Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1768/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 165807 văn bản

201

Quyết định 730/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính bổ sung; thay thế, bãi bỏ thuộc ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã do tỉnh Kon Tum ban hành

730/QD-UBND,Quyết định 730 2020,Tỉnh Kon Tum,Thủ tục hành chính Tài nguyên Kon Tum,Thủ tục Tài nguyên cấp huyện xã Kon Tum,Tiếp nhận trả kết quả ngành Tài nguyên Kon Tum,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 18/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2020

202

Quyết định 729/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Thừa phát lại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp do tỉnh Kon Tum ban hành

729/QD-UBND,Quyết định 729 2020,Tỉnh Kon Tum,Thủ tục hành chính Thừa phát lại Kon Tum,Thủ tục Thừa phát lại Sở Tư pháp Kon Tum,Công bố thủ tục hành chính Thừa phát lại Kon Tum,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 18/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2020

203

Quyết định 728/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp do tỉnh Kon Tum ban hành

728/QD-UBND,Quyết định 728 2020,Tỉnh Kon Tum,Thủ tục hành chính Hộ tịch Sở Tư pháp Kon Tum,Thủ tục hành chính sửa đổi Hộ tịch Kon Tum,Thủ tục hành chính bổ sung Hộ tịch Kon Tum,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 18/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2020

204

Quyết định 731/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế Lĩnh vực Bưu chính do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum ban hành

731/QD-UBND,Quyết định 731 2020,Tỉnh Kon Tum,Thủ tục hành chính Bưu chính Sở Thông tin Kon Tum,Thủ tục hành chính Bưu chính Kon Tum,Thủ tục hành chính Sở Thông tin Kon Tum,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 18/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2020

205

Quyết định 1820/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt “Đề án trợ giúp người khuyết tật tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2030”

1820/QD-UBND,Quyết định 1820 2020,Tỉnh Phú Yên,Phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật,Đề án trợ giúp người khuyết tật tỉnh Phú Yên,Đề án trợ giúp người khuyết tật 2021 2030,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2020

206

Quyết định 1574/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thực hiện công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021-2023

1574/QD-UBND,Quyết định 1574 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Ngãi,Thực hiện công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản,Kế hoạch thực hiện công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 16/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2020

207

Quyết định 4653/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội

4653/QD-UBND,Quyết định 4653 2020,Thành phố Hà Nội,Công bố thủ tục hành chính Sở Quy hoạch Hà Nội,Danh mục thủ tục hành chính Sở Quy hoạch Hà Nội,Thủ tục hành chính thuộc Sở Quy hoạch Hà Nội,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 16/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2020

208

Quyết định 1996/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thừa phát lại và lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng

1996/QD-UBND,Quyết định 1996 2020,Tỉnh Cao Bằng,Thủ tục hành chính Thừa phát lại,Công bố thủ tục hành chính Sở Tư pháp,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Cao Bằng,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 16/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2020

209

Quyết định 4654/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt nội dung văn kiện Dự án “Thúc đẩy thực hiện Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện” do Tổ chức Dansk Handicap Forbund/Đan Mạch tài trợ của thành phố Hà Nội ban hành

4654/QD-UBND,Quyết định 4654 2020,Thành phố Hà Nội,Thúc đẩy thực hiện Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH,Thực hiện Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH Hà Nội,Thông tư việc xác định mức độ khuyết tật Hà Nội,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 16/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2020

210

Quyết định 1283/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục nguồn nước nội tỉnh (nguồn nước mặt) tỉnh Ninh Bình

1283/QD-UBND,Quyết định 1283 2020,Tỉnh Ninh Bình,Danh mục nguồn nước nội tỉnh Ninh Bình,Danh mục nguồn nước mặt tỉnh Ninh Bình,Danh mục nguồn nước Ninh Bình,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2020

211

Quyết định 2478/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

2478/QD-UBND,Quyết định 2478 2020,Tỉnh Đắk Lắk,Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg tỉnh Đắk Lắk,Tăng cường tiết kiệm điện tỉnh Đắk Lắk,Tăng cường tiết kiệm điện Đắk Lắk 2020 2025,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 16/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2020

212

Quyết định 1456/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Khoa học công nghệ và môi trường liên quan tới tiếp cận nguồn gen thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

1456/QD-UBND,Quyết định 1456 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Thủ tục hành chính về Khoa học Sở Nông nghiệp,Công bố thủ tục hành chính về môi trường,Thủ tục hành chính về môi trường Tuyên Quang,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 15/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2020

213

Quyết định 1890/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 1201/-TTg về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) do tỉnh Hà Giang ban hành

1890/QD-UBND,Quyết định 1890 2020,Tỉnh Hà Giang,Thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Hà Giang,Hiệp định Thương mại tự do Hà Giang,Triển khai thực hiện EVFTA Hà Giang,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2020

214

Quyết định 1561/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi

1561/QD-UBND,Quyết định 1561 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Công bố thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi,Thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Quảng Ngãi,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 14/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2020

215

Quyết định 4233/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định

4233/QD-UBND,Quyết định 4233 2020,Tỉnh Bình Định,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch,Thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch Sở Tư pháp,Công bố thủ tục hành chính sửa đổi Bình Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 14/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2020

216

Quyết định 2246/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường do tỉnh Sơn La ban hành

2246/QD-UBND,Quyết định 2246 2020,Tỉnh Sơn La,Quản lý Nhà nước bảo vệ môi trường Sơn La,Quy chế quản lý bảo vệ môi trường Sơn La,Công tác bảo vệ môi trường Sơn La,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 14/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2020

217

Quyết định 4624/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội

4624/QD-UBND,Quyết định 4624 2020,Thành phố Hà Nội,Công bố thủ tục hành chính Sở Giáo dục,Thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục ,Công bố thủ tục hành chính thành phố Hà Nội,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 14/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2020

218

Quyết định 4623/QĐ-UBND năm 2020 thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội

4623/QD-UBND,Quyết định 4623 2020,Thành phố Hà Nội,Đơn giản hóa thủ tục hành chính Sở Giáo dục,Đơn giản hóa thủ tục hành chính Hà Nội,Thủ tục hành chính Sở Giáo dục Hà Nội,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 14/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2020

219

Quyết định 1560/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

1560/QD-UBND,Quyết định 1560 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi,Thủ tục hành chính tiếp công dân,Thủ tục hành chính khiếu nại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2020

220

Quyết định 2285/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ

2285/QD-UBND,Quyết định 2285 2020,Thành phố Cần Thơ,Công bố thủ tục hành chính Sở Tư pháp,Công bố thủ tục hành chính Cần Thơ,Thủ tục hành chính Sở Tư pháp Cần Thơ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.255.5