Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 177/2008/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 155932 văn bản

121

Quyết định 100/2008/QĐ-UBND về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý khu công viên lịch sử - văn hóa dân tộc do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

100/2008/QD-UBND,Quyết định 100 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế tổ chức và hoạt động,Ban quản lý,Khu Công viên Lịch sử Văn hóa,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2009

122

Quyết định 98/2008/QĐ-UBND chuyển Trung tâm Lưu trữ thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố về Sở Nội vụ thành phố quản lý do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

98/2008/QD-UBND,Quyết định 98 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Văn phòng Hội đồng nhân dân,Chuyển Trung tâm Lưu trữ,Văn phòng Ủy ban nhân dân,Sở Nội vụ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2009

123

Quyết định 67/2008/QĐ-UBND công bố định mức dự toán duy trì, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

67/2008/QD-UBND,Quyết định 67 2008,Thành phố Hà Nội,Định mức dự toán,Hệ thống chiếu sáng công cộng,Công bố,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2009

124

Quyết định 101/2008/QĐ-UBND về giao kế hoạch điều chỉnh chỉ tiêu và kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố năm 2008 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

101/2008/QD-UBND,Quyết định 101 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Giao kế hoạch,Điều chỉnh chỉ tiêu,Kinh phí thực hiện,Chương trình mục tiêu quốc gia,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2009

125

Quyết định 63/2008/QĐ-UBND về một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

63/2008/QD-UBND,Quyết định 63 2008,Thành phố Hà Nội,Chi tiêu tài chính,Định mức chi tiêu tài chính,Phục vụ hoạt động,Hội đồng nhân dân các cấp,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2009

126

Quyết định 4302/2008/QĐ-UBND về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2009 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

4302/2008/QD-UBND,Quyết định 4302 2008,Tỉnh Thanh Hóa,Giá đất,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 4302/2008/QĐ-UBND Thanh Hoá, ngày 31 tháng 12 năm

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2009

127

Quyết định 62/2008/QĐ-UBND về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2009 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

62/2008/QD-UBND,Quyết định 62 2008,Thành phố Hà Nội,Giá đất,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 62/2008/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2009

128

Quyết định 65/2008/QĐ-UBND công bố định mức thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

65/2008/QD-UBND,Quyết định 65 2008,Thành phố Hà Nội,Định mức,Thu gom rác thải đô thị,Vận chuyển rác thải đô thị,Chôn lấp rác thải đô thi,Rác thải đô thị,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2009

129

Quyết định 97/2008/QĐ-UBND thực hiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, chứng nhận đầu tư đăng ký thuế đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và Luật Hợp tác xã do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

97/2008/QD-UBND,Quyết định 97 2008,Tỉnh Đồng Nai,Cơ chế phối hợp,Giải quyết đăng ký kinh doanh,Chứng nhận đầu tư,Đăng ký thuế,Tỉnh Đồng Nai,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2009

130

Quyết định 61/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

61/2008/QD-UBND,Quyết định 61 2008,Thành phố Đà Nẵng,Chính sách hỗ trợ,Người có công cách mạng,Cải thiện nhà ở,Thành phố Đà Nẵng,Bất động sản,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2009

131

Quyết định 83/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Bình Phước do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

83/2008/QD-UBND,Quyết định 83 2008,Tỉnh Bình Phước,Tiếp công dân,Xử lý đơn khiếu nại tố cáo,Giải quyết khiếu nại tố cáo,Tỉnh Bình Phước,Bất động sản,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2010

132

Quyết định 3134/2008/QĐ-UBND về giá cước vận tải hàng hoá bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Cao Bằng do Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành

3134/2008/QD-UBND,Quyết định 3134 2008,Tỉnh Cao Bằng,Cước vận tải hàng hóa,Cước vận tải hàng hóa bằng ôtô,Giá cước vận tải hàng hóa,Vận tải hàng hóa bằng xe ô tô,Tỉnh Cao Bằng,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2009

133

Quyết định 3135/2008/QĐ-UBND về hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn tỉnh Cao Bằng do Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành

3135/2008/QD-UBND,Quyết định 3135 2008,Tỉnh Cao Bằng,Hỗ trợ người có công cách mạng,Hỗ trợ cải thiện nhà ở,Cải thiện nhà ở,Tỉnh Cao Bằng,Bất động sản,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2009

134

Quyết định 386/2008/QĐ-UBND về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

386/2008/QD-UBND,Quyết định 386 2008,Tỉnh Ninh Thuận,Quy hoạch xây dựng,Lập quy hoạch,Thẩm định quy hoạch,Phê duyệt quy hoạch,Quản lý quy hoạch,Tỉnh Ninh Thuận,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2009

135

Quyết định 41/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công thương tỉnh Lai Châu do Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành

41/2008/QD-UBND,Quyết định 41 2008,Tỉnh Lai Châu,Vị trí chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Cơ cấu tổ chức,Chi cục Quản lý thị trường,Tỉnh Lai Châu,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2010

136

Quyết định 46/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về chế độ công tác phí, chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

46/2008/QD-UBND,Quyết định 46 2008,Tỉnh Tiền Giang,Chế độ công tác phí,Cơ quan nhà nước,Chi tổ chức hội nghị,Đơn vị sự nghiệp công lập,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2010

137

Quyết định 96/2008/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quy định về tuyển sinh của Chương trình đào tạo sau đại học giai đoạn 2006 - 2010 kèm theo Quyết định 47/2007/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

96/2008/QD-UBND,Quyết định 96 2008,Tỉnh Đồng Nai,Sửa đổi,Tuyển sinh,Chương trình đào tạo sau đại học,Giai đoạn 2006 2010,Tỉnh Đồng Nai,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2010

138

Quyết định 33/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về phân loại đường phố, vị trí và giá các loại đất tại tỉnh Yên Bái năm 2009 do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành

33/2008/QD-UBND,Quyết định 33,Tỉnh Yên Bái,Giá các loại đất,Tỉnh Yên Bái,Năm 2009,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 33/2008/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 31

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2010

139

Quyết định 481/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được cử đi đào tạo trong và ngoài nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

481/2008/QD-UBND,Quyết định 481 2008,Tỉnh Quảng Ngãi,Chế độ hỗ trợ,Cán bộ công chức,Cử đào tạo trong nước,Cử đào tạo ngoài nước,Tỉnh Quảng Ngãi,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2010

140

Quyết định 82/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về hạt điều xô, hạt điều lò tỉnh Bình Phước do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

82/2008/QD-UBND,Quyết định 82 2008,Tỉnh Bình Phước,Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương,Hạt điều xô,Hạt điều lò,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 82/2008/QĐ-UBND

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.168.111.191