Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 177/2008/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 155935 văn bản

81

Quyết định 177/2004/QĐ-UB về Quy định phân cấp quản lý khai thác, bảo vệ và thuỷ lợi phí đối với công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

177/2004/QD-UB,Quyết định 177 2004,Tỉnh Khánh Hòa,Phân cấp quản lý khai thác,Phân cấp quản lý bảo vệ,Tỉnh Khánh Hòa,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 01/10/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2012

82

Quyết định 177/2004/QĐ-UB bổ sung dự toán chi sự nghiệp giáo dục – đào tạo năm 2004 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

177/2004/QD-UB,Quyết định 177 2004,Thành phố Hồ Chí Minh,Dự toán chi sự nghiệp giáo dục,Dự toán chi,Bổ sung,Tài chính nhà nước,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 177/2004/QĐ-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07

Ban hành: 20/07/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2009

83

Quyết định 177/2004/QĐ-UB về thành lập Hãng phim Truyền hình trực thuộc Đài Phát thanh Truyền hình thành phố Cần Thơ

177/2004/QD-UB,Quyết định 177 2004,Thành phố Cần Thơ,Hãng phim Truyền hình Cần Thơ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 177/2004/QĐ-UB Cần Thơ,

Ban hành: 12/06/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2013

84

Công ước 177 năm 1996 về việc làm tại nhà

Điều ước quốc tế 177,***,177,Lao động - Tiền lương CÔNG ƯỚC SỐ 177 CÔNG ƯỚC VỀ VIỆC LÀM TẠI NHÀ, 1996 Hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao động quốc tế Sau khi được Hội đồng quản trị của Văn phòng Lao động quốc tế triệu tập tại Giơ-ne-vơ ngày 4 tháng 6 năm 1996 tại kỳ họp thứ tám mươi ba, và Sau khi nhắc lại nhiều

Ban hành: 20/06/1996

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2010

85

Quyết định 177/2003/QĐ-UB phê duyệt Đề án Sử dụng hợp lý quỹ biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước tại thành phố Đà Lạt do Tỉnh Lâm Đồng ban hành

177/2003/QD-UB,Quyết định 177 2003,Tỉnh Lâm Đồng,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 177/2003/QĐ-UB Đà Lạt, ngày 25 tháng 12

Ban hành: 25/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2014

86

Quyết định 177/2003/QĐ-UB quy định chi tiết tỷ lệ (%) phân chia các khoản thu Ngân sách giữa các cấp Ngân sách được hưởng trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

177/2003/QD-UB,Quyết định 177 2003,Thành phố Hà Nội,Hợp đồng phân chia sản phẩm,Phân chia ngân sách,Phân chia các khoản thu ngân sách,Phân chia ngành,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc *******

Ban hành: 22/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2007

87

Quyết định 177/2003/QĐ-BBCVT ban hành "Danh mục dịch vụ bưu chính, mạng và dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng" do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

177/2003/QD-BBCVT,Quyết định 177 2003,Bộ Bưu chính Viễn thông,Danh mục bắt buộc quản lý chất lượng,Dịch vụ bưu chính,Dịch vụ viễn thông,Công nghệ thông tin BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 177/2003/QĐ-BBCVT Hà Nội, ngày 10 tháng 11

Ban hành: 10/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

88

Quyết định 177/2003/QĐ-BCN đổi tên Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật An toàn Công nghiệp khu vực I thành Trung tâm Kiểm định kỹ thuật An toàn Công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành.

