Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 177/2008/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 155935 văn bản

101

Thông báo 177/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Miếng thép do Tổng cục Hải quan ban hành

177/TB-TCHQ,Thông báo 177,Tổng cục Hải quan,Kết quả phân loại , kết quả phân loại xuất nhập khẩu,Sử dụng kết quả phân loại hàng hóa,Thép,Thanh thép,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2015

102

Quyết định 177/2001/QĐ-TCHQ về bảng giá mua tối thiểu đối với những mặt hàng nhập khẩu không thuộc danh mục mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế do Tổng cục trưởng Tổng cụa Hải quan ban hành

177/2001/QD-TCHQ,Quyết định 177 2001,Tổng cục Hải quan,Bảng giá mua tối thiểu,Nhóm hàng Nhà nước không quản lý giá,Thương mại,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SỐ 177/2001/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 14 tháng 3

Ban hành: 14/03/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2012

103

Quyết định 2008/QĐ-KTNN năm 2018 về Chương trình Tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng của Kiểm toán nhà nước

2008/QD-KTNN,Quyết định 2008 2018,Kiểm toán Nhà nước,Tài liệu bồi dưỡng,Kiểm toán nhà nước ,Tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo,Kế toán - Kiểm toán,Bộ máy hành chính KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 03/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2018

104

Quyết định 177/2000/QĐ-UB về phân cấp quản lý cán bộ do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành

nhận: - Như điều 3; - Lưu VP/UB TM/ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Mạo QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÁN BỘ Ban hành kèm theo Quyết định số 177/2000/QĐ-UB ngày 16 tháng 02 năm 2000 của UBND tỉnh Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Ban hành: 16/02/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2011

105

Thông báo 177/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo do Văn phòng Chính phủ ban hành

177/TB-VPCP,Thông báo 177,Văn phòng Chính phủ,Thị trường Bất động sản,Chính sách nhà ở,Kết luận của Phó Thủ tướng,Bất động sản,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 177

Ban hành: 26/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2014

106

Thông tư 177/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên; lệ phí cấp phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính

177/2016/TT-BTC,Thông tư 177 2016,Bộ Tài chính,Quản lý và sử dụng phí ,Chi phí thẩm định,Phí thẩm định,Cấp giấy phép kinh doanh,Doanh nghiệp du lịch,Doanh nghiệp du lịch nước ngoài,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 01/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2016

107

Quyết định 177/1999/QĐ-TTg về tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

177/1999/QD-TTg,Quyết định 177 1999,Thủ tướng Chính phủ,Quỹ hỗ trợ,Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước,Cổ phần hóa,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 177/1999/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 1999

Ban hành: 30/08/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

108

Quyết định 177QĐ/KHKT năm 1993 về tiêu chuẩn ngành “Thành phần, khối lượng khảo sát và xử lý mối gây hại đập đất” do Bộ trưởng Bộ Thủy lợi ban hành

177QD/KHKT,Quyết định 177QD 1993,Bộ Thuỷ lợi,Tiêu chuẩn ngành,Xử lý mối gây hại đập đất,Khối lượng khảo sát BỘ THỦY LỢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 177 QĐ/KHKT Hà Nội, ngày 17 tháng

Ban hành: 17/12/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2012

109

Quyết định 177/1998/QĐ-TTg về việc áp dụng thí điểm một số chính sách tại khu vực cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo tỉnh Hà Tĩnh do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

177/1998/QD-TTg,Quyết định 177 1998,Thủ tướng Chính phủ,Tỉnh Hà Tĩnh,Áp dụng thí điểm chính sách,Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo,Doanh nghiệp,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 15/09/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

110

Thông báo 177/TB-VPCP ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi tiếp Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh do Văn phòng Chính phủ ban hành

177/TB-VPCP,Thông báo 177,Văn phòng Chính phủ,Công ty gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh,Phó Thủ tướng trả lời công ty Hưng Nghiệp Formosa ,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 24/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2013

111

Quyết định 2008/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác hỗ trợ triển khai Qui trình lập kế hoạch lồng ghép phát triển xã do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

2008/QD-UBND,Quyết định 2008 2006,Tỉnh Quảng Ngãi,Thành lập Tổ công tác,Kế hoạch lồng ghép phát triển xã ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2008/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 08 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ

Ban hành: 28/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2006

112

Nghị quyết 177/2015/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 do tỉnh Quảng Nam ban hành

177/2015/NQ-HDND,Nghị quyết 177 2015,Tỉnh Quảng Nam,Thương mại,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 177/2015/NQ-HĐND Quảng Nam, ngày 11

Ban hành: 11/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2016

113

Thông tư 177/2015/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

177/2015/TT-BTC,Thông tư 177 2015,Bộ Tài chính,Bảo hiểm tiền gửi,Bảo hiểm tiền gửi tiết kiệm,Chế độ kế toán bảo hiểm tiền gửi ,Chế độ kế toán,Bảo hiểm,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2016

114

Nghị quyết 177/2015/NQ-HĐND về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

177/2015/NQ-HDND,Nghị quyết 177 2015,Tỉnh Lạng Sơn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 177/2015/NQ-HĐND Lạng Sơn,

Ban hành: 16/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2015

115

Nghị quyết 177/2015/NQ-HĐND về cơ chế vay vốn để giải phóng mặt bằng cho dự án đầu tư trọng điểm của tỉnh Nghệ An năm 2015 và những năm tiếp theo

177/2015/NQ-HDND,Nghị quyết 177,Tỉnh Nghệ An,Đầu tư,Tiền tệ - Ngân hàng,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 177/2015/NQ-HĐND Nghệ An, ngày 10

Ban hành: 10/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2015

116

Nghị quyết 177/2015/NQ-HĐND quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Giang

177/2015/NQ-HDND,Nghị quyết 177,Tỉnh Hà Giang,Thủ tục Tố tụng,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 177/2015/NQ-HĐND Hà Giang, ngày 24 tháng

Ban hành: 24/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2015

117

Quyết định 272/2008/QĐ-UBND về Quy chế khen thưởng phong trào thi đua "Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi" do tỉnh Quảng Ninh ban hành

272/2008/QD-UBND,Quyết định 272 2009,Tỉnh Quảng Ninh,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 272/2008/QĐ-UBND Hạ Long, ngày 22 tháng 01 năm 2009

Ban hành: 22/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2013

118

Quyết định 47/2008/QĐ-UBND về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

47/2008/QD-UBND,Quyết định 47 2008,Tỉnh Đắk Lắk,Giá đất,Tỉnh Đắk Lắk,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 47/2008/QĐ-UBND Buôn Ma Thuột, ngày 31 tháng 12 năm

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2009

119

Quyết định 64/2008/QĐ-UBND về việc thực hiện chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

64/2008/QD-UBND,Quyết định 64 2008,Thành phố Hà Nội,Chế độ,Hỗ trợ,Cán bộ công chức,Tiếp công dân,Xử lý đơn khiếu nại tố cáo,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2009

120

Quyết định 69/2008/QĐ-UBND công bố định mức dự toán duy trì chăn nuôi động vật tại vườn thú thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

69/2008/QD-UBND,Quyết định 69 2008,Thành phố Hà Nội,Định mức dự toán,Chăn nuôi động vật tại vườn thú,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 69/2008/QĐ-UBND

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.55.175