghiệp khu vực I thành Trung tâm Kiểm định kỹ thuật An toàn Công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành.

BỘ CÔNG NGHIỆP ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 177/2003/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐỔI TÊN TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN CÔNG

Ban hành: 29/10/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.91.157.213