Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 1764/QĐ-BGTVT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 25802 công văn

1

Công văn 1764/VPCP-KTTH năm 2014 về Kế hoạch công tác năm 2014 của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

1764/VPCP-KTTH,Công văn 1764,Văn phòng Chính phủ,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 1764/VPCP-KTTH V/v Kế hoạch công tác năm 2014 của Ủy ban Giám sát tài

Ban hành: 18/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2014

2

Công văn 1764/GSQL-GQ4 năm 2016 về vướng mắc liên quan mẫu chữ ký trên C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

1764/GSQL-GQ4,Công văn 1764,Cục Giám sát quản lý về hải quan,Chữ ký C/O mẫu E,Chữ ký trên C/O mẫu E,Xác minh C/O Mẫu E,Cơ quan có thẩm quyền cấp C/O,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2016

3

Công văn 1764/TTg-KTN điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng cho Dự án phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1764/TTg-KTN,Công văn 1764,Thủ tướng Chính phủ,Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng ,Giải phóng mặt bằng,Xây dựng khu tái định cư,Dự án phát triển giao thông đô thị ,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 26/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2012

4

Công văn 1764/BXD-KTXD điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

1764/BXD-KTXD,Công văn 1764 2011,Bộ Xây dựng,Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1764/BXD-KTXD V/v điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Ban hành: 24/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2011

5

Công văn 1764/TTg-ĐMDN về việc hợp tác cấu trúc vốn tại Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1764/TTg-DMDN,Công văn 1764,Thủ tướng Chính phủ,Hợp tác cấu trúc vốn,Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả ,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1764/TTg-ĐMDN V/v hợp tác cấu trúc vốn tại

Ban hành: 03/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2013

6

Công văn 1764/CT-TTHT về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1764/CT-TTHT,Công văn 1764 2011,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1764/CT-TTHT V/v thuế thu nhập cá nhân

Ban hành: 16/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2011

7

Công văn 1764/BTTTT-TTra thanh tra diện rộng việc kiểm định và công bố sự phù hợp đối với công trình BTS do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

1764/BTTTT-TTra,Công văn 1764 2010,Bộ Thông tin và Truyền thông,Tổ chức thanh tra diện rộng,Kiểm định sự phù hợp,Công bố sự phù hợp,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 09/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2010

8

Công văn số 1764/TCHQ-GSQL về việc phân loại dây thép mạ đồng do Tổng cục Hải quan ban hành

1764/TCHQ-GSQL,Công văn 1764 2009,Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1764/TCHQ-GSQL V/v phân loại

Ban hành: 02/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2009

9

Công văn số 1764/TCT-CS về việc hạch toán khoản chi công tác huấn luyện quốc phòng do Tổng cục Thuế ban hành

1764/TCT-CS,Công văn 1764 2008,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 1764/TCT-CS V/v hạch toán khoản chi công tác huấn luyện quốc phòng

Ban hành: 08/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2008

10

Công văn 1764/QLCL-CL1 năm 2011 phối hợp kiểm soát thủy sản xuất khẩu do Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

1764/QLCL-CL1,Công văn 1764 2011, NAFIQAD ,Phối hợp kiểm soát hàng thủy sản,bảo đảm ATTP ,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2014

11

Công văn số 1764/TTg-DK về việc dự án Thăm dò dầu khí các lô 16, 17, 18 (trên bờ) và các Lô 31, 32, 42, 43 (ngoài khơi) tại Cộng hòa Cu Ba do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1764/TTg-DK, Công văn 1764, Thủ tướng Chính phủ, Doanh nghiệp, Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 1764/TTg-DK V/v Dự án Thăm dò dầu khí các lô 16, 17, 18 (trên bờ) và các Lô 31, 32, 42, 43 (ngoài

Ban hành: 19/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2007

12

Công văn số 1764/GP-CLH ngày 13/04/2004 của Bộ Công nghiệp về việc giấy phép nhập khẩu tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp

1764/GP-CLH,Công văn 1764 2004,Bộ Công nghiệp,Xuất nhập khẩu BỘ CÔNG NGHIỆP ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1764/GP-CLH Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2004 GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TIỀN CHẤT SỬ DỤNG TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP Kính gửi: Công ty TNHH

