Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1767/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 154243 văn bản

1

Quyết định 1767/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa

1767/QD-UBND,Quyết định 1767 2019,Tỉnh Thanh Hóa,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1767/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 13 tháng 5

Ban hành: 13/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2019

2

Quyết định 1767/QĐ-UBND năm 2018 quy định về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

1767/QD-UBND,Quyết định 1767 2018,Tỉnh Quảng Trị,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1767/QĐ-UBND Quảng Trị, ngày

Ban hành: 01/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2018

3

Quyết định 1767/QĐ-UBND năm 2018 Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Tiền Giang ban hành

1767/QD-UBND,Quyết định 1767 2018,Tỉnh Tiền Giang,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1767/QĐ-UBND Tiền Giang, ngày 22 tháng 6 năm 2018

Ban hành: 22/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2018

4

Quyết định 1767/QĐ-UBND năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa

1767/QD-UBND,Quyết định 1767 2017,Tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường UBND TỈNH THANH HÓA BAN CHỈ HUY PCTT VÀ TKCN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1767/QĐ-UBND Thanh

Ban hành: 30/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2017

5

Quyết định 1767/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính về hoạt động kinh doanh dược liệu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận

1767/QD-UBND,Quyết định 1767 2016,Tỉnh Ninh Thuận,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1767/QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày 12

Ban hành: 12/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2016

6

Quyết định 1767/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Kế hoạch Đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp giai đoạn 2014 - 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

1767/QD-UBND,Quyết định 1767 2014,Tỉnh Vĩnh Long,Thương mại UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1767/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 27 tháng 11 năm 2014

Ban hành: 27/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2015

7

Quyết định 1767/QĐ-UBND năm 2014 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần và kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ban hành kỳ đầu thống nhất trong cả nước

Số: 1767/QĐ-UBND Bình Tân, ngày 26 tháng 02 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN VÀ KẾT QUẢ RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN BAN HÀNH

Ban hành: 26/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2014

8

Quyết định 1767/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch tỷ lệ 1/500 khu tái định cư hồ chứa nước Đồng Mỏ (lần 1) do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

1767/QD-UBND,Quyết định 1767,Tỉnh Vĩnh Phúc,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1767/QĐ-UBND Vĩnh Phúc, ngày 10 tháng 7 năm

Ban hành: 10/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2013

9

Quyết định 1767/QĐ-UBND năm 2013 cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Bình Định

1767/QD-UBND,Quyết định 1767 2013,Tỉnh Bình Định,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1767/QĐ-UBND Bình Định, ngày 04

Ban hành: 04/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2013

10

Quyết định 1767/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp TL277, đoạn thị trấn Chờ - Cầu Tó, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

1767/QD-UBND,Quyết định 1767 2009,Tỉnh Bắc Ninh,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1767/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 26

Ban hành: 26/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2016

11

Quyết định 1767/QĐ-BTP năm 2017 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý của Bộ Tư pháp

1767/QD-BTP,Quyết định 1767 2017,Bộ Tư pháp,Kế hoạch triển khai thi hành,Trợ giúp pháp lý,Tổ chức trợ giúp pháp lý,Dịch vụ pháp lý BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1767/QĐ-BTP Hà Nội,

Ban hành: 27/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2018

12

Chỉ thị 1767/CT-UBND về tăng cường các giải pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính tỉnh An Giang

1767/CT-UBND,Chỉ thị 1767 2015,Tỉnh An Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1767/CT-UBND An Giang, ngày 01 tháng 09 năm 2015

Ban hành: 01/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2015

13

Quyết định 1767/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt danh mục Dự án do Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và sốt rét tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành

1767/QD-TTg,Quyết định 1767 2015,Thủ tướng Chính phủ,Thủ tướng Chính phủ,Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS,Lao và sốt rét tài trợ ,giảm tỷ lệ lây nhiễm HIV ,Tổ chức xã hội,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2015

14

Quyết định 1767/QĐ-BTC giữ lại cơ sở nhà, đất để tiếp tục quản lý, sử dụng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

1767/QD-BTC,Quyết định 1767 2012,Bộ Tài chính,Giữ lại cơ sở nhà đất ,Tiếp tục quản lý sử dụng ,Bộ Tài chính,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1767/QĐ-BTC Hà Nội,

Ban hành: 12/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2012

15

Quyết định 1767/QĐ-TTg năm 2011 bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước để thực hiện chương trình quốc gia an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015 theo Quyết định 2281/-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1767/QD-TTg,Quyết định 1767 2011,Thủ tướng Chính phủ,Dự toán chi ngân sách Nhà nước ,An toàn lao động,Chương trình quốc gia,Vệ sinh lao động,Giai đoạn 2011 - 2015,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2011

16

Quyết định 1767/QĐ-BGTVT năm 2010 chuyển Công ty mẹ - Công ty Vận tải và Xếp dỡ đường thủy nội địa thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

1767/QD-BGTVT,Quyết định 1767 2010,Bộ Giao thông vận tải,Chuyển, Công ty Vận tải Xếp dỡ đường thủy nội địa,Công ty mẹ,Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên,Doanh nghiệp BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 25/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2010

17

Quyết định 1767/QĐ-BYT năm 2010 về Tiêu chuẩn chuyên môn mở ngành đào tạo cao đẳng điều dưỡng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

1767/QD-BYT,Quyết định 1767 2010,Bộ Y tế,Tiêu chuẩn chuyên môn,Mở ngành đào tạo cao đẳng điều dưỡng ,Giáo dục,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1767/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 25

Ban hành: 25/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2012

18

Quyết định 1767/QĐ-BTNMT về định mức lao động phục chế tài liệu lưu trữ khí tượng thủy văn do Bộ Tài Nguyên và Môi trường ban hành

1767/QD-BTNMT,Quyết định 1767 2004,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Phục chế tài liệu lưu trữ khí tượng thủy văn,Tài liệu lưu trữ khí tượng thủy văn,Định mức lao động,Lao động - Tiền lương BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

19

Quyết định 20/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

20/QD-UBND,Quyết định 20 2020,Tỉnh Ninh Thuận,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày 07 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 07/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2020

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.55.175