Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1768/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 165638 văn bản

101

Quyết định 1021/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới và 01 bị bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch do tỉnh Gia Lai ban hành

1021/QD-UBND,Quyết định 1021 2020,Tỉnh Gia Lai,Thủ tục hành chính về thư viện Sở Văn hoá Gia Lai,Thủ tục hành chính mới về thư viện Gia Lai,Thủ tục hành chính bị bãi bỏ về thư viện Gia Lai,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2020

102

Quyết định 2105/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thư viện áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Cà Mau ban hành

2105/QD-UBND,Quyết định 2105 2020,Tỉnh Cà Mau,Công bố thủ tục hành chính Thư viện Cà Mau,Thủ tục hành chính về Thư viện Cà Mau,Thủ tục mới và bị bãi bỏ về Thư viện Cà Mau,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2020

103

Quyết định 2104/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Thừa phát lại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp do tỉnh Cà Mau ban hành

2104/QD-UBND,Quyết định 2104 2020,Tỉnh Cà Mau,Thủ tục hành chính về Thừa phát lại Cà Mau,Thủ tục về Thừa phát lại Sở Tư pháp Cà Mau,Công bố thủ tục hành chính Thừa phát lại Cà Mau,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2020

104

Quyết định 2648/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quy hoạch kiến trúc thuộc phạm vi quản lý của Sở Xây dựng do tỉnh Yên Bái ban hành

2648/QD-UBND,Quyết định 2648 2020,Tỉnh Yên Bái,Thủ tục hành chính về Quy hoạch kiến trúc Yên Bái,Quy hoạch kiến trúc Sở Xây dựng Yên Bái,Thủ tục Quy hoạch kiến trúc Sở Xây dựng Yên Bái,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2020

105

Quyết định 2106/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thư viện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch do tỉnh Cà Mau ban hành

2106/QD-UBND,Quyết định 2106 2020,Tỉnh Cà Mau,Thủ tục hành chính mới về Thư viện Cà Mau,Thủ tục hành chính bị bãi bỏ về Thư viện Cà Mau,Thủ tục về Thư viện của Sở Văn hóa Cà Mau,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2020

106

Quyết định 2107/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thư viện áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp xã do tỉnh Cà Mau ban hành

2107/QD-UBND,Quyết định 2107 2020,Tỉnh Cà Mau,Thủ tục hành chính mới về Thư viện Cà Mau,Thủ tục hành chính bị bãi bỏ về Thư viện Cà Mau,Thủ tục về Thư viện Ủy ban cấp xã Cà Mau,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2020

107

Quyết định 1020/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới, 01 bị bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn do tỉnh Gia Lai ban hành

1020/QD-UBND,Quyết định 1020 2020,Tỉnh Gia Lai,Thủ tục hành chính về thư viện Gia Lai,Thủ tục hành chính mới về thư viện Gia Lai,Thủ tục bị bãi bỏ lĩnh vực thư viện Gia Lai,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2020

108

Quyết định 4487/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp huyện, cấp xã trong lĩnh vực Thư viện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định

4487/QD-UBND,Quyết định 4487 2020,Tỉnh Bình Định,Thủ tục hành chính không liên thông Bình Định,Thủ tục hành chính không liên thông Sở Văn hóa,Giải quyết thủ tục hành chính không liên thông,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2020

109

Quyết định 4489/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Giáo dục tiểu học thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định

4489/QD-UBND,Quyết định 4489 2020,Tỉnh Bình Định,Thủ tục hành chính được thay thế Sở Giáo dục Bình Định,Thủ tục hành chính được thay thế Sở Giáo dục,Thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục tiểu học,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2020

110

Quyết định 1933/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung và thay thế thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Xây dựng do tỉnh Bắc Kạn ban hành

1933/QD-UBND,Quyết định 1933 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Công bố thủ tục hành chính Sở Xây dựng Bắc Kạn,Thủ tục hành chính mới Sở Xây dựng Bắc Kạn,Thủ tục hành chính sửa đổi Sở Xây dựng Bắc Kạn,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 29/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2020

