Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1768/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 165715 văn bản

121

Quyết định 2891/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục tiểu học thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo do tỉnh Vĩnh Long ban hành

2891/QD-UBND,Quyết định 2891 2020,Tỉnh Vĩnh Long,Thủ tục hành chính Giáo dục tiểu học Vĩnh Long,Thủ tục Giáo dục tiểu học Sở Giáo dục Vĩnh Long,Thủ tục hành chính về tiểu học Vĩnh Long,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 29/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2020

122

Quyết định 2348/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lĩnh vực lâm nghiệp, lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường do tỉnh Sơn La ban hành

2348/QD-UBND,Quyết định 2348 2020,Tỉnh Sơn La,Quy trình thủ tục hành chính lâm nghiệp Sơn La,Thủ tục về lâm nghiệp Sở Nông nghiệp Sơn La,Thủ tục hành chính về Khoa học công nghệ Sơn La,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 28/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2020

123

Quyết định 3429/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực Bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông do tỉnh Thái Nguyên ban hành

3429/QD-UBND,Quyết định 3429 2020,Tỉnh Thái Nguyên,Thủ tục hành chính Bưu chính Thái Nguyên,Thủ tục Bưu chính Sở Thông tin Thái Nguyên,Công bố thủ tục hành chính Bưu chính Thái Nguyên,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 28/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2020

124

Quyết định 2411/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp do thành phố Cần Thơ ban hành

2411/QD-UBND,Quyết định 2411 2020,Thành phố Cần Thơ,Danh mục thủ tục hành chính Sở Tư pháp Cần Thơ,Công bố thủ tục hành chính Sở Tư pháp Cần Thơ,Thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp Cần Thơ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 28/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2020

125

Quyết định 2035/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

2035/QD-UBND,Quyết định 2035 2020,Tỉnh Cà Mau,Công bố thủ tục hành chính Sở Công thương Cà Mau,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực điện Cà Mau,Thủ tục hành chính về Điện Sở Công Thương,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 28/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2020

126

Quyết định 2489/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ do tỉnh An Giang ban hành

2489/QD-UBND,Quyết định 2489 2020,Tỉnh An Giang,Công bố thủ tục hành chính Sở Khoa học An Giang,Thủ tục hành chính sửa đổi Sở Khoa học An Giang,Thủ tục hành chính bị bãi bỏ Sở Khoa học An Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 28/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2020

127

Quyết định 2347/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lĩnh vực lâm nghiệp do tỉnh Sơn La ban hành

2347/QD-UBND,Quyết định 2347 2020,Tỉnh Sơn La,Thủ tục hành chính về lâm nghiệp Sơn La,Thủ tục về lâm nghiệp Sở Nông nghiệp Sơn La,Công bố thủ tục hành chính lâm nghiệp Sơn La,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 28/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2020

128

Quyết định 1318/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt đơn giá cây giống đối với: cây Đinh Lăng, cây Dừa, cây Cau, cây Đào phục vụ công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư cho các hộ dân thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng dự án Khu công nghiệp Phúc Sơn, tại xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

1318/QD-UBND,Quyết định 1318 2020,Tỉnh Ninh Bình,Đơn giá cây giống phục vụ giải phóng mặt bằng,Phê duyệt giá cây giống giải phóng mặt bằng,Giải phóng dự án Khu công nghiệp Phúc Sơn,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 28/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2020

129

Quyết định 2419/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn do thành phố Cần Thơ ban hành

2419/QD-UBND,Quyết định 2419 2020,Thành phố Cần Thơ,Công bố thủ tục hành chính Sở Văn hóa Cần Thơ,Thủ tục hành chính Sở Văn hóa Cần Thơ,Thủ tục hành chính Ủy ban nhân dân Cần Thơ,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 28/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2020

