Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 175/2011/TTL-BQP-BGDDT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 73351 văn bản

1

Thông tư liên tịch 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định 38/2007/NĐ-CP về tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ do Bộ Quốc phòng - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

175/2011/TTLT-BQP-BGDDT,Thông tư liên tịch 175 2011,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Quốc phòng,Tạm hoãn gọi nhập ngũ,Tạm hoãn gọi nhập ngũ thời bình,Miễn gọi nhập ngũ thời bình,Miễn gọi nhập ngũ,Trong độ tuổi gọi nhập ngũ BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 13/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2011

2

Quyết định 175/QĐ-BGDĐT năm 2020 về Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

175/QD-BGDDT,Quyết định 175 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Đổi mới chương trình ,Sách giáo khoa,Giáo dục phổ thông,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 175/QĐ-BGDĐT

Ban hành: 17/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2020

3

Thông tư liên tịch 53/2011/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng - an ninh do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính ban hành

53/2011/TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BQP-BTC,Thông tư liên tịch 53 2011,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Giảng viên giáo dục quốc phòng,Giáo viên giáo dục quốc phòng,Chế độ chính sách,Giáo dục quốc phòng - an ninh,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Ban hành: 15/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2011

4

Thông tư liên tịch 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT sửa đổi Thông tư liên tịch 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT hướng dẫn Nghị định 38/2007/NĐ-CP về tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT NGÀY 13 THÁNG 9 NĂM 2011 CỦA BỘ QUỐC PHÒNG

Ban hành: 22/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2013

5

Thông báo 522/TB-TTLS năm 2016 về lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ do Cục Người có công ban hành

522/TB-TTLS,Thông báo 522,Cục Người có công,Thân nhân liệt sĩ,Lấy mẫu sinh phẩm giám định AND ,Lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ ,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỤC NGƯỜI CÓ CÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2016

6

Thông tư 175/2011/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành

175/2011/TT-BTC,Thông tư 175 2011,Bộ Tài chính,Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm,Chế độ kế toán,Doanh nghiệp,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 175/2011/TT-BTC Hà Nội,

Ban hành: 05/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2011

7

Thông tư liên tịch 20/2016/TTLT-BGDĐT-BQP hướng dẫn thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự và đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật cho quân đội do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Quốc phòng ban hành

20/2016/TTLT-BGDDT-BQP,Thông tư liên tịch 20 2016,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Quốc phòng,Nghĩa vụ quân sự,Luật nghĩa vụ quân sự,Đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật,Chế độ nghĩa vụ quân sự,Giáo dục,Quyền dân sự BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 22/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2016

8

Thông tư liên tịch 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH Quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

123/2015/TTLT-BQP-BGDDT-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 123 2015,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Quốc phòng,Bộ Lao động - Thương binh và X,Quy chế Tổ chức hoạt động,Cơ sở giáo dục đại học ,trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh,Trường cao đẳng,Giáo dục BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ

Ban hành: 05/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2015

9

Thông tư 244/2011/TT-BQP hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp quân đội chi trả tiền lương tháng và kinh phí đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp nghỉ chuẩn bị hưu do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

244/2011/TT-BQP,Thông tư 244 2011,Bộ Quốc phòng,Sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp,Doanh nghiệp,Bảo hiểm,Tài chính nhà nước BỘ QUỐC PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 244/2011/TT-BQP Hà Nội,

Ban hành: 31/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2015

10

Thông tư 216/2011/TT-BQP quy định việc bồi dưỡng kiến thức pháp luật đối với người điều khiển xe máy chuyên dùng của Bộ Quốc phòng khi tham gia giao thông đường bộ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

216/2011/TT-BQP,Thông tư 216 2011,Bộ Quốc phòng,Bồi dưỡng kiến thức pháp luật,Người điều khiển xe máy chuyên dùng,Giao thông - Vận tải BỘ QUỐC PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 216/2011/TT-BQP

Ban hành: 20/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2012

11

Thông tư 214/2011/TT-BQP về định mức chi phí đào tạo nghề theo 03 cấp trình độ cho bộ đội xuất ngũ học nghề do Bộ Quốc phòng ban hành

214/2011/TT-BQP,Thông tư 214 2011,Bộ Quốc phòng,Định mức chi phí đào tạo nghề ,Bộ đội xuất ngũ học nghề,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2011

