Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 1732/TCT-PCCS "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 26601 công văn

1

Công văn số 1732/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về kế toán doanh nghiệp

1732/TCT-PCCS,Công văn 1732 2007,Tổng cục Thuế,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1732/TCT-PCCS V/v: Kế toán doanh nghiệp Hà Nội, ngày 08 tháng

Ban hành: 08/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2007

2

Công văn số 1732/TCT-PCCS của Tổng Cục thuế về việc áp dụng thuế suất thuế TNDN đối với hoạt động kinh doanh ngoài giấy phép đầu tư

1732/TCT-PCCS,Công văn 1732 2006,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1732/TCT-PCCS V/v: Áp dụng thuế suất thuế TNDN đối với hoạt động kinh doanh

Ban hành: 16/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2006

3

Công văn số 1732/BTC-TCT về hoá đơn, chứng từ mua vào của hàng hoá (nguyên liệu) thế chấp tại ngân hàng do Bộ Tài chính ban hành

1732/BTC-TCT,Công văn 1732 2008,Bộ Tài chính,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 1732/BTC-TCT V/v: Hoá đơn, chứng từ mua vào của hàng hoá (nguyên liệu) thế chấp tại ngân hàng

Ban hành: 14/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2008

4

Công văn 1732/TCHQ-GSQL năm 2015 xử lý xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng ngoại giao chưa làm thủ tục tái xuất hoặc tiêu hủy hoặc chuyển nhượng do Tổng cục Hải quan ban hành

1732/TCHQ-GSQL,Công văn 1732 2015,Tổng cục Hải quan,Xử lý xe ô tô xe gắn máy,Đối tượng ngoại giao ,Thủ tục tái xuất ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 03/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2015

5

Công văn 1732/TCHQ-GSQL năm 2014 tái xuất hàng hóa qua lối mở Nà Lạn do Tổng cục Hải quan ban hành

1732/TCHQ-GSQL,Công văn 1732,Tổng cục Hải quan,Tái xuất hàng hóa ,tái xuất hàng hóa lối mở Nà Lạn,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1732/TCHQ-GSQL V/v

Ban hành: 21/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2014

6

Công văn 1732/TCHQ-TXNK vướng mắc áp mã số do Tổng cục Hải quan ban hành

1732/TCHQ-TXNK,Công văn 1732 2012,Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1732/TCHQ-TXNK V/v vướng mắc áp mã số

Ban hành: 09/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2012

7

Công văn 1732/BCT-XNK về tạm nhập tái xuất hàng hóa do Bộ Công thương ban hành

1732/BCT-XNK,Công văn 1732,Bộ Công thương,Tạm nhập tái xuất hàng hóa ,Xuất nhập khẩu BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1732/BCT-XNK V/v tạm nhập tái xuất hàng hóa Hà Nội, ngày 06

Ban hành: 06/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 01/10/2012

Cập nhật: 14/03/2012

8

Công văn số 2001/TCT-PCCS về việc hướng dẫn giải quyết vướng mắc về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) do Tổng cục Thuế ban hành

tượng áp dụng theo hướng dẫn tại công văn số 1732/TCT-PCCS ngày 16/5/2006 của Tổng cục Thuế. Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận biết và thông báo cho doanh nghiệp thực hiện./. Nơi nhận: - Như trên; - Vụ Pháp chế; - Lưu: VT, PCCS (3b). KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG

Ban hành: 25/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2007

9

Công văn số 2535/TCT-PCCS về việc đề nghị xác định hành vi trốn thuế do Tổng cục Thuế ban hành

2535/TCT-PCCS,Công văn 2535 2007,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 2535/TCT-PCCS V/v: Xác định hành vi trốn thuế Hà Nội,

Ban hành: 29/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2007

10

Công văn số 2536/TCT-PCCS về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào do Tổng cục Thuế ban hành

2536/TCT-PCCS,Công văn 2536 2007,Tổng cục Thuế,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 2536/TCT-PCCS V/v: Khấu trừ thuế GTGT

Ban hành: 29/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2007

11

Công văn số 2537/TCT-PCCS về việc thuế GTGT hoạt động tư vấn luật cho nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

2537/TCT-PCCS,Công văn 2537 2007,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 2537/TCT-PCCS V/v: Chi nhánh văn phòng Luật FLEU

Ban hành: 29/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2007

12

Công văn số 2538/TCT-PCCS về việc hóa đơn đối với cho thuê lại căn hộ do Tổng cục Thuế ban hành

2538/TCT-PCCS, Công văn 2538, Tổng cục Thuế, Doanh nghiệp, Kế toán - Kiểm toán, Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 2538/TCT-PCCS V/v: xuất hóa đơn đối với cho thuê lại căn

Ban hành: 29/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2008

13

Công văn số 2534/TCT-PCCS về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

2534/TCT-PCCS,Công văn 2534 2007,Tổng cục Thuế,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 2534/TCT-PCCS V/v: thuế suất thuế GTGT

Ban hành: 29/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2008

14

Công văn số 2539/TCT-PCCS về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành.

2539/TCT-PCCS,Công văn 2539 2007,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2539/TCT-PCCS V/v: Hoàn thuế GTGT Hà Nội, ngày 29 tháng 06

Ban hành: 29/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2007

15

Công văn số 2540/TCT-PCCS về sử dụng hoá đơn giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành.

2540/TCT-PCCS,Công văn 2540 2007,Tổng cục Thuế,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2540/TCT-PCCS V/v: sử dụng hóa đơn GTGT Hà Nội, ngày 29

Ban hành: 29/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2007

16

Công văn số 2500/TCT-PCCS về thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động rà phá, xử lý vật liệu nổ do Tổng cục Thuế ban hành.

2500/TCT-PCCS,Công văn 2500 2007,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2500/TCT-PCCS V/v: thu thuế TNDN đối với hoạt động rà phá, xử lý vật liệu nổ.

Ban hành: 29/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2007

17

Công văn số 2502/TCT-PCCS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành.

2502/TCT-PCCS,Công văn 2502 2007,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2502/TCT-PCCS V/v: ưu đãi thuế TNDN Hà Nội, ngày 29

Ban hành: 29/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2007

18

Công văn 2514/TCT-PCCS về tính giá vốn và trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho do Tổng cục Thuế ban hành

2514/TCT-PCCS,Công văn 2514 2007,Tổng cục Thuế,Dự phòng giảm giá hàng tồn kho,Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho ,Tính giá vốn ,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2013

19

Công văn 2503/TCT-PCCS về nghĩa vụ thuế đối với đơn vị sự nghiệp có thu do Tổng cục Thuế ban hành

2503/TCT-PCCS,Công văn 2503 2007,Tổng cục Thuế,Đơn vị sự nghiệp có thu,Nghĩa vụ thuế đơn vị sự nghiệp có thu ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 29/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2013

20

Công văn 2532/TCT-PCCS về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

2532/TCT-PCCS,Công văn 2532 2007,Tổng cục Thuế,Hoàn thuế giá trị gia tăng,Hoàn thuế GTGT,Hoàn thuế hàng hoá dịch vụ xuất khẩu,Khấu trừ thuế GTGT,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.212.98