Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 177/2008/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 155872 văn bản

141

Quyết định 2973/2008/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2008-2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

2973/2008/QD-UBND,Quyết định 2973 2008,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Quy hoạch phát triển,Ngành y tế,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2973/2008/QĐ-UBND

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2010

142

Quyết định 14/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, thuế và con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành

14/2008/QD-UBND,Quyết định 14 2008,Tỉnh Thái Bình,Quy chế phối hợp,Giải quyết đăng ký kinh doanh,Giải quyết đăng ký thuế,Đăng ký con dấu,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2010

143

Quyết định 70/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

70/2008/QD-UBND,Quyết định 70,Tỉnh Lâm Đồng,Hoạt động Đo đạc Bản đồ,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/2008/QĐ-UBND Đà Lạt, ngày 31 tháng 12

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2010

144

Quyết định 62/2008/QĐ-UBND thu lệ phí cấp bản sao, chứng thực áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

62/2008/QD-UBND,Quyết định 62 2008,Tỉnh Đồng Tháp,Lệ phí cấp bản sao,Lệ phí chứng thực,Thuế - Phí - Lệ Phí,Dịch vụ pháp lý UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 62/2008/QĐ-UBND

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2010

145

Quyết định 4158/2008/QĐ-UBND quy định giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2009 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

4158/2008/QD-UBND,Quyết định 4158 2008,Tỉnh Quảng Ninh,Bảng giá đất,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4158/2008/QĐ-UBND Hạ Long, ngày 31

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2011

146

Quyết định 59/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 49/2006/QĐ-UBND về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách cho sở, ban, ngành, đảng, đoàn thể cấp tỉnh và huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn áp dụng trên địa bàn tỉnh từ 2007 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

59/2008/QD-UBND,Quyết định 59 2008,Tỉnh Đồng Tháp,Phân bổ dự toán chi thường xuyên ,Chi thường xuyên,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 59/2008/QĐ-UBND

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2011

147

Quyết định 4301/2008/QĐ-UBND về giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2009 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

4301/2008/QD-UBND,Quyết định 4301 2008,Tỉnh Thanh Hóa,Giao dự toán ngân sách nhà nước,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4301/2008/QĐ-UBND

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2011

148

Quyết định 43/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành

43/2008/QD-UBND,Quyết định 43 2008,Tỉnh Sóc Trăng,Phí bảo vệ môi trường,Chế độ thu nộp quản lý sử dụng,Chất thải rắn,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2010

149

Quyết định 44/2008/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành

44/2008/QD-UBND,Quyết định 44 2008,Tỉnh Sóc Trăng,Chế độ thu nộp quản lý sử dụng,Khai thác khoáng sản,Phí bảo vệ môi trường,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2010

150

Quyết định 70/2008/QĐ-UBND quy định mức phụ cấp và kinh phí trang bị phương tiện làm việc đối với lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

70/2008/QD-UBND,Quyết định 70 2008,Thành phố Hà Nội,Mức phụ cấp,Kinh phí trang bị phương tiện làm việc ,Lực lượng bảo vệ dân phố,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2011

151

Quyết định 34/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu

34/2008/QD-UBND,Quyết định 34 2008,Tỉnh Lai Châu,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 34/2008/QĐ-UBND Lai Châu, ngày 31 tháng 12 năm 2008

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2015

152

Quyết định 181/2008/QĐ-UBND về Quy định dạy, học thêm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

181/2008/QD-UBND,Quyết định 181 2008,Tỉnh Bắc Ninh,Quy định dạy học thêm ,Địa bàn tỉnh Bắc Ninh,Giáo dục UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 181/2008/QÐ-UBND

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2012

153

Quyết định 3138/2008/QĐ-UBND về Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

3138/2008/QD-UBND,Quyết định 3138,Tỉnh Cao Bằng,Quyết định 3138/2008/QĐ-UBND,Quy định dạy học thêm ,Tỉnh Cao Bằng,Trường Cao đẳng sư phạm Cao Bằng ,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2012

154

Quyết định 388/2008/QĐ-UBND về Quy định mức chi bảo đảm công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

388/2008/QD-UBND,Quyết định 388 2008,Tỉnh Ninh Thuận,Định mức chi,Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 388/2008/QĐ-UBND

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2012

155

Quyết định 44/2008/QĐ-UBND về bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2009 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

44/2008/QD-UBND,Quyết định 44 2008,Tỉnh Bình Định,Bảng giá đất,Giá đất,Tỉnh Bình Định,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 44/2008/QĐ-UBND Quy Nhơn, ngày 31

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2009

156

Quyết định 66/2008/QĐ-UBND công bố định mức dự toán duy trì, sửa chữa hệ thống thoát nước đô thị thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

66/2008/QD-UBND,Quyết định 66 2008,Thành phố Hà Nội,Định mức dự toán,Hệ thống thoát nước đô thị,Duy trì hệ thống thoát nước,Sửa chữa hệ thống thoát nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2009

157

Quyết định 70/2008/QĐ-UBND về giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2009 do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

70/2008/QD-UBND,Quyết định 70 2008,Tỉnh Vĩnh Phúc,Giá đất,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 70/2008/QĐ-UBND Vĩnh Yên, ngày 31 tháng 12 năm 2008

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2009

158

Quyết định 71/2008/QĐ-UBND quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

71/2008/QD-UBND,Quyết định 71 2008,Tỉnh Vĩnh Phúc,Lệ phí trước bạ đối với ôtô,Xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi,Lệ phí trước bạ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2012

159

Quyết định 385/2008/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận

385/2008/QD-UBND,Quyết định 385 2008,Tỉnh Ninh Thuận,Sở Tài nguyên Môi trường Ninh Thuận,Cơ cấu Sở tài nguyên môi trường,Chức năng Sở Tài nguyên Môi trường ,Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Thuận,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

160

Quyết định 107/2008/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2007 – 2010

107/2008/QD-UBND,Quyết định 107,Tỉnh Bình Thuận,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 107/2008/QĐ-UBND Phan Thiết, ngày 31 tháng 12 năm 2008

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.142.175