12

Thông tư 188/2011/TT-BQP hướng dẫn thực hiện thí điểm thủ tục biên phòng điện tử cảng biển do Bộ Quốc phòng ban hành

188/2011/TT-BQP,Thông tư 188 2011,Bộ Quốc phòng,Thí điểm thủ tục biên phòng điện tử,Thủ tục biên phòng điện tử cảng biển,Xuất nhập khẩu BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 188/2011/TT-BQP

Ban hành: 07/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2011

13

Thông tư 189/2011/TT-BQP hướng dẫn thực hiện công tác quốc phòng ở bộ, ngành và địa phương năm 2012 do Bộ Quốc phòng ban hành

189/2011/TT-BQP,Thông tư 189 2011,Bộ Quốc phòng,Công tác quốc phòng,Công tác quốc phòng năm 2012 BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 189/2011/TT-BQP Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm

Ban hành: 07/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2011

14

Thông tư 184/2011/TT-BQP quy định danh mục công dân thuộc diện làm nghĩa vụ quân sự được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến do Bộ Quốc phòng ban hành

184/2011/TT-BQP,Thông tư 184 2011,Bộ Quốc phòng,Công dân làm nghĩa vụ quân sự ,Miễn gọi nhập ngũ,Quyền dân sự BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 184/2011/TT-BQP Hà Nội, ngày 11

Ban hành: 11/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2011

15

Thông tư 177/2011/TT-BQP quy định đối tượng, điều kiện, nguyên tắc, trình tự, thủ tục tham gia dự án phát triển nhà ở, đất ở chính sách và giải quyết chính sách nhà ở trong Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

177/2011/TT-BQP,Thông tư 177 2011,Bộ Quốc phòng,Dự án phát triển nhà ở,Dự án phát triển nhà ở cán bộ,Dự án phát triển nhà ở đất ở ,Giải quyết nhà ở trong Quân đội ,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị BỘ QUỐC PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2015

16

Thông tư 176/2011/TT-BQP về Chương trình Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

176/2011/TT-BQP,Thông tư 176 2011,Bộ Quốc phòng,Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 176/2011/TT-BQP Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2011

Ban hành: 15/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2011

17

Thông tư 160/2011/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp công vụ đối với đối tượng hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước đang phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ Quốc phòng ban hành

160/2011/TT-BQP,Thông tư 160 2011,Bộ Quốc phòng,Chế độ phụ cấp công vụ,Phụ cấp quân hàm,Phục vụ tại ngũ,Quân đội nhân dân Việt Nam,Lao động - Tiền lương BỘ QUỐC PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 30/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2011

18

Thông tư 158/2011/TT-BQP thực hiện chế độ, chính sách góp phần chăm sóc đối với cán bộ quân đội nghỉ hưu do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

158/2011/TT-BQP,Thông tư 158 2011,Bộ Quốc phòng,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ QUỐC PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 158/2011/TT-BQP Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2011

Ban hành: 15/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2013

19

Thông tư 139/2011/TT-BQP sửa đổi Quy định về khám, chữa bệnh đối với sĩ quan phục viên có đủ 15 năm phục vụ trong quân đội, kèm theo Quyết định 33/2003/QĐ-BQP do Bộ Quốc phòng ban hành

139/2011/TT-BQP,Thông tư 139 2011,Bộ Quốc phòng,Khám chữa bệnh,Sĩ quan phục viên,15 năm phục vụ quân đội,Thể thao - Y tế BỘ QUỐC PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 139/2011/TT-BQP Hà Nội, ngày

Ban hành: 01/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2011

20

Thông tư 90/2011/TT-BQP sửa đổi Thông tư 181/2005/TT-BQP hướng dẫn Nghị định 32/2005/NĐ-CP về quy chế cửa khẩu biên giới đất liền và Thông tư 05/2010/TT-BQP hướng dẫn Nghị định 50/2008/NĐ-CP về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu, cảng biển do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

90/2011/TT-BQP,Thông tư 90 2011,Bộ Quốc phòng,Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền,Giao thông - Vận tải BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 90/2011/TT-BQP Hà Nội, ngày 30 tháng 06

Ban hành: 30/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 34.232.51.240