Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1768/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 165638 văn bản

81

Quyết định 4683/QĐ-UBND năm 2020 quy định về sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để khắc phục ngay sự cố do thiên tai gây ra do tỉnh Thanh Hóa ban hành

4683/QD-UBND,Quyết định 4683 2020,Tỉnh Thanh Hóa,Quy định sử dụng vật liệu nổ Thanh Hóa,Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Thanh Hóa,Vật liệu nổ khắc phục sự cố thiên tai Thanh Hóa,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 02/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2020

82

Quyết định 1887/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên

1887/QD-UBND,Quyết định 1887 2020,Tỉnh Phú Yên,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch,Thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch Phú Yên,Danh mục thủ tục hành chính về hộ tịch,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 02/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2020

83

Quyết định 2694/QĐ-UBND năm 2020 quy định về Quy trình đánh giá và Bộ tiêu chí đánh giá Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố do tỉnh Yên Bái ban hành

2694/QD-UBND,Quyết định 2694 2020,Tỉnh Yên Bái,Đánh giá Chỉ số cải cách hành chính Yên Bái,Chỉ số cải cách hành chính hàng năm Yên Bái,Tiêu chí đánh giá Chỉ số cải cách hành chính Yên Bái,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 02/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2020

84

Quyết định 1969/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương do tỉnh Bắc Kạn ban hành

1969/QD-UBND,Quyết định 1969 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Thủ tục hành chính về Điện Bắc Kạn,thủ tục về Điện Sở Công Thương Bắc Kạn,Công bố thủ tục hành chính về Điện Bắc Kạn,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 02/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2020

85

Quyết định 2376/QĐ-UBND năm 2020 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông do tỉnh Sơn La ban hành

2376/QD-UBND,Quyết định 2376 2020,Tỉnh Sơn La,Sự nghiệp công dùng ngân sách về thông tin Sơn La,Sử dụng ngân sách nhà nước về thông tin Sơn La,Dịch vụ ngân sách nhà nước về thông tin Sơn La,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 02/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2020

86

Quyết định 1968/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung và thay thế thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo do tỉnh Bắc Kạn ban hành

1968/QD-UBND,Quyết định 1968 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Công bố thủ tục hành chính Sở Giáo dục Bắc Kạn,Thủ tục hành chính mới Sở Giáo dục Bắc Kạn,Thủ tục hành chính sửa đổi Sở Giáo dục Bắc Kạn,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 02/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2020

87

Quyết định 1886/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên

1886/QD-UBND,Quyết định 1886 2020,Tỉnh Phú Yên,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch,Thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch Phú Yên,Danh mục thủ tục hành chính về hộ tịch,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 02/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2020

88

Quyết định 2028/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất (bổ sung) đến năm 2020 của huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang

2028/QD-UBND,Quyết định 2028 2020,Tỉnh Hà Giang,Quy hoạch sử dụng đất huyện Quản Bạ Hà Giang,Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Giang,Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất năm 2020,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 02/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2020

89

Quyết định 2029/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất (bổ sung) đến năm 2020 của huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang

2029/QD-UBND,Quyết định 2029 2020,Tỉnh Hà Giang,Đều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Giang,Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Minh,Quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Minh Hà Giang,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 02/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2020

90

Quyết định 2027/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất (bổ sung) đến năm 2020 của huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang

2027/QD-UBND,Quyết định 2027 2020,Tỉnh Hà Giang,Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Hoàng Su Phì,Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Giang,Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất năm 2020,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 02/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2020

91

Quyết định 2023/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2021

2023/QD-UBND,Quyết định 2023 2020,Tỉnh Hà Giang,Công bố danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ,Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ Hà Giang,Danh mục địa điểm được tổ chức triển lãm thương mại,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 02/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2020

92

Quyết định 2197/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thay thế, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ, hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Bắc Giang ban hành

2197/QD-UBND,Quyết định 2197 2020,Tỉnh Bắc Giang,Thủ tục hành chính mới Bắc Giang,Thủ tục hành chính sửa đổi Bắc Giang,Thủ tục hành chính bị bãi bỏi Bắc Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2020

93

Quyết định 2084/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Lâm nghiệp áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau

2084/QD-UBND,Quyết định 2084 2020,Tỉnh Cà Mau,Công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Lâm nghiệp,Công bố thủ tục hành chính mới Cà Mau,Thủ tục hành chính mới lĩnh vực Lâm nghiệp Cà Mau,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2020

94

Quyết định 2640/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội do tỉnh Nam Định ban hành

2640/QD-UBND,Quyết định 2640 2020,Tỉnh Nam Định,Thủ tục hành chính mới Sở Lao động Nam Định,Thủ tục hành chính sửa đổi Sở Lao động Nam Định,Thủ tục hành chính mới bổ sung Nam Định,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2020

95

Quyết định 2649/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Điện thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương do tỉnh Yên Bái ban hành

2649/QD-UBND,Quyết định 2649 2020,Tỉnh Yên Bái,Thủ tục hành chính lĩnh vực Điện Yên Bái,Công bố thủ tục hành chính về Điện Yên Bái,Thủ tục về Điện của Sở Công Thương Yên Bái,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2020

96

Quyết định 2638/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội do tỉnh Nam Định ban hành

2638/QD-UBND,Quyết định 2638 2020,Tỉnh Nam Định,Quy trình nội bộ thủ tục hành chính Nam Định,Thủ tục hành chính Sở Lao động Nam Định,Phê duyệt quy trình thủ tục hành chính Nam Định,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2020

97

Quyết định 3218/QĐ-UBND năm 2020 công bố văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang hết hiệu lực toàn bộ

3218/QD-UBND,Quyết định 3218 2020,Tỉnh Tiền Giang,Văn bản pháp luật hết hiệu lực Tiền Giang,Công bố văn bản hết hiệu lực Tiền Giang,Văn bản hết hiệu lực toàn bộ Tiền Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2020

98

Quyết định 1022/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục gồm 09 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư do tỉnh Gia Lai ban hành

1022/QD-UBND,Quyết định 1022 2020,Tỉnh Gia Lai,Thủ tục thành lập doanh nghiệp Gia Lai,Thủ tục về hoạt động doanh nghiệp Gia Lai,Thủ tục thành lập hoạt động doanh nghiệp Gia Lai,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2020

99

Quyết định 2639/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Nam Định ban hành

2639/QD-UBND,Quyết định 2639 2020,Tỉnh Nam Định,Công bố thủ tục hành chính Nam Định,Thủ tục hành chính Ủy ban cấp huyện Nam Định,Danh mục Thủ tục hành chính Nam Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2020

100

Quyết định 2101/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư do tỉnh Cà Mau ban hành

2101/QD-UBND,Quyết định 2101 2020,Tỉnh Cà Mau,Thủ tục thành lập hoạt động doanh nghiệp Cà Mau,Thủ tục thành lập doanh nghiệp Cà Mau,Thủ tục về hoạt động của doanh nghiệp Cà Mau,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 34.237.138.69