Ban hành: 13/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

13

Công văn 4042/BGTVT-CYT năm 2021 thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Thông báo 98/TB-VPCP và Thông báo 89/TB-VPCP do Bộ Giao thông vận tải ban hành

4042/BGTVT-CYT,Công văn 4042 2021,Bộ Giao thông vận tải,Thực hiện kết luận Thủ tướng tại Thông báo 98/TB-VPCP,Kết luận của Thủ tướng tại Thông báo 89/TB-VPCP,Thực hiện kết luận Thủ tướng về phòng chống Covid,Thể thao - Y tế BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 10/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2021

14

Công văn 3791/BGTVT-VT năm 2021 thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 81/TB-VPCP do Bộ Giao thông vận tải ban hành

3791/BGTVT-VT,Công văn 3791 2021,Bộ Giao thông vận tải,Thực hiện Thông báo 81/TB-VPCP,Thực hiện Thông báo về phòng chống dịch Covid19,Công văn về phòng chống dịch Covid19,Giao thông - Vận tải,Thể thao - Y tế BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 29/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2021

15

Công văn 3738/BGTVT-HTQT năm 2021 triển khai Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý hoạt động tổ chức các chuyến bay đưa người nhập cảnh Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

3738/BGTVT-HTQT,Công văn 3738 2021,Bộ Giao thông vận tải,Tổ chức các chuyến bay đưa người nhập cảnh Việt Nam,Hoạt động tổ chức các chuyến bay đưa người nhập cảnh,Quản lý tổ chức các chuyến bay đưa người nhập cảnh,Giao thông - Vận tải,Thể thao - Y tế BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 28/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2021

16

Công văn 3666/BGTVT-CYT năm 2021 triển khai Công điện 541/CĐ-TTg về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

3666/BGTVT-CYT,Công văn 3666 2021,Bộ Giao thông vận tải,Thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19,Triển khai Công điện 541/CĐ-TTg,Tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19,Giao thông - Vận tải,Thể thao - Y tế BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 27/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2021

17

Công văn 3633/BGTVT-KHĐT năm 2021 về chuẩn bị, triển khai đầu tư các công trình thuộc Dự án thành phần 1 của Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

3633/BGTVT-KHDT,Công văn 3633 2021,Bộ Giao thông vận tải,Đầu tư công trình thuộc Dự án Cảng hàng không Long Thành,Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1,Dự án thành phần 1 của Dự án Cảng hàng không Long Thành,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 26/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

18

Công văn 3591/BGTVT-ATGT triển khai nhiệm vụ trọng tâm về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Quý II năm 2021 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

3591/BGTVT-ATGT,Công văn 3591 2021,Bộ Giao thông vận tải,Triển khai nhiệm vụ về bảo đảm trật tự giao thông Quý II,Triển khai nhiệm vụ về an toàn giao thông Quý II,Bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quý II 2021,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 23/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

19

Công văn 3551/BGTVT-CYT năm 2021 về chấn chỉnh, tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các Cảng Hàng không sân bay do Bộ Giao thông vận tải ban hành

3551/BGTVT-CYT,Công văn 3551 2021,Bộ Giao thông vận tải,Công tác phòng chống dịch COVID19,Phòng chống dịch COVID19 tại Cảng Hàng không,Phòng chống COVID19 tại Cảng Hàng không sân bay,Giao thông - Vận tải,Thể thao - Y tế BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 22/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2021

20

Công văn 3497/BGTVT-VT năm 2021 về giải quyết tình trạng ùn ứ tại nhà ga hành khách quốc nội Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất do Bộ Giao thông vận tải ban hành

3497/BGTVT-VT,Công văn 3497 2021,Bộ Giao thông vận tải,Giải quyết tình trạng ùn ứ tại Cảng hàng không Tân Sơn Nhất,Tình trạng ùn ứ tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất,Giải quyết ùn ứ tại nhà ga quốc nội Cảng Tân Sơn Nhất,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 20/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.155