130

Quyết định 2620/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Yên Bái

2620/QD-UBND,Quyết định 2620 2020,Tỉnh Yên Bái,Thủ tục hành chính Sở Tài chính Yên Bái,Thủ tục hành chính Tài chính doanh nghiệp,Thủ tục hành chính bị bãi bỏ Sở Tài chính Yên Bái,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 28/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2020

131

Quyết định 4446/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục báo cáo định kỳ lĩnh vực công thương tỉnh Bình Định

4446/QD-UBND,Quyết định 4446 2020,Tỉnh Bình Định,Báo cáo định kỳ lĩnh vực công thương Bình Định,Danh mục báo cáo định kỳ lĩnh vực công thương,Báo cáo định kỳ lĩnh vực công thương,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 28/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2020

132

Quyết định 3419/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ do tỉnh Thái Nguyên ban hành

3419/QD-UBND,Quyết định 3419 2020,Tỉnh Thái Nguyên,Quy trình nội bộ thủ tục hành chính Thái Nguyên,Thủ tục hành chính Sở Ngoại vụ Thái Nguyên,Phê duyệt thủ tục hành chính Thái Nguyên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 27/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2020

133

Quyết định 3987/QĐ-UBND công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng Quý III và IV năm 2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

3987/QD-UBND,Quyết định 3987 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Công bố giá ca máy xây dựng Hồ Chí Minh,Đơn giá nhân công xây dựng Hồ Chí Minh,Công bố giá thiết bị thi công xây dựng,Lao động - Tiền lương,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 27/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2020

134

Quyết định 805/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương do tỉnh Ninh Bình ban hành

805/QD-UBND,Quyết định 805 2020,Tỉnh Ninh Bình,Công bố thủ tục hành chính về điện Ninh Bình,Thủ tục hành chính điện Sở Công Thương Ninh Bình,Thủ tục hành chính lĩnh vực điện Ninh Bình,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 27/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2020

135

Quyết định 3195/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

3195/QD-UBND,Quyết định 3195 2020,Tỉnh Tiền Giang,Thủ tục hành chính lĩnh vực điện Sở Công Thương,Thủ tục hành chính lĩnh vực điện Tiền Giang,Thủ tục hành chính lĩnh vực điện,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 27/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2020

136

Quyết định 3194/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch do tỉnh Tiền Giang ban hành

3194/QD-UBND,Quyết định 3194 2020,Tỉnh Tiền Giang,Thủ tục hành chính thể dục thể thao Tiền Giang,Thủ tục hành chính Sở Văn hóa Tiền Giang,Danh mục thủ tục hành chính Sở Văn hóa Tiền Giang,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 27/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2020

137

Quyết định 804/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Ninh Bình ban hành

804/QD-UBND,Quyết định 804 2020,Tỉnh Ninh Bình,Thủ tục hành chính giáo dục mầm non Ninh Bình,Thủ tục về giáo dục mầm non Ninh Bình,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 27/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2020

138

Quyết định 3998/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án Tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

3998/QD-UBND,Quyết định 3998 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Vận tải công cộng kết hợp phương tiện cá nhân,Tăng cường vận tải công cộng Hồ Chí Minh,Ssử dụng phương tiện cơ giới cá nhân,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 27/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2020

139

Quyết định 3241/QĐ-UBND năm 2020 về Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

3241/QD-UBND,Quyết định 3241 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Xếp hạng kết quả chỉ số cải cách hành chính,Bộ chỉ số theo dõi chỉ số cải cách hành chính,Chỉ số cải cách hành chính Bà Rịa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 26/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2020

140

Quyết định 3238/QĐ-UBND năm 2020 về công bố hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

3238/QD-UBND,Quyết định 3238 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Hệ số điều chỉnh tiền lương Bà Rịa Vũng Tàu,Hệ số tiền lương giá sản phẩm dịch vụ Bà Rịa,Tiền lương giá sản phẩm dịch vụ Bà Rịa Vũng Tàu,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 26/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.255.5