111

Quyết định 2945/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao do tỉnh Khánh Hòa ban hành

2945/QD-UBND,Quyết định 2945 2020,Tỉnh Khánh Hòa,Thủ tục hành chính Sở Văn hóa Khánh Hòa,Thủ tục hành chính mới Sở Văn hóa Khánh Hòa,Thủ tục bị bãi bỏ Sở Văn hóa Thể thao Khánh Hòa,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 29/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2020

112

Quyết định 1935/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch do tỉnh Bắc Kạn ban hành

1935/QD-UBND,Quyết định 1935 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Quy trình nội bộ thủ tục hành chính du lịch Bắc Kạn,Thủ tục hành chính về du lịch Sở Văn hóa Bắc Kạn,Quy trình thủ tục hành chính về du lịch Bắc Kạn,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 29/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2020

113

Quyết định 2430/QĐ-UBND năm 2020 về thực hiện công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư do thành phố Cần Thơ ban hành

2430/QD-UBND,Quyết định 2430 2020,Thành phố Cần Thơ,Thủ tục hành chính Sở Kế hoạch Đầu tư Cần Thơ,Công bố danh mục thủ tục hành chính Cần Thơ,Danh mục thủ tục hành chính Sở Kế hoạch Cần Thơ,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 29/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2020

114

Quyết định 3659/QĐ-UBND năm 2020 quy định tạm thời nội dung về hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ, ổn định đời sống do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

3659/QD-UBND,Quyết định 3659 2020,Tỉnh Hà Tĩnh,Khắc phục hậu quả bão lũ ổn định đời sống Hà Tĩnh,Hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ ổn định đời sống,Hỗ trợ Nhân dân ổn định đời sống Hà Tĩnh,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 29/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2020

115

Quyết định 2428/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện do thành phố Cần Thơ ban hành

2428/QD-UBND,Quyết định 2428 2020,Thành phố Cần Thơ,Danh mục thủ tục hành chính Cần Thơ,Thủ tục hành chính Ủy ban cấp huyện Cần Thơ,Công bố danh mục thủ tục hành chính Cần Thơ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 29/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2020

116

Quyết định 2891/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục tiểu học thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo do tỉnh Vĩnh Long ban hành

2891/QD-UBND,Quyết định 2891 2020,Tỉnh Vĩnh Long,Thủ tục hành chính Giáo dục tiểu học Vĩnh Long,Thủ tục Giáo dục tiểu học Sở Giáo dục Vĩnh Long,Thủ tục hành chính về tiểu học Vĩnh Long,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 29/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2020

117

Quyết định 2348/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lĩnh vực lâm nghiệp, lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường do tỉnh Sơn La ban hành

2348/QD-UBND,Quyết định 2348 2020,Tỉnh Sơn La,Quy trình thủ tục hành chính lâm nghiệp Sơn La,Thủ tục về lâm nghiệp Sở Nông nghiệp Sơn La,Thủ tục hành chính về Khoa học công nghệ Sơn La,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 28/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2020

118

Quyết định 3429/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực Bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông do tỉnh Thái Nguyên ban hành

3429/QD-UBND,Quyết định 3429 2020,Tỉnh Thái Nguyên,Thủ tục hành chính Bưu chính Thái Nguyên,Thủ tục Bưu chính Sở Thông tin Thái Nguyên,Công bố thủ tục hành chính Bưu chính Thái Nguyên,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 28/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2020

119

Quyết định 2411/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp do thành phố Cần Thơ ban hành

2411/QD-UBND,Quyết định 2411 2020,Thành phố Cần Thơ,Danh mục thủ tục hành chính Sở Tư pháp Cần Thơ,Công bố thủ tục hành chính Sở Tư pháp Cần Thơ,Thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp Cần Thơ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 28/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2020

120

Quyết định 2035/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

2035/QD-UBND,Quyết định 2035 2020,Tỉnh Cà Mau,Công bố thủ tục hành chính Sở Công thương Cà Mau,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực điện Cà Mau,Thủ tục hành chính về Điện Sở Công Thương,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 28/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 34.237.138.69