Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 177/2008/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 155893 văn bản

61

Quyết định 177/QĐ-UBDT năm 2009 về Quy chế làm việc của Vụ Chính sách dân tộc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

177/QĐ-UBDT Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Dân tộc (ban hành kèm theo Quyết định số 05/2008/QĐ-UBDT ngày 24/11/2008 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc;

Ban hành: 10/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2015

62

Quyết định 2008/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quốc tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

2008/QD-UBND,Quyết định 2008,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2008/QĐ-UBND Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 19

Ban hành: 19/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2017

63

Quyết định 2008/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

2008/QD-UBND,Quyết định 2008 2017,Tỉnh Khánh Hòa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2008/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 12 tháng 7 năm 2017

Ban hành: 12/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2018

64

Quyết định 2008/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Danh mục cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên thông cấp tỉnh thuộc chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau

2008/QD-UBND,Quyết định 2008,Tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2008/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 21 tháng 11 năm 2016

Ban hành: 21/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2017

65

Quyết định 177/QĐ-TTg năm 2008 tặng thưởng cờ thi đua của Chính phủ cho Bảo hiểm Xã hội các Tỉnh An Giang, Bình Dương, Hải Dương, Quảng Bình, Lạng Sơn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

177/QD-TTg, Quyết định 177, Thủ tướng Chính phủ, Tặng thưởng cờ thi đua, Tặng thưởng Cờ thi đua Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ, Văn hóa- Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------ Số: 177/QĐ

Ban hành: 05/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2008

66

Quyết định 2008/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế

2008/QD-UBND,Quyết định 2008 2016,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2008/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 08

Ban hành: 26/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2016

67

Quyết định 177/QĐ-BNN-QLCL năm 2011 về Quy trình kiểm tra nhanh tạp chất trong tôm nguyên liệu do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

177/QD-BNN-QLCL,Quyết định 177 2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Quy trình kiểm tra nhanh tạp chất,Tôm nguyên liệu BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 177/QĐ

Ban hành: 28/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2011

68

Quyết định 177/QĐ-NHPT năm 2007 về Quy định cung ứng và sử dụng Séc trong nước qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam do Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam ban hành

177/QD-NHPT,Quyết định 177 2007,Ngân hàng phát triển Việt Nam,Cung ứng sử dụng séc,Sử dụng séc,Quy chế cung ứng sử dụng séc,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 27/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2011

69

Thông báo 177/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về giảm vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng do Văn phòng Chính phủ ban hành

177/TB-VPCP,Thông báo 177 2019,Văn phòng Chính phủ,Đầu tư vốn nhà nước,Vốn Nhà nước,Nguồn vốn nhà nước,Tài chính nhà nước VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 177/TB-VPCP Hà

Ban hành: 06/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2019

70

Quyết định 2008/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa

2008/QD-UBND,Quyết định 2008 2014,Tỉnh Khánh Hòa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2008/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 05 tháng 08 năm 2014

Ban hành: 05/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2015

71

Quyết định 2008/QĐ-UBND năm 2014 về Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thanh tra Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn trong việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La

2008/QD-UBND,Quyết định 2008,Tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2008/QĐ-UBND Sơn La, ngày 29 tháng 7 năm 2014

Ban hành: 29/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2014

72

Quyết định 177/2007/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

177/2007/QD-TTg,Quyết định 177 2007,Thủ tướng Chính phủ,Đề án phát triển nhiên liệu sinh học,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 177/2007/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 20

Ban hành: 20/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2007

73

Thông báo 177/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nam Định do Văn phòng Chính phủ ban hành

177/TB-VPCP,Thông báo 177 2018,Văn phòng Chính phủ,Kết luận của Phó Thủ tướng,Kết luận buổi làm việc ,Buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 11/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2018

74

Quyết định 177/2006/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định về du lịch giữa Việt Nam và Chi Lê do Thủ tướng Chính phủ ban hành

177/2006/QD-TTg,Quyết định 177 2006,Thủ tướng Chính phủ,Hiệp định du lịch Việt Nam Chi Lê,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 177/2006/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT

Ban hành: 02/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2006

75

Quyết định 2008/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 3376/QĐ-UBND phê duyệt chế độ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và Quyết định 1138/QĐ-UBND điều chỉnh mức chi bồi dưỡng cho người tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

2008/QD-UBND,Quyết định 2008,Tỉnh Bắc Kạn,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2008/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 03 tháng 12 năm 2012

Ban hành: 03/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2015

76

Thông tư 177/2019/TT-BQP quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiễm, cách chức và mẫu Giấy chứng nhận Cảnh sát viên, Trinh sát viên của Cảnh sát biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

177/2019/TT-BQP,Thông tư 177 2019,Bộ Quốc phòng,Cảnh sát biển ,Giấy chứng nhận,Cảnh sát biển Việt Nam,Bộ máy hành chính BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 177/2019/TT-BQP Hà Nội, ngày

Ban hành: 30/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2019

77

Quyết định 177/2005/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Kon Tum do Thủ tướng Chính phủ ban hành

177/2005/QD-TTg,Quyết định 177 2005,Thủ tướng Chính phủ,Ban Quản lý khu Công Nghiệp,Tỉnh Kon Tum,Thành lập,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 177/2005/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ

Ban hành: 15/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

78

Quyết định 177/2005/QĐ-UB về Quy định mức chi công tác phí và chế độ hội nghị đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công trên địa bàn tỉnh Yên Bái do Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành

Phùng Quốc Hiển QUY ĐỊNH MỨC CHI CÔNG TÁC PHÍ VÀ CHẾ ĐỘ CHI HỘI NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI (Ban hành kèm theo Quyết định 177/2005/QĐ-UBND ngày 24/5/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái) Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định mức chi công tác phí, chế độ chi hội

Ban hành: 24/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2012

79

Quyết định 177/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Dệt - May Hà Nội, công ty thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Dệt - May Việt Nam sang thí điểm tổ chức, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành.

177/2004/QD-BCN,Quyết định 177 2004,Bộ Công nghiệp,Tổng công ty Dệt May Việt Nam,Công ty Dệt May Hà Nội,Công ty thành viên hạch toán độc lập,Chuyển,Doanh nghiệp BỘ CÔNG NGHIỆP ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 30/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2007

80

Quyết định 177/2004/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp "ôtô" Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

177/2004/QD-TTg,Quyết định 177 2004,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch ngành công nghiệp ôtô,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 177/2004/QĐ-TTg Hà Nội, ngày

Ban hành: 05/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.131.116