Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1756/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 161803 văn bản

1

Quyết định 1756/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ tiêu chí đánh giá việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bắc Giang

1756/QD-UBND,Quyết định 1756 2019,Tỉnh Bắc Giang,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1756/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 23 tháng 10 năm 2019

Ban hành: 23/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2019

2

Quyết định 1756/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Quy trình nội bộ mẫu trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Thái Bình

1756/QD-UBND,Quyết định 1756 2019,Tỉnh Thái Bình,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1756/QĐ-UBND Thái Bình, ngày 25

Ban hành: 25/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2019

3

Quyết định 1756/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa

1756/QD-UBND,Quyết định 1756 2018,Tỉnh Khánh Hòa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1756/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 19 tháng 6 năm 2018

Ban hành: 19/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2018

4

Quyết định 1756/QĐ-UBND năm 2017 về bãi bỏ Quyết định 2010/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn được phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC) cho doanh nhân trên địa bàn tỉnh Cà Mau

1756/QD-UBND,Quyết định 1756,Tỉnh Cà Mau,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1756/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 24 tháng 10 năm 2017 QUYẾT

Ban hành: 24/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2018

5

Quyết định 1756/QĐ.UBND phê duyệt Đề án phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020, có tính đến 2025

1756/QD.UBND,Quyết định 1756,Tỉnh Nghệ An,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1756/QĐ.UBND Nghệ An, ngày 22 tháng 04 năm 2016

Ban hành: 22/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2016

6

Quyết định 1756/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ Quyết định 678/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bến Tre

1756/QD-UBND,Quyết định 1756,Tỉnh Bến Tre,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1756/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 03 tháng 10 năm 2013

Ban hành: 03/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2014

7

Quyết định 1756/QĐ-UBND năm 2013 phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) cấp tỉnh cho các huyện, thành phố do tỉnh Hưng Yên ban hành

1756/QD-UBND,Quyết định 1756,Tỉnh Hưng Yên,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1756/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 12 tháng 9 năm 2013

Ban hành: 12/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2013

8

Quyết định 1756/QĐ-UBND năm 2010 công bố hủy bỏ thủ tục hành chính trong bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

1756/QD-UBND,Quyết định 1756 2010,Tỉnh Bến Tre,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1756/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 12 tháng 8 năm 2010

Ban hành: 12/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2011

9

Quyết định 1756/2016/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thành phố Hải Phòng

1756/2016/QD-UBND,Quyết định 1756 2016,Thành phố Hải Phòng,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1756/2016/QĐ-UBND Hải

Ban hành: 23/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2016

10

Quyết định 1756/QĐ-BTTTT năm 2017 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Internet Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

1756/QD-BTTTT,Quyết định 1756 2017,Bộ Thông tin và Truyền thông,Tổ chức Trung tâm Internet,Quyền hạn Trung tâm Internet,Trung tâm INTERNET Việt Nam,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2017

11

Quyết định 1756/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

1756/QD-CTN,Quyết định 1756 2016,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Quốc tịch việt Nam,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam 2016,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 18/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2016

12

Quyết định 1756/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhân lực quản lý nhà nước, nghiên cứu - triển khai và hỗ trợ kỹ thuật đến năm 2020 phục vụ phát triển điện hạt nhân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1756/QD-TTg,Quyết định 1756 2015,Thủ tướng Chính phủ,Khuyến khích đào tạo bồi dưỡng nhân lực ,phục vụ phát triển điện hạt nhân ,nghiên cứu triển khai hỗ trợ kỹ thuật,Thủ tướng Chính phủ,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2015

13

Hướng dẫn 1756/HD-UBND năm 2015 về thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

1756/HD-UBND,Hướng dẫn 1756,Tỉnh Đồng Nai,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1756/HD-UBND Đồng Nai, ngày 12 tháng 03 năm 2015 HƯỚNG

Ban hành: 12/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2015

14

Quyết định 1756/QĐ-BTTTT năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phần mềm nguồn mở và điện toán đám mây trực thuộc Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

1756/QD-BTTTT,Quyết định 1756 2014,Bộ Thông tin và Truyền thông,Bộ Thông tin và Truyền thông,Phần mềm nguồn mở,Dự án Phần mềm nguồn mở,Điện toán đám mây ,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 24/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2014

15

Quyết định 1756/QĐ-BKHĐT năm 2012 giao chi tiết Kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

1756/QD-BKHDT,Quyết định 1756 2012,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Nguồn ngân sách nhà nước,Kế hoạch đầu tư phát triển ,Phát triển nguồn Ngân sách nhà nước ,Phát triển nguồn NSNN năm 2013 ,Đầu tư,Tài chính nhà nước BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2013

16

Quyết định 1756/2005/QĐ-UBND quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chương trình quốc gia Phòng chống tội phạm do tỉnh An Giang ban hành

1756/2005/QD-UBND,Quyết định 1756,Tỉnh An Giang,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1756/2005/QĐ.UBND Long Xuyên, ngày 17 tháng 6

Ban hành: 17/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2013

17

Quyết định 1756/2005/QĐ-UBND về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thể dục Thể thao tỉnh Hải Dương

1756/2005/QD-UBND,Quyết định 1756 2005,Tỉnh Hải Dương,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1756/2005/QĐ-UBND Hải Dương, ngày

Ban hành: 29/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2013

18

Quyết định 1756/QĐ-BGTVT năm 2010 thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

1756/QD-BGTVT,Quyết định 1756 2010,Bộ Giao thông vận tải,Thành lập,Công ty mẹ,Tổng công ty,Xây dựng công trình giao thông 1,Doanh nghiệp BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1756/QĐ

Ban hành: 25/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2010

19

Quyết định 1756/QĐ-UB năm 2005 về phân cấp và ủy quyền cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn quận Hải An, thành phố Hải Phòng

1756/QD-UB,Quyết định 1756,Thành phố Hải Phòng,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1756/QĐ-UB Hải Phòng, ngày 01 tháng 08

Ban hành: 01/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2018

20

Quyết định 1756/QĐ-UB năm 1997 về Bảng giá tính lệ phí trước bạ tàu thuyền, máy thuỷ do tỉnh Bến Tre ban hành

PHÓ CHỦ TỊCH Trần Văn Cồn BẢNG GIÁ CHUẨN TỐI THIỂU TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ MÁY THỦY VÀ TÀU THUYỀN (Ban hành kèm theo Quyết định số 1756/QĐ-UB ngày 18 tháng 10 năm 1997 của UBND tỉnh Bến Tre) I/ - Máy thủy: 1/- Các loại máy có công suất dưới 10 CV được tính bằng 500.000 đ/cv. 2/-

Ban hành: 18/10/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.233.2