177/2003/QD-BCN,Quyết định 177 2003,Bộ Công nghiệp,Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn,Khu vực I 1,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG NGHIỆP ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 177/2003/QĐ

Ban hành: 29/10/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2007

89

Quyết định 177/2003/QĐ-BTC sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của một số mặt hàng thuộc nhóm 2709 và 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

177/2003/QD-BTC,Quyết định 177 2003,Bộ Tài chính,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi,Sửa đổi,Thuế suất,Thuế nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 177/2003/QĐ

Ban hành: 23/10/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2010

90

Quyết định 177/2003/QĐ-UB về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

TM. UBND TỈNH QUẢNG NGÃI CHỦ TỊCH Nguyễn Kim Hiệu QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Ban hành kèm theo Quyết dịnh số 177/2003/QĐ-UB ngày 02 tháng 10 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi) I. CHỨC NĂNG 1. Sở Tài

Ban hành: 02/10/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2012

91

Quyết định 177/2003/QĐ-UB thành lập Tổng Công ty Văn hóa Sàigòn thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

177/2003/QD-UB,Quyết định 177 2003,Thành phố Hồ Chí Minh,Văn hóa Sàigòn,Mô hình,Tổng công ty,Công ty mẹ,Công ty con,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 177/2003/QĐ-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 09 năm 2003

Ban hành: 12/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

92

Quyết định 177/2003/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

177/2003/QD-TTg,Quyết định 177 2003,Thủ tướng Chính phủ,Cục Văn thư Lưu trữ nhà nước,Cục Văn thư Lưu trữ,Văn thư và Lưu trữ Nhà nước,Cơ cấu tổ chức,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 01/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2012

93

Nghị quyết 177/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

177/2018/NQ-HDND,Nghị quyết 177 2018,Tỉnh Đồng Tháp,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 177/2018/NQ-HĐND Đồng Tháp, ngày 18 tháng

Ban hành: 18/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2018

94

Quyết định 2008/QĐ-UBND năm 2010 công nhận đơn vị đạt chuẩn quốc gia về y tế do tỉnh Bạc Liêu ban hành

2008/QD-UBND,Quyết định 2008,Tỉnh Bạc Liêu,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2008/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 16 tháng 8 năm 2010

Ban hành: 16/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2013

95

Quyết định 177/2002/QĐ-UB phê duyệt điều hoà kế hoạch vốn XDCB năm 2002 do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

177/2002/QD-UB,Quyết định 177 2002,Thành phố Hà Nội,Năm 2002,Điều hòa vốn xây dựng cơ bản,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 177/2002/QĐ-UB Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2002

Ban hành: 20/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

96

Quyết định 2008/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng đường giao thông thôn Phù Khê Thượng, thị xã Từ Sơn, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

2008/QD-UBND,Quyết định 2008,Tỉnh Bắc Ninh,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2008/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 31 tháng 12 năm 2009

Ban hành: 31/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2016

97

Quyết định 2008/QĐ-UBND năm 2009 về công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

2008/QD-UBND,Quyết định 2008 2009,Tỉnh Bến Tre,Công bố bộ thủ tục hành chính,Sở Giao thông vận tải,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 24/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2011

98

Quyết định 177/2002/QĐ-BYT về khung giá các dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng và ngày điều trị của các bệnh, nhóm bệnh điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh, bệnh viện điều dưỡng-phục hồi chức năng được bảo hiểm y tế thanh toán do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

177/2002/QD-BYT,Quyết định 177 2002,Bộ Y tế,Dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng,Khung giá dịch vụ,Phục hồi chức năng,Phục hồi,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số:

Ban hành: 21/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2009

99

Thông báo 177/TB-VPCP năm 2015 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về nhân lực y tế do Văn phòng Chính phủ ban hành

177/TB-VPCP,Thông báo 177,Văn phòng Chính phủ,Nhân lực ,Kết luận,Nguồn nhân lực Y tế ,Nhân lực y tế,Kết luận của Phó Thủ tướng,Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng ,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2015

100

Quyết định 177/2001/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói, giảm nghèo và việc làm giai đoạn 2001-2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

177/2001/QD-TTg,Quyết định 177,Thủ tướng Chính phủ,Chương trình mục tiêu Xóa đói giảm nghèo,Xóa đói giảm nghèo,Thành lập ban chủ nhiệm,Ban chủ nhiệm,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 09/11/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.240.143