Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1768/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 165807 văn bản

181

Quyết định 1940/QĐ-UBND năm 2020 về ban hành đơn giá nhân công do tỉnh Hà Giang ban hành

1940/QD-UBND,Quyết định 1940 2020,Tỉnh Hà Giang,Công bố đơn giá nhân công Hà Giang,Ban hành đơn giá nhân công Hà Giang,Đơn giá nhân công xây dựng Hà Giang,Lao động - Tiền lương,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 21/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2020

182

Quyết định 1937/QĐ-UBND năm 2020 về phân loại lại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Giang

1937/QD-UBND,Quyết định 1937 2020,Tỉnh Hà Giang,Phân loại đơn vị hành chính xã phường thị trấn,Đơn vị hành chính xã phường thị trấn Hà Giang,Phân loại lại đơn vị hành chính Hà Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 21/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2020

183

Quyết định 2633/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và thay thế được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Kế hoạch và Đầu tư do tỉnh Bình Phước ban hành

2633/QD-UBND,Quyết định 2633 2020,Tỉnh Bình Phước,Thủ tục hành chính Kế hoạch Đầu tư Bình Phước,Công bố thủ tục hành chính ngành Kế hoạch,Thủ tục hành chính ngành Kế hoạch Bình Phước,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 21/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2020

184

Quyết định 4733/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

4733/QD-UBND,Quyết định 4733 2020,Thành phố Hà Nội,Thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin,Công bố thủ tục hành chính Sở Thông tin,Công bố thủ tục hành chính thành phố Hà Nội,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 21/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2020

185

Quyết định 3935/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, thành lập và hoạt động của hợp tác xã, thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

3935/QD-UBND,Quyết định 3935 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Công bố thủ tục hành chính thành lập hợp tác xã,Thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập hộ kinh doanh,Công bố thủ tục hành chính Sở Kế hoạch Hồ Chí Minh,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ---------- CỘNG HÒA

Ban hành: 21/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2020

186

Quyết định 992/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục gồm 02 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai

992/QD-UBND,Quyết định 992 2020,Tỉnh Gia Lai,Thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục,Công bố thủ tục hành chính Sở Giáo dục,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2020

187

Quyết định 1305/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh quy mô, địa điểm công trình, dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

1305/QD-UBND,Quyết định 1305 2020,Tỉnh Ninh Bình,Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Ninh Bình,Quy mô trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất,Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Ninh Bình 2020,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 20/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2020

188

Quyết định 3145/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm và hộ tịch thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp do tỉnh Tiền Giang ban hành

3145/QD-UBND,Quyết định 3145 2020,Tỉnh Tiền Giang,Thủ tục hành chính Sở Tư pháp Tiền Giang,Thủ tục hành chính biện pháp bảo đảm Tiền Giang,Thủ tục hành chính về hộ tịch Tiền Giang,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 20/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2020

189

Quyết định 734/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt bổ sung danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công do tỉnh Kon Tum ban hành

734/QD-UBND,Quyết định 734 2020,Tỉnh Kon Tum,Thủ tục hành chính về an toàn lao động Kon Tum,Thủ tục hành chính về vệ sinh lao động Kon Tum,Quy trình nội bộ thủ tục an toàn lao động Kon Tum,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 20/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2020

190

Quyết định 736/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do tỉnh Kon Tum ban hành

736/QD-UBND,Quyết định 736 2020,Tỉnh Kon Tum,Thủ tục hành chính Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum,Thủ tục sửa đổi Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum,Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi Kon Tum,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 20/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2020

191

Quyết định 4713/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; chuẩn hóa; bãi bỏ trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Thành phố, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội và liên thông với Bộ Tư pháp

4713/QD-UBND,Quyết định 4713 2020,Thành phố Hà Nội,Thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp,Công bố thủ tục hành chính Ủy ban cấp huyện,Công bố thủ tục hành chính thành phố Hà Nội,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 20/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2020

192

Quyết định 3358/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên

3358/QD-UBND,Quyết định 3358 2020,Tỉnh Thái Nguyên,Công bố thủ tục hành chính về môi trường,Thủ tục hành chính về môi trường Sở Tài nguyên,Thủ tục hành chính về môi trường Thái Nguyên,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 20/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2020

193

Quyết định 4700/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt nội dung văn kiện Dự án “Bước tiến” do Tổ chức Blue Dragon Children’s Foundation/Úc tài trợ của thành phố Hà Nội ban hành

4700/QD-UBND,Quyết định 4700 2020,Thành phố Hà Nội,Văn kiện Dự án Bước tiến thành phố Hà Nội,Nội dung văn kiện Dự án Bước tiến Hà Nội,Phê duyệt nội dung văn kiện Dự án Bước tiến,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 20/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2020

194

Quyết định 4276/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông cấp tỉnh trong lĩnh vực Thư viện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao do tỉnh Bình Định ban hành

4276/QD-UBND,Quyết định 4276 2020,Tỉnh Bình Định,Thủ tục hành chính về Thư viện Bình Định,Thủ tục về Thư viện Sở Văn hóa Bình Định,Quy trình thủ tục Thư viện Sở Văn hóa Bình Định,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 19/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2020

195

Quyết định 4279/QĐ-UBND quy định về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Mùa năm 2020 do tỉnh Bình Định ban hành

4279/QD-UBND,Quyết định 4279 2020,Tỉnh Bình Định,Giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp,Thu thuế sử dụng đất nông nghiệp 2020 Bình Định,Thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Mùa,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 19/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2020

196

Quyết định 1023/QĐ-UBND năm 2020 về Phương án bảo vệ cát, sỏi lòng sông chưa khai thác do tỉnh Kon Tum ban hành

1023/QD-UBND,Quyết định 1023 2020,Tỉnh Kon Tum,Phương án bảo vệ cát sỏi lòng sông Kon Tum,Bảo vệ cát sỏi lòng sông chưa khai thác Kon Tum,Bảo vệ cát sỏi lòng sông Kon Tum,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 19/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2020

197

Quyết định 4674/QĐ-UBND năm 2020 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội

4674/QD-UBND,Quyết định 4674 2020,Thành phố Hà Nội,Đơn giản hóa thủ tục hành chính thành phố Hà Nội,Đơn giản hóa thủ tục hành chính Sở Xây dựng,Thủ tục hành chính Sở Xây dựng Hà Nội,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 19/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2020

198

Quyết định 4274/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư do tỉnh Bình Định ban hành

4274/QD-UBND,Quyết định 4274 2020,Tỉnh Bình Định,Thủ tục hành chính về Đấu thầu Bình Định,Thủ tục về Đấu thầu Sở Kế hoạch Bình Định,Công bố thủ tục hành chính Sở Kế hoạch Bình Định,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 19/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2020

199

Quyết định 4275/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giáo dục mầm non thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo do tỉnh Bình Định ban hành

4275/QD-UBND,Quyết định 4275 2020,Tỉnh Bình Định,Thủ tục hành chính Giáo dục mầm non Bình Định,Thủ tục Giáo dục mầm non Sở Giáo dục Bình Định,Công bố thủ tục hành chính Sở Giáo dục Bình Định,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 19/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2020

200

Quyết định 3910/QĐ-UBND năm 2020 Quy chế (mẫu) về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Văn phòng - Tụ điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao ấp do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

3910/QD-UBND,Quyết định 3910 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Tụ điểm sinh hoạt văn hóa ấp Hồ Chí Minh,Tiêu chí Văn phòng Tụ điểm sinh hoạt văn hóa ấp,Tổ chức Văn phòng Tụ điểm sinh hoạt văn hóa ấp,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 19/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.255.5