Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1758/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 161802 văn bản

1

Quyết định 1758/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 06 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre

1758/QD-UBND,Quyết định 1758 2019,Tỉnh Bến Tre,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1758/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 16 tháng 8 năm 2019

Ban hành: 16/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2019

2

Quyết định 1758/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính đã sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quốc tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

1758/QD-UBND,Quyết định 1758 2018,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1758/QĐ-UBND Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 04 tháng 7

Ban hành: 04/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2018

3

Quyết định 1758/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang

1758/QD-UBND,Quyết định 1758,Tỉnh Tiền Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1758/QĐ-UBND Tiền Giang, ngày 01 tháng 06 năm 2017

Ban hành: 01/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2017

4

Quyết định 1758/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt kéo dài và tăng quy mô Dự án Ngân hàng bò cho nạn nhân chất độc da cam giai đoạn 2016-2019 do Tổ chức Mennonite Central Committee (MCC) tài trợ của tỉnh Quảng Ngãi ban hành

1758/QD-UBND,Quyết định 1758 2016,Tỉnh Quảng Ngãi,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1758/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 09 năm 2016

Ban hành: 27/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2016

5

Quyết định 1758/QĐ-UBND năm 2016 về kiện toàn Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái

1758/QD-UBND,Quyết định 1758,Tỉnh Yên Bái,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1758/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 24 tháng 8 năm

Ban hành: 24/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2016

6

Quyết định 1758/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển hệ thống ao, hồ nhỏ phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020

1758/QD-UBND,Quyết định 1758 2015,Tỉnh Lâm Đồng,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1758/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 18

Ban hành: 18/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2015

7

Quyết định 1758/QĐ-UBND phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư năm 2013 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

1758/QD-UBND,Quyết định 1758 2013,Tỉnh Thanh Hóa,Đầu tư,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1758/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 29 tháng 05 năm

Ban hành: 29/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2013

8

Quyết định 1758/QĐ-UBND năm 2012 công bố bộ tài liệu khung hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001: 2008 áp dụng tại Ủy ban nhân dân huyện và thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

1758/QD-UBND,Quyết định 1758 2012,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1758/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 27

Ban hành: 27/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

9

Quyết định 1758/QĐ-UBND năm 2011 công nhận Hội tù chính trị yêu nước Tỉnh là hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi tỉnh Phú Yên

1758/QD-UBND,Quyết định 1758,Tỉnh Phú Yên,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1758/QĐ-UBND Phú Yên, ngày 21 tháng 10 năm 2011

Ban hành: 21/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2013

10

Quyết định 1758/QĐ-UBND năm 2010 tiếp tục nuôi dưỡng đối tượng quy định tại khoản 1, điều 4, Nghị định 67/2007/NĐ-CP đang sống trong Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh từ đủ 18 tuổi trở lên và đang học văn hóa, học nghề do tỉnh Khánh Hòa ban hành

phúc ---------------- Số: 1758/QĐ-UBND Nha Trang, ngày 07 tháng 07 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TIẾP TỤC NUÔI DƯỠNG CÁC ĐỐI TƯỢNG QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1, ĐIỀU 4, NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2007/NĐ-CP NGÀY 13/4/2007 CỦA CHÍNH PHỦ ĐANG SỐNG TRONG TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI TỈNH TỪ ĐỦ 18 TUỔI

Ban hành: 07/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2013

11

Quyết định 1758/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng nhà lớp học chức năng, trường trung học phổ thông Thuận Thành số 2, tỉnh Bắc Ninh

1758/QD-UBND,Quyết định 1758,Tỉnh Bắc Ninh,Xây dựng - Đô thị,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1758/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 25 tháng 11 năm 2009

Ban hành: 25/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2016

12

Quyết định 1758/QĐ-BTNMT phê duyệt điều chỉnh Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

1758/QD-BTNMT,Quyết định 1758 2019,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Chương trình xây dựng,Ban hành văn bản pháp luật,Văn bản quy phạm pháp luật,Bộ máy hành chính BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

13

Kế hoạch 1758/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Phát triển hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao cho thanh niên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Bình Dương

1758/KH-UBND,Tỉnh Bình Dương,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1758/KH-UBND Bình Dương, ngày 22 tháng 4 năm 2019

Ban hành: 22/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2019

14

Quyết định 1758/QĐ-BKHĐT năm 2014 giao vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2015 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

1758/QD-BKHDT,Quyết định 1758 2014,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Chương trình mục tiêu quốc gia,Bàn giao vốn,Giao vốn sản xuất kinh doanh,Tài chính nhà nước BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 03/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2014

15

Quyết định 1758/QĐ-BTTTT năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

1758/QD-BTTTT,Quyết định 1758 2014,Bộ Thông tin và Truyền thông,Phòng kiểm soát thủ tục hành chính,Tổ chức Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính,Quyền hạn Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 24/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2014

16

Quyết định 1758/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1758/QD-TTg,Quyết định 1758 2013,Thủ tướng Chính phủ,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1758/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm

Ban hành: 30/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2013

17

Quyết định 1758/2006/QĐ-UBND thành lập Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật do tỉnh Đắk Lắk ban hành

1758/2006/QD-UBND,Quyết định 1758,Tỉnh Đắk Lắk,Dịch vụ pháp lý,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂKLĂK --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1758/QĐ-UBND Buôn Ma Thuột, ngày 21 tháng 9 năm 2006

Ban hành: 21/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2013

18

Quyết định 1758/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1758/QD-TTg,Quyết định 1758 2012,Thủ tướng Chính phủ,Thủ đô Hà Nội,Quy hoạch xây dựng,Điều chỉnh quy hoạch xây dựng,Quy hoạch xây dựng vùng ,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 20/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2012

19

Quyết định 1758/QĐ-BNV năm 2011 phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ giai đoạn 2011-2020 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

1758/QD-BNV,Quyết định 1758 2011,Bộ Nội vụ,Quy hoạch phát triển nhân lực ,Ngành Nội vụ,Lao động - Tiền lương BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1758/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 05 tháng 10

Ban hành: 05/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2011

20

Quyết định 1758/QĐ-TTg năm 2009 phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2004 - 2011 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1758/QD-TTg,Quyết định 1758 2009,Thủ tướng Chính phủ,Kết quả bầu cử thành viên,Ủy ban nhân dân,Tỉnh Vĩnh Phúc,Nhiệm kỳ 2004 - 2011,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số:

Ban hành: 03/